Konkursstatistik

Svenska företagskonkurser minskar förutom i större branscher

Oktober månad skiljer sig inte avsevärt från de senaste månadernas statistik. I oktober minskar antalet svenska företagskonkurser med -5 procent. Större branscher såsom hotell- och restaurang (+24 procent), byggindustrin (+12 procent) och detaljhandeln (+10 procent) är dock fortsatt hårt utsatta.

Statistik från UC visar att de svenska företagskonkurserna i oktober minskar med -5 procent.

- Vi på UC ser att konkurserna fortsätter att öka i redan utsatta branscher. Inom byggindustrin ser vi att de totala obetalda skulderna mot leverantörer och staten, det vill säga skuldsaldot hos Kronofogden, växer. Vi ser att för byggindustrin har skulderna hos Kronofogden har ökat med hela 55 procent sedan årsskiftet, vilken är en av de kraftigaste ökningarna av alla branscher vi mäter, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Stabil oktober för de flesta av landets län
För oktober månad ser UC en stabilisering i utvecklingen i våra län. De extrema ökningarna från föregående månad har dämpats.

Det län som visar högst antal företagskonkurser är Västmanlands län (+183 procent). Det län där företagskonkurserna minskar mest är Västerbottens län som redovisar en minskning med -44 procent för oktober månad, jämfört med samma period förra året.

Län Procentuell förändring
oktober*
Procentuell förändring hittills 2017**
Stockholms län -12% 2%
Uppsala län -13% -5%
Södermanlands län -36% -4%
Östergötlands län -27% 18%
Jönköpings län -8% 20%
Kronobergs län 20% -7%
Kalmar län 25% -20%
Gotlands län . 94%
Blekinge län 33% 55%
Skåne län -4% 7%
Hallands län -21% -5%
Västra Götalands län -15% -7%
Värmlands län 50% -25%
Örebro län -40% -10%
Västmanlands län 183% 112%
Dalarnas län 63% 49%
Gävleborgs län 58% 29%
Västernorrlands län 17% 10%
Jämtlands län -33% 11%
Västerbottens län -44% 6%
Norrbottens län 9% 7%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående

Presskontakt:
Johanna Westin, PR-ansvarig, UC AB
Telefon: 076-525 01 16

E-post: johanna.westin@uc.se 

Om vår konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

Har hittar du statistiktabellerna