Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

PEP & sanktionslistor

Optimera och effektivisera din due diligence med PEP & sanktionslistor

Med UCs screeningtjänst mot PEP- och sanktionslistor får du snabbt och enkelt reda på om dina potentiella kunder, leverantörer eller partners finns med på en sanktionslista, eller om en individ är en politiskt exponerad person.

Kontakta oss

4 sanktionslistor i en slagning

Screena potentiella kunder, leverantörer och partners mot fyra sanktionslistor i en och samma sökning: EU, FN, Storbritannien och OFAC (USA).

4 sanktionslistor i en slagning

Screena potentiella kunder, leverantörer och partners mot fyra sanktionslistor i en och samma sökning: EU, FN, Storbritannien och OFAC (USA).

Globala & nordiska PEP-listor

Få tillgång till den senaste informationen som uppdateras i realtid om dina affärskontakter finns med på globala och nordiska PEP-listor.

Globala & nordiska PEP-listor

Få tillgång till den senaste informationen som uppdateras i realtid om dina affärskontakter finns med på globala och nordiska PEP-listor.

Säkerställ regelefterlevnad

Uppfyll de krav som ställs för regelefterlevnad och kundkännedom i penningtvättslagen (2017:630).

Säkerställ regelefterlevnad

Uppfyll de krav som ställs för regelefterlevnad och kundkännedom i penningtvättslagen (2017:630).

Vet du om din kund eller nya affärspartner finns med på en sanktionslista?

Alla aktiebolag, handelsbolag, enskilda firmor och stiftelser är skyldiga att veta vem de gör affärer med, och minimera riskerna att begå sanktionsbrott

Med hjälp av UCs tjänst för sanktionslistekontroll får du ett snabbt och säkert svar på om ett företag eller person som du har eller planerar affärer med, finns med på en internationell sanktionslista. Om du dessutom är skyldig enligt lag att kontrollera om individen är en politiskt exponerad person (PEP), har du möjlighet till det.

Med tjänsten kan du screena mot fyra olika sanktionslistor i en och samma sökning: EU, FN, Storbritannien och OFAC (USA). Du kan även söka i globala och nordiska PEP-listor som uppdateras i realtid om du måste säkerställa att en individ inte är en politiskt exponerad person.

Vanligaste frågorna om PEP & sanktionslistor

Förutom storbanker och finansiella företag finns även andra verksamhetsutövare som lyder under penningtvättslagen. Jobbar du inom någon av följande branscher?

 • värdepappersbolag
 • fondbolag
 • livförsäkring
 • försäkringsförmedling
 • inlåningsföretag
 • fastighetsmäklare
 • kasinoverksamhet
 • revisorer, skatterådgivare
 • advokater och biträdande jurister verksamma på advokatbyrå
 • valutaväxling
 • betalningsöverföring
 • spelbolag

Då vet du redan att ditt företag omfattas av penningtvättslagen (2017:630), och att du behöver göra kontroller mot bland annat PEP- och sanktionslistor för att uppfylla de krav som ställs på regelefterlevnad.

Ditt företag behöver ha kundskap om era kunder och deras affärer för att försvåra och förhindra att er verksamhet utnyttjas för penningtvätt, finansiering av terrorism eller andra olagliga aktiviteter.

En del av att ha god kundkännedom, även kallat KYC (Know Your Customer) är att göra slagningar mot internationella sanktionslistor. Om ditt företag verkar inom en bransch som lyder under penningtvättslagen, behöver du även göra kontroller av PEP-listor. 

Om du inte följer reglerna för PEP- och sanktionskontroller kan det leda till dryga böter och allvarliga rättsliga konsekvenser, i vissa fall fängelsestraff för de ansvariga personerna på ditt företag. Det kan också resultera i att ni förlorar viktiga licenser och ert rykte i branschen, vilket i sin tur kan leda till försämrade finansiella resultat och förluster av inte bara marknadsandelar och kapital, men även kunder.

Genom att screena dina kunder mot PEP- och sanktionslistor uppfyller du alltså inte bara de krav som ställs på regelefterlevnad. Du påverkar och begränsar även aktiviteter som hotar internationell fred och säkerhet.

PEP- och sanktionslistor uppdateras regelbundet av de myndigheter och organisationer som ansvarar för dem. Hur ofta de uppdateras varierar beroende på flera faktorer, som de specifika riktlinjerna och reglerna som gäller i olika länder och jurisdiktioner, samt organisationens egna policyer och behov. Här är några allmänna aspekter att överväga:

PEP-listor:

Uppdateras när det sker förändringar i politiska befattningar och ämbeten. Det kan vara vid val, regeringsskiften eller andra händelser som påverkar PEP-statusen hos en individ.

Uppdateringarna kan ske relativt ofta i samband med politiska händelser och förändringar i ledningen. Vissa organisationer uppdaterar sina PEP-listor månatligen, medan andra kan göra det kvartalsvis eller vid behov.

Sanktionslistor:

Uppdateras när det finns nya information om personer, enheter eller länder som bör inkluderas på listan eller tas bort från den. Detta kan bero på händelser som internationella sanktioner, juridiska beslut eller förändringar i politiska förhållanden. Vissa listor uppdateras dagligen, medan andra kan uppdateras mindre frekvent, till exempel månatligen eller kvartalsvis.

När du gör en slagning mot PEP- eller sanktionslistor i UCs tjänst får du alltid tillgång till den senast tillgängliga informationen som uppdateras i realtid, oavsett om du ingår avtal med en ny motpart eller om du följer upp befintliga affärsrelationer.

Kontakt

Prata med någon av våra experter för att få veta mer

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör en av våra experter av sig till dig.

Dina kontaktuppgifter