Rickard Andersson

Seniorkonsult

Rickard tillhör UCs konsultteam där han hjälper kunder med att optimera livstidsvärdet på sina kunder och kundstockar. Hans favorituttryck är ”Den dagen du slutar vilja utvecklas – den dagen slutar du att vara bra”. Privat är han tvåbarnspappa med djupt engagemang i barnens idrott, men även aktiv hockeyspelare själv.

Ditt företag kan vara kapat

Den senaste tiden har det kommit rapporter om bolagskapning och infiltration av företag. Går det att stoppa detta? Svaret är ja. För att motverka och åtgärda dessa nya fenomen är digitaliseringen och teknikskiftet en central drivkraft. I en rapport som nyligen publicerades i Svenska Dagbladet målade Brottsförebyggande rådet (BRÅ) upp en ganska dyster bild över vad vårt öppna samhälle utsätts för. I samma takt som kontanterna försvinner från marknaden vänder sig brottslingarna i andra riktningar för att komma åt kontanter och tillgångar. På konsumentsidan har problemet funnits en tid. Ökningen av ID-stölder och försök att med annan persons identitet skaffa krediter och pengar är lavinartad. Vi kommer troligtvis att spräcka 100 000 ID-stölder under 2016 bland privatpersoner. På företagssidan har det fram till nu varit ganska tyst. Trots att brotten är betydligt mer omfattande i pengar räknat har det varit relativt sett okänt. Samtidigt går det både snabbt och är enkelt att faktiskt ändra bolagsuppgifterna hos Bolagsverket och därmed ta kontroll över bolaget. När även rapporter om hur kriminella infiltrerar företagsvärlden och tar över företagen inifrån börjar läget bli akut. Skärpning av lagstiftningen gällande verklig huvudman, anti-penningtvätts direktiv med mera kommer att hjälpa till att driva förändringen i en betydligt högre hastighet. Ser man som kriminell hur enkelt det är att via en förfalskad namnteckning ändra uppgifterna hos Bolagsverket och sätta exempelvis en ny vd på posten eller byta ut styrelsemedlemmar inser man också att det är betydligt mindre riskfyllt än att jaga värdetransporter och råna banker. Med de ändrade uppgifterna i sin hand börjar kriminella snabbt att ”hämta pengar ur sin nya kassako” genom att börja handla i företagets namn och till och med komma över bankkontouppgifterna. Detta ser vi dessvärre hända allt oftare. Redan i september förra året skrev UC om hur bristande kontroll gynnar kriminella. Artikeln handlade om just de luckor som finns i det svenska systemet och vad UC med sina tjänster runt digitaliseringen av aktieböckerna kan göra. Hösten 2015 lanserade UC sin tjänst Aktiebok och denna satsning har nu börjat ta fart. Vi hoppas mot slutet av året att kunna se allt fler digitala aktieböcker som är nyckeln till att få kontroll på problemet såväl för den enskilde företagaren som för alla de institutioner som påverkas av en allt tuffare lagstiftning runt penningtvätt, terroristfinansiering med mera. Digitalisering är svaret Med den teknikutveckling som sker finns det skäl att snabbt anamma digitaliseringen och de möjligheter den skapar. UCs digitala aktiebok var den första tjänsten som UC lanserade för att förenkla och trygga vardagen för Sveriges företag. UC Aktieadministration hjälper till på många sätt – för företagaren skapar den digitaliserade aktieboken en trygghet i att ingen obehörig kan ändra några uppgifter för bolaget. Aktieboken ligger tryggt förvarad digitalt hos UC och endast behörig som loggar in med Bank-ID har tillgång till dokumenten. Skulle någon göra ett försök direkt hos Bolagsverket finns en bevakning av justering av uppgifterna som gör att företagaren kan sätta stopp direkt. Andra positiva effekter är att aktieboken vid en eventuell försäljning av bolaget alltid finns tillgänglig. Just detta är ett av de största problemen som företagarna står inför vid en överlåtelse av sin verksamhet – man kan inte bevisa att man faktiskt äger bolaget. För era revisorer, redovisningskonsulter och bankkontakter kommer den digitaliserade aktieboken att vara central i det framtida arbetet med er eftersom ni på ett smidigt sätt kan visa att ni är verklig ägare (huvudman) till ert bolag. Den administrativa arbetsbördan som alla parter enligt nya tuffare EU-direktiv måste genomföra kommer på så sätt att förenklas väsentligt. En win-win-situation för alla parter.

Livstidsvärdet riskerar att reduceras med felaktigt upphandlade tjänster

Det blir allt vanligare att företag outsourcar hanteringen av sina inkassoärenden. En rätt upphandlad tjänst ger stöd och effektivisering när det gäller hanteringen av utestående fakturor, men om upphandlingen fokuserar på fel saker riskerar man faktiskt att tappa sina kunder. Ett vanligt fel företag gör under upphandlingen av inkassotjänster är att man lägger stort fokus på pris och effektivisering men glömmer bort kunden. Det är viktigt att ha med kundfokus vid en upphandling för när man överlåter inkassohanteringen till en tredjepartsaktör lämnar man samtidigt ifrån sig hanteringen av sina kunder. Man bör därför ställa samma typ av krav på partner som man har på den egna organisationen när det häller kundhantering. Det som är viktigt för företaget i kundservicearbetet, som till exempel svarstider på telefon och tillgänglighet via internet, ska även finnas med när man väljer att outsourca sin inkassohantering. Om den egna kundtjänsten har öppet på vardagar till klockan 20 så bör inte inkassopartnern stänga till exempel 16.30. Tyvärr finns ofta inte de här delarna med på agendan när man överlåter inkassohanteringen. Jag anser att både företag och inkassobolag har fastnat i en ond spiral när man inte tänker på är att det i mitten ofta sitter en kund som inte får den typ av hantering som den kanske förväntar sig. Men det är så, att rent krasst har inkassobolagen inte någon ekonomisk fördel i att värna om ett företags kunder tidigt i processen, de tjänar pengar först när kunden fasas ut ur kundstocken. Jag tycker att företag behöver lägga mer fokus på kundens faktiska livstidsvärde som i många branscher är väldigt hög. En bransch som på allvar har fått upp ögonen för detta är energibranschen som tidigare kunde räkna med att kunden valde samma leverantör för såväl nät som elhandel och dessutom kunde vara kunder i närmare 20 år. Tänk dig kunder som har en årsomsättning motsvarande tiotusentals kronor och ett förväntat livstidsvärde på 15-20 år. Det är betydande värden för ett företag. Men i takt med att rörligheten ökar har detta förändrats, konsumenten av idag jämför bolag på nätet och byter leverantör lättare. Därför är frågan kring kundhanteringsprocessen central för elbolagen, hela vägen ut till outsourcingpartnern. Hur ska då företag göra för att inte tappa kunder i samband med att man outsourcar sin inkassohantering? Jag tycker det är viktigt att uppdragsgivaren fokuserar på att säkerställa livstidsvärdet på sin kundstock genom att ha en röd tråd genom hela kundprocessen. Har man en hög kvalitet i den egna kundtjänsten, ja, då ska det gälla även i den stund som en kund råkar hamna i ett inkassoflöde. Mäter ni kundnöjdhet i hela kundserviceprocessen så mät den även i inkassoprocessen. Säkerställ att inga kundläckage beror på missnöje med er service oavsett om den sker i egen regi eller outsourcat.