Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Uppsving för detaljhandeln i januari

Konkursstatistik2017.jpg

UC har under morgonen haft problem med sin konkursstatistik. Från och med 08.38 stämmer allt information. Vi beklagar detta!

Färsk statistik för årets första månad visar att konkurserna varken ökar eller minskar jämfört med januari i fjol. Även konkurserna i detaljhandeln, som under 2019 tampades med butiksdöd, minskar med 16 procent, vilket med andra ord signalerar ett uppsving för branschen under årets första månad.

- Konkursnivåerna står stilla under årets första månad precis som de har gjort länge nu. Den befarade avmattningen i konjunkturen är inget som syns i konkursstatistiken. Sveriges företag mår över lag ganska bra! I Stockholm står konkurserna också stilla precis som i övriga landet. Det är bara små variationer, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Ökat antal konkurser i byggbranschen

UCs konkursstatistik visar utvecklingen i stora branschsegment. I januari månad ökar antalet konkurser inom byggindustrin med 24 procent och inom hotell- och restaurangbranschen med 25 procent. Konkurserna i detaljhandeln minskar med 16 procent.

- Många av de företag som gick i konkurs i januari är små företag med mycket låg omsättning. En del är nystartade. Vår statistik visar att det kan vara tufft att starta företag. I många fall har den enskilde entreprenören lagt ned både kapital och arbetstimmar och konkursen påverkar givetvis hela privatekonomin.

- Som entreprenör bör man tänka efter både en och två gånger innan man startar en verksamhet inom detaljhandel, restaurang eller bygg, om man inte kan branschen mycket väl, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC.

Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. 

 

Län Procentuell förändring januari* Procentuell förändring hittills 2020**
Stockholms län -13% 6%
Uppsala län 0 % 7%
Södermanlands län -29% -6%
Östergötlands län 0 % 7%
Jönköpings län -22% -3%
Kronobergs län -27% -7%
Kalmar län 0 % 12%
Gotlands län -50% 21%
Blekinge län 0 % -19%
Skåne län 25% -0%
Hallands län 67% -9%
Västra Götalands län 36% -3%
Värmlands län 83% -14%
Örebro län 17% -1%
Västmanlands län 0 % 15%
Dalarnas län -41% -18%
Gävleborgs län 40% -7%
Västernorrlands län 9% -3%
Jämtlands län -50% 15%
Västerbottens län -50% -15%
Norrbottens län 60% -21%
Sverige 0% 0%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig