Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Färre företag går i konkurs och nyföretagandet ökar kraftigt

Konkursstatistik-image-770x433.jpg

Färsk månadsstatistik från UC visar på en positiv utveckling inom flera branscher, med ett minskat antal konkurser och ett ökat antal nystartade bolag. Även inom branscher såsom detaljhandeln och byggindustrin, där konkurserna tilltar, startas det nya bolag som aldrig förr. Stödpaketen har fått rejäl effekt och Sveriges ekonomi är på väg mot återhämtning, menar Richard Damberg, ekonom på UC.

UCs senaste statistik för augusti månad visar på en minskning av antalet konkurser bland över hälften av de branscher som ingår i UCs konkursstatistik . Totalt sett har konkurserna i Sverige minskat med 8 procent under augusti i jämförelse med samma månad i fjol.
Inom hotell- och restaurangbranschen har konkurserna återigen gått mot en minskning på 28 procent.

- Vi ser flera tecken på en återhämtning för Sveriges ekonomi. Prognoserna för tillväxten fortsätter att skrivas upp. Flera covid-drabbade sektorer såsom hotell- och restaurang har återhämtat sig snabbt under sommaren. Swedbank rapporterar att konsumenterna har spenderat mer pengar i sommar än förra sommaren på kortbetalningar. Men vi ser också en motsatt trend, att även inom branscher där konkurserna ökat så startas det fler nya företag än för ett år sedan. Totalt sett visar Konjunkturinstitutets mätningar att alla sektorer de mäter ligger på ett starkare läge än normalt. Sammantaget bäddar den här utvecklingen för färre konkurser och högre intjäning hos småföretagen framöver, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Inom bygg och detalj ökar konkurserna - samtidigt som fler nya företag skapas

Inom både detaljhandel och byggindustrin har konkurserna ökat under augusti månad, i jämförelse med augusti 2020. Samtidigt visar UCs statistik att antalet nystartade företag (aktiebolag) också ökat kraftigt under det första halvåret 2021, i jämförelse med innan pandemin 2019.
Inom byggindustrin var antalet konkurser 6 procent högre i augusti i år i jämförelse med samma period i fjol. Antalet nystartade byggaktieföretag ökade enligt UCs statistik totalt med hela 33 procent under det första halvåret 2021 jämfört med samma period 2019.

- Byggbolagen fortsätter att vara relativt lågt påverkade av pandemin. Antalet företag i branschen ökar också. Det är låga inträdeskrav att starta företag inom byggbranschen, allt man behöver där är kunskap, bil och verktyg. Detta i kombination med en hög efterfrågan när vi arbetar hemma och har mer tid att renovera våra fastigheter. Småföretagen som jobbar med ombyggnationer gynnas, fortsätter Richard Damberg.
Konkurserna inom detaljhandeln ökade med 3 procent under augusti 2021, i jämförelse med samma period 2020. Antalet nystartade detaljhandelsföretag ökade totalt med 20 procent under den första halvan av 2021 i jämförelse med 2019.

- Detaljhandeln har genomgått ett stålbad och omstruktureringen pågår för fullt. Men pandemin har också gett e-handeln en rejäl skjuts framåt och nu startas också många nya företag i sektorn. Många av dem är e-handlare. Samtidigt kvarstår orosmolnet för dessa företag att under våren 2022 återbetala den första omgången uppskjutna skatteinbetalningar. Det är 50 miljarder kronor som har skjutits upp och det är 50 000 företag som har ansökt och fått anstånd. Företagen behöver fylla sina konton till dess för att klara av inbetalningen och resten av årets utveckling är avgörande. Hälften av anståndsbeloppet är beviljat till småföretag. Detaljhandeln står för de största beloppen; var femte anståndskrona tillhör detaljhandeln, avslutar Richard Damberg.           

Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.

Län Procentuell förändring augusti* Procentuell förändring hittills 2021**
Stockholms län 10% -11%
Uppsala län 50% -23%
Södermanlands län -47% -27%
Östergötlands län -55% -18%
Jönköpings län -50% -26%
Kronobergs län -38% -8%
Kalmar län -20% -7%
Gotlands län -50% -6%
Blekinge län 0 % -10%
Skåne län 23% -21%
Hallands län -14% -26%
Västra Götalands län -20% -16%
Värmlands län -45% -26%
Örebro län -50% -40%
Västmanlands län -20% -31%
Dalarnas län 67% -10%
Gävleborgs län 20% -9%
Västernorrlands län -75% -14%
Jämtlands län 100% -6%
Västerbottens län 0 % -21%
Norrbottens län -50% -32%
Sverige -8% -17%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.  

image

Presskontakt

Karin Arrenfeldt

PR och Kommunikationsansvarig