Hej och välkommen till vår blogg!

Här hittar du tips, information och reflektion

Här bloggar några av våra experter kring omvärlden, trender och tjänster som hjälper dig i din vardag. Trevlig läsning!

Vad påverkar kreditgivares syn på företagskunder just nu?

De fem viktigaste trenderna just nu – risk och företag Konkurser Konkurserna minskade under året till den lägsta nivån på fyra år. Det speglar den kraftiga tillväxt vi har haft under året som landar på runt 4,8 procent. Tillväxtsiffrorna har under hela pandemin överraskat på uppsidan och uppsvinget gynnar även småföretagen. Pandemistöden har också gynnat de kontaktnära branscherna och har räddat många företag från konkurs. I hotell- och restaurangbranschen exempelvis fick företagen i snitt 2,6 stödåtgärder och det resulterade i lägre konkurstal än jag förväntade mig när pandemin slog till. Det skedde en uppgång under 2020 och enstaka månader under 2021; under 2020 gick över 2,2 procent av alla aktiva hotell- och restaurangföretag i konkurs. Nu är den siffran nere på 1,9 procent. Men restaurangbranschen har alltid varit mycket konkursutsatt med sina låga marginaler och stort beroende av utbildad personal. När det var glest mellan de upptagna borden på krogen kunde restaurangbranschen ha upplevt en företagsdöd, men den blev alltså inte så utbredd. Även detaljhandeln kunde utnyttja pandemistöden och även där har konkurserna minskat drastiskt under 2021. Att konkurserna bland de enskilda näringsidkarna har minskat är extra glädjande. En personlig konkurs är ofta grunden till ett långvarigt ekonomiskt utanförskap med överskuldsättning som är svår att komma till rätta med. Många enskilda firmor ombildade också sin verksamhet till aktiebolag under 2020 då kravet på aktiekapitalet sänktes till 25 000 kronor och det blev lättare att finansiera sitt aktiebolag. En faktor som har ökat länge för antalet konkurser är bedrägerierna. Några av de största konkurserna under 2021 hade koppling till en stor momsbedrägerihärva där staten förlorar miljardbelopp. Eftersom det saknas effektiva motmedel lär den ökningen fortsätta framöver. UC:s årliga konkursstatistik fångades upp av Sveriges Radio Ekonomiekot. Lyssna på deras sändning här: www.sverigesradio.se/avsnitt/1855763 Riskklasser Antalet aktiebolag har fördubblats på 13 år och som en spegling av konjunkturen sjunker riskerna totalt sett bland företagen. Den utvecklingen påverkades faktiskt inte heller av pandemin på en övergripande nivå. Den långsiktiga trenden är att gruppen av företag med den bästa riskklassen växer kraftigast av alla riskkategorier. Gruppen av lite svagare företag med riskklass ett och två ligger på en konstant låg nivå. Den trenden har vi haft sedan 2014 när finanskrisen hade verkat ut helt och företagens vinster ökade. Just nu har 250 000 aktiebolag riskklass fem. De sämsta riskklasserna 1 och 2 är nu tillsammans bara 34 000 företag. Till det kommer 22 000 företag som UC inte riskklassificerar av olika anledningar. Riskklassificeringen är ett bra mått på risk på företag eftersom det väger in många faktorer som nyckeltal, betalningsanmärkningar och styrelseinformation bland många andra faktorer. Läs mer om UC:s riskklasser här. Skuldsaldo Antalet företag med skuldsaldo hos Kronofogden har ökat kraftigt i ett par branscher. De ökar från mycket låga nivåer, därför blir ökningen kraftig procentuellt sett. Det startas också fler företag än vad som läggs ned och det är naturligt att vissa företag inte klarar konkurrensen. Inom byggbranschen har ökningen skett från 700 företag till 1200. Samma bild finns i den breda kategorin ”juridik, ekonomi, vetenskap och teknik” med en ökning från 360 företag till över 800. Anmärkningar Många bedömare hade befarat att företagen skulle få kraftiga betalningsproblem under pandemin. Det blev tvärtom. Om vi ser till utvecklingen av betalningsanmärkningarna på företagen gick de faktiskt ned kraftigt med sin lägsta punkt under februari förra året. Det gäller för gruppen alla företag i Sverige som brett i flertalet branscher. Pandemistöden har gjort sitt till för att underlätta för företagen. Dessutom har många bolag möjlighet att låna in mer kapital från sina ägare. Många företag skar också ned sina kostnader när osäkerheten ökade. Nu är anmärkningarna återigen på mer normala nivåer. Riskbranscher Topplistan över de mest konkursutsatta branscherna sett till antalet konkursade bolag jämfört med konkursade bolag är: Restaurang och hotell (1,87 procent i konkurs) Byggindustri (1,18%) Handel med motorfordon (1,17%) Transport (1,16%) Detaljhandel (1,14%) Vill du veta mer om UC:s tjänster mot bedrägerier eller hur du kan förbättra ditt kreditarbete? Hör av dig till oss! sales@uc.se /Richard

UC-dagen 2021

Förra veckan hade vi det stora nöjet att få bjuda in till UC-dagen igen! Efter ett helt digitalt evenemang 2020 och lång tid av osäkerhet så vågade vi till slut boka Stockholm Waterfront för att samlas och tillsammans lyssna på en lång rad kloka talare. Och jag tror att det fanns något för alla. Vad sägs om en överblick av svensk ekonomi med Vice Riksbankschef Anna Breman. Eller en portion smittande inspiration från energiknippet Magdalena Forsberg. Dagen avslutades med en vidare utblick, där vi fick höra om de stora utmaningarna i världen från Carl Bildt. Även vi på UC delade med oss av vår kunskap, där fick jag god hjälp av min kollega Olle Engdegård. Vi gav båda vår syn på kreditvärdigheten i landet. Svenska företag ser just nu väldigt starka ut på många sätt, med konkursnivåer som är lägre än på mycket länge. Samtidigt är det många pandemirelaterade stöd som nu försvinner, vilket innebär att många bolag kommer att behöva betala in stora skatteskulder under nästa år. Denna tudelade bild ser vi även bland konsumenterna, med en fortsatt hög kreditvärdighet överlag, men stadigt ökande skulder hos en mindre del av befolkningen. Uppdatering om kreditbedrägerier Vi gav även en uppdatering om vad vi har sett inom kreditbedrägerier på sistone. Det är ett ständigt aktuellt ämne som kräver vaksamhet och kunskap. UC har några tjänster som kan hjälpa, men det ersätter givetvis aldrig att själv vara på sin vakt. På företagssidan är UC Detekt ett kraftfullt verktyg, och för konsumenter blir det dagliga kreditregistret allt mer heltäckande och kan därmed redan nu användas för att fånga många fall där flera krediter söks på kort tid. Olle Engdegård gjorde slutligen en spännande men lite oroande spaning om hur AI redan nu används för att skapa fejkade personer. Dagens höjdpunkt Med all respekt för samtliga talare så jag undrar om inte dagens höjdpunkt ändå var pauserna mellan programpunkterna och minglet efteråt? Då fick jag äntligen möjlighet att träffa alla våra trevliga kunder igen och prata om stort och smått. Jag såg också många andra glada miner hos branschkollegor som inte setts på länge. Stort tack till er ungefär 450 personer som var där och som med era samtal gjorde dagen så lyckad! Jag hoppas vi ses igen 2022! /Gabriella

Spaning från The Sales Conference 2021

Den 18:e november var det äntligen dags för 2021-års upplaga av The Sales Conference! Vi brukar delta som partner, utställare och som del av juryn som utser de prestigefyllda priserna. Som vanligt blev vi bjudna på ett proffsigt arrangemang, namnkunniga talare och tankeväckande insikter. Hybridevent Det här året var lite speciellt i kontrast mot 2020 då konferensen genomfördes helt digitalt. I år var det ett hybridevent – ett par hundra personer på plats i Annexet till AVICII Arena och många fler som deltog digitalt. Det här arrangemanget återspeglar det många av oss upplevt i vår vardag det senaste året - distansarbete och stegvis återgång till ett nytt normalläge. Agendan innehöll en hel del blandade teman. Intressant var att maktsamling hos de stora techbolagen nämndes flera gånger. Samhällsutveckling i teknikens spår löpte som en röd tråd genom flera framföranden. Jag läste in filosofiska undertoner och undrar om det kan vara så att vi reflekterar över både vår mänsklighet och teknikutveckling som ett resultat av pandemin och dess efterverkningar. Intressanta säljtrender Andra teman var ledarskap och entreprenörskap. Det handlade förstås också om försäljning. Personligen anser jag att några av de mest intressanta säljtrenderna framfördes av olika partners vid sidan av den stora scenen i form av sina breakout sessions. Det går att skönja ett nytt fokus, nämligen att strömlinjeforma virtuella säljmöten och integrera dem bättre i säljprocessen. Videomöten är förstås inget nytt i sig, men det senaste året har tydligt visat prov på både styrkor och svagheter i mediet. Och utvecklingen går fort nu, vilket öppnar upp för en rad nya möjligheter. Jag tror att nya sätt att arbeta är här för att stanna, och det gör mig glad. Kanske kan det även bidra till en mer hållbar livsstil och ett mer hållbart samhälle. Jag tror också att vi har en hel del intressanta och viktiga dialoger framför oss. Exempelvis hur stor del av säljarbetet som kan och bör automatiseras i högre utsträckning, vilken effekt det får på försäljningsprocessen och hur man upprätthåller starka relationer när antalet fysiska möten blir färre. Samarbete med Goava Vi bidrog själva till årets konferens genom att berätta om vårt nya samarbete med Goava kring Sales Intelligence - hur vi tillsammans drar vårt strå till stacken för att revolutionera vardagen för B2B-säljare. Vill du läsa om våra mest moderna, AI-drivna tjänster för effektivare försäljning kan du läsa mer på vår hemsida här./Anders

Varför gör AI:n på detta viset?

För ett par veckor sedan hade jag det stora nöjet att delta på konferensen ”Credit Scoring and Credit Control XVII”, som normalt hålls på Edinburghs universitet, men som nu hade flyttat in i datorn som de flesta evenemang. Här samlas en stor mängd kreditscoringintresserade från hela världen, varav ungefär hälften forskar på universitet och resten jobbar på banker, konsultbolag eller kreditupplysningsföretag. Här diskuteras alla möjliga komplicerade metoder för att göra kreditscore mer precisa, stabilare och heltäckande. För varje år ser vi också att AI och Machine Learning tar allt större plats, alltså metoder för att med nya avancerade algoritmer utvinna ännu mer information ur tillgänglig data. Ett ganska vanlig ämne är också hur dessa nya kreditscore ska kunna granskas och förklaras, och lösningen är ofta att lägga till nya förklaringsalgoritmer, som hjälper oss att förstå vad som händer i systemen. Man förklarar alltså de komplicerade scoringalgoritmerna med andra komplicerade algoritmer. En förklaring, många villkor Något som sällan diskuteras är hur detta ska göras i praktiken, för de flesta förslagen är fortfarande ganska teoretiska. Det finns flera krav som en förklaring behöver ta hänsyn till, och ibland är det omöjligt att uppfylla alla samtidigt. Först har vi GDPR, som vi ännu inte vet exakt hur vi ska tolka i alla delar. Sedan vill vi värja oss från försök att överlista systemet, från personer som letar efter kryphål. Vi behöver hitta en genomtänkt design som gör förklaringen meningsfull och användbar för användaren, vilket kan kollidera med de andra kraven. Till sist kan det finnas lokala riktlinjer för hur vi ska använda AI. Just AI-riktlinjer är något som har fått mer och mer uppmärksamhet de senaste åren. Fler och fler organisationer antar sådana policydokument. Några internationella exempel är Amnesty, Europarådet, EU-kommissionen, G7 och OECD. Även nationella myndigheter i många länder har sina egna riktlinjer, och alla större företag har sina varianter. Så vilket av alla dessa dokument ska man följa egentligen? Det finns nu så många publicerade AI-riktlinjer att detta har blivit ett eget forskningsfält, där man studerar trender i hur dessa skrivs. Utgå från användaren Ja, vilket dokument ska en AI-konstruktör använda? Ett förslag, för att komma lite enklare undan, är att börja i en annan ända: Börja skissa på en konkret, meningsfull design. Det kommer ofta tvinga oss att reflektera över precis de saker som rekommendationerna vill att vi tar hänsyn till. Vilka diagram, tabeller eller förklarande texter kan skapa störst mening för användaren? Man kommer att märka att den presentation som är mest begriplig, kanske inte är användbar i praktiken. Informationen måste ju hjälpa mig att agera på något sätt. Ett vanligt skäl till att informationen inte är användbar, är att den inte är helt sann. Vad nu, varför skulle vi alls visa något som inte är sant? Jo, de flesta av de förklaringsalgoritmer som används för att beskriva ett AI-beslut, är förenklingar som inte kan ge ett exakt rätt svar. Ibland är de tillräckligt nära sanningen, men ibland har det förklarande systemet missuppfattat något. Ett studentprojekt hos oss tog fram prototyper för olika förklaringsmetoder, och lät ett antal försökspersoner utvärdera dem. Att testa AI-förklaringar på det här sättet och se vilka som faktiskt är begripliga, är förvånansvärt nog ett ganska tomt forskningsfält ännu. Resultatet av vårt projekt var lite nedslående: Det visade sig att den förklaringstyp som försökspersonerna uppskattade allra mest, var den som oftast hade fel. Men detta var tidiga steg och det finns fortfarande mycket att utforska i hur man bäst förklarar AI-beslut. Begripa det obegripliga Men måste AI-baserade beslut vara så ogenomträngliga över huvud taget? Ett helt separat forskningsfält försöker utmana komplicerade AI-system med enklare metoder och nästan lika bra precision. På sina håll ser det lovande ut, men hur väl de kommer lyckas får tiden utvisa. Till dess kan vi åtminstone vara säkra på en sak: Allt eftersom AI-beslut sprider sig, ökar också förväntningarna på att få dem förklarade på ett enkelt sätt. Varför tvärnitade plötsligt bilen av sig själv, trots att jag inte ser något hinder på vägen? Varför har Youtube börjat rekommendera mig filmer om låsdyrkning? Sådana enkla frågor behöver enkla och meningsfulla svar. /Olle

Hållbarhet är nyckeln till framtiden

Hållbara samhällen och ekonomier bygger på förtroende. Vi på UC bidrar, tillsammans med hela vår nordiska koncern Enento Group, till en hållbar ekonomi genom att hjälpa människor, företag och samhället i stort med tillförlitlig affärs- och konsumentinformation. Vi underlättar kloka affärsbeslut såväl som att minska risken för överskuldsättning hos privatpersoner.Men vad betyder hållbarhet för oss på UC mer precist? Vi har valt att jobbar proaktivt med socialt ansvar och hållbarhetsarbete inom fyra områden där vi ser att vi kan göra störst skillnad. Dessa är att bidra till en hållbar ekonomi i samhället, se över och jobba med vår egen miljöpåverkan, att vi ska ha en hållbar arbetsplats och att vi ska ta fram hållbara produkter och tjänster. Allt startade 1905 i Finland då Enento bildades som kreditbyrå i syfte att minska överskuldsättningen genom att tillhandahålla korrekt och relevant kreditdata till underlag för bra affärsbeslut. Sedan bildades UC i Sverige i mitten av 1970-talet med exakt samma syfte. Vi drivs än idag av samma mål och syfte, det vill säga samhällsvärdet av vår affär är att tillhanda hålla korrekt och relevant data som skapar tillit och bidrar till en hållbar ekonomi för företag, privatpersoner och för samhället i stort. Ett utpräglat samhällsansvar Vårkultur och drivkraft präglas av ett samhällsansvar. Av den anledningen driver vi initiativet The Bill vars syfte är att ge unga människor kunskap och insikt kring den egna ekonomin. Idag finns det 400 000 överskuldsatta individer i Sverige, varav 33 000 av dem är unga personer. Att få unga människor att förstå att aktuell kreditvärdighet påverkar ens framtid, exempelvis möjligheten att ta lån tillen egen bostad är därför viktigt. Det här behovet ser vi inte minst genom en undersökning från Sifo som visar att enbart 50 procent av personer mellan 18–24 år förstår sin kreditvärdighets påverkan. Därför satsar vi på den svenska marknaden i år tillsammans med ekonomiappen Gimi och Fryshuset på att nå ut till unga vuxna med seminarier och ett digitalt utbildningsmaterial om privatekonomi som lärarna kan använda sig av. Vi känner ett ansvar att proaktivt göra vad vi kan för att bidra med kunskap för hur man förebygger att hamna i en situation där man inte klarar av att betala av sina skulder. Också ur våra anställdas synvinkel är det viktigt att vi gör vårt jobb på ett ansvarsfullt sätt och att vi ständigt förbättrar hållbarheten med våra tjänster - det skapar en känsla av ett högre syfte och även en stolthet över hur stor positiv påverkan vi kan ha på samhället. Detta är viktigt även vid nyrekryteringar. Vi ska även vara en hållbar arbetsplats och månar om våra anställdas välmående. Vi har satt ett ambitiöst mål att nå målet om nollutsläpp år 2023 och har flera initiativ för att nå det, det största initiativet är att minimera hur mycket vi reser. Våra värderingar genomsyrar allt vi gör I våra värderingar har vi definierat hur vi uppträder som individer och som företag: Vi bygger förtroende - våra medarbetare, kunder och aktieägare kan lita på att vi agerar på ett tillförlitligt sätt även inom ESG-området. Vi bryr oss och vågar - vi tar hand om miljö-, sociala och samhällsrelaterade frågor. Vi växer tillsammans - vi utvecklar och tillhandahåller tjänster som hjälper våra kunder att agera på ett hållbart sätt, till exempel genom att inte låna ut till konsumenter som riskerar att bli överskuldsatta eller hjälpa till med uppgifter om hållbarhet hos underleverantörer. Detta är grunden för vår företagsetik. Vad ser vi i framtiden? Tekniska framsteg och klimatförändringar kommer ha störst inverkan på vår verksamhet och digitalisering kommer förändra affärsprocesser, ge nya affärsmodeller och nya lösningar. Till exempel är maskininlärning och AI teknik som vi måste kunna använda för att göra processer effektivare och algoritmer bättre. Denna förändring inkluderar viktiga ansvarsaspekter, till exempel hur man kan säkerställa att maskininlärning kan ta beslut utan fördomar som nationellt ursprung, religion eller språk. Beslutet måste vara öppet och förklarligt. Detta är grundläggande saker när man bygger förtroende mellan en långivare och dess kunder. På finansmarknaden har stora institutioner börjat sätta strikta ESG-kriterier för investeringar. Hållbarhetsfrågan får ett allt större fokus i bank- och finanssektorn och idag är det endast börsnoterade bolag som är skyldiga att hållbarhetsrapportera. Här ser vi tecken på ytterligare en trend där även mindre företag kommer behöva redovisa sitt hållbarhetsarbete framöver. Sedan tre år tillbaka erbjuder vi en ESG rapport på finska marknaden men arbetar aktivt med att på sikt även kunna erbjuda den till den svenska marknaden. Är du nyfiken att läsa mer om vårt hållbarhetsarbete kan du göra det härdär även vår Sustainability Review finns. /Emma

Sales Intelligence är här för att stanna

Sales Intelligence är ett uttryck som håller på att bli väletablerat. Det har i det närmaste blivit synonymt med att använda större mängder information och avancerad analys för att effektivisera försäljningsprocessen. Men vad är Sales Intelligence och vad innebär det för dig? Det ska vi förklara här. Enklare prospektering utgår ofta från företagslistor med ett antal urvalskriterier, men det finns så mycket mer information att tillgå än så. Om inte annat så går det att hitta mycket genom att googla på företag för att fördjupa förståelsen för dem. Sales Intelligence förenar dessa världar och ger större insikter genom att kombinera traditionell företagsinformation med sådant man typiskt hittar på webben - företagswebbplatser, nyhetsflöden, press releaser och sociala medier. Bättre insikter Med mer information och bibehållen överblick kan du fatta bättre beslut. Sales Intelligence erbjuder just detta - direkt i kundkortet. Förutom den vanliga företagsinformationen och finansiella nyckeltal kan du se vad företagen skriver på sina webbplatser och vad som skrivs om dem i nyheter. Med allt samlat på ett ställe slipper du lägga tid på att googla ytterligare information. Du kan också se hur väl ett företag liknar dina befintliga kunder - kanske den bästa indikationen på goda möjligheter att skapa en affärsrelation. Rätt information på rätt plats Det är när du kopplar din Sales Intelligence-tjänst till ditt CRM-system som magin uppstår! Har du något av de vanligaste CRM-systemen går det lätt att koppla ihop och sedan är det alltid uppdaterat med den senaste företagsinformationen. Det låter dig göra bättre analyser, smartare planer och jobba effektivare med dina kunder. Dina kunder blir också tillgängliga för Sales Intelligence-tjänsten som över tid och med hjälp av avancerad AI lär sig vad som karaktäriserar just dina kunder. Rekommendationer När din Sales Intelligence-tjänst lärt sig vilka kunder du har kan rekommendationsmotorn göra sitt jobb. Under huven hämtar den all tillgänglig information om dina kunder från register, webbsidor och nyheter. Sedan letar den efter de mönster som förenar dem och rekommenderar till sist likande företag för er att ta kontakt med. Företag som liknar dina kunder är också dina mest sannolika framtida kunder! Du kan också berätta för rekommendationsmotorn hur väl den träffar rätt så att den kan lära sig och bli ännu bättre. Med en Sales Intelligence-lösning får du skräddarsydda rekommendationer på företag att kontakta, och all tillgänglig information på ett och samma ställe. Du får stöd i att hitta rätt personer att kontakta, rätt tajming och rätt saker att prata om. Hur kan vi hjälpa dig? Vi på UC har länge erbjudit tjänster som hjälper våra kunder att öka sin försäljning och jobba effektivare - genom analys, prospektering och information av hög kvalitet. Nu tar vi nästa steg och släpper in AI på scenen tillsammans med information från webben. Det gör vi med vår nära partner Goava. Vi är glada att nu kunna erbjuda vår ledande företagsinformation i ny skrud, tillsammans med information från webben i ett paket som är svårslaget för er som vill effektivisera er försäljning. Vi ger dig också möjlighet att hålla ditt CRM uppdaterat med aktuell företagsinformation genom färdiga integrationer som är enkla att installera. Vi kommer även fortsättningsvis att erbjuda våra marknadsledande och flexibla analys- och urvalsverktyg och integrationer med företagsinformation och kontaktuppgifter till beslutsfattare av oslagbar kvalitet. Vill du veta vilka lösningar vi har för dig? Hör av dig! Här kan du läsa mer om vår tjänst för att spara tid och öka din försäljning

Så shoppar du tryggt i sommar

Tillhör du en av alla dem som börjat handla mer online? Under pandemin har allt fler svenskar upptäckt fördelarna med onlineköp. Det har aldrig varit smidigare att beställa saker på nätet och visst underlättar det i vardagen! Tyvärr ser även bedragare detta som möjlighet att komma åt dina uppgifter, eller passar på att utnyttja det faktum att din brevlåda är obevakade när du är iväg på sommaren. Jag har därför samlat ihop några värdefulla tips som du enkelt kan använda i din vardag. Kanske är du redan bekant med några tips, men kanske hittar du något nytt! Tänk på det är när du handlar online: 1. Använd signering med Bank-ID på Klarna Om du handlar på sidor som erbjuder betalning via Klarna kan du ställa in att Klarna alltid ska begära verifiering av köp via Bank-ID. Du ställer in det under ”inställningar” på ditt Klarnakonto. 2. Välj att handla från säkra hemsidor Information på internet skickas antingen helt öppet och läsbart, eller krypterat där informationen inte är läsbar för en tredje part. Det är säkrare för dig att välja krypterade sidor när du handlar, du ser det genom att webbsidans adress börjar med https och inte bara http. 3. Kolla upp hemsidan om du är osäker Är det första gången du ska handla från en specifik e-handlare? Då är det en bra idé att läsa information och recensioner om företaget på Google eller på allabolag.se. Om du inte får en bra känsla för företaget eller om något verkar skumt är det bättre att ta det säkra före det osäkra och handla någon annanstans. 4. Spärra din adressändring Gå in hos Skatteverket och spärra din adress så att ingen annan än du kan adressändra, eftersända eller lagra din post. Annars finns risken att bedragare kan beställa saker i ditt namn som levereras till din ”nya” adress. Och det kan ta tid innan du upptäcker det. 5. Undvik att klicka på länkar Får du e-postmeddelanden eller SMS som uppmanar dig att klicka på länkar – även om det verkar komma från din bank, vårdcentral eller Postnord – så ska du se upp. Och inte klicka på dem. Framförallt om det är för varor eller tjänster du inte känner till. Generellt ska du se upp om företag kontaktar dig via telefon, SMS:a eller e-post och uppmanar dig att du behöver betala in mer pengar för att få ditt paket eller verifiera dig med pinkod eller Bank-ID. Blir du osäker kontakta företaget och fråga om ärendet. Kolla då upp telefonnumret själv så det är rätt nummer. 6. Var rädd om ditt personnummer Om du får frågan när handlar i en butik om du är medlem, säg då inte ditt personnummer högt utan visa upp ditt ID-kort eller skriv ned personnumret på en lapp som du visar upp. På så sätt kan du minska risken för att någon kan snappar upp personnumret i kön. 7. Lås din brevlåda Om du har en låsbar brevlåda se till att den är just låst. Annars kan bedragare beställa saker i ditt namn och sedan gå och fiska upp avin eller paketet från din brevlåda. 8. Det finns hjälp att få Du kan även skaffa ett ID-skydd så får du notiser om något händer. Vi erbjuder UC ID-Skydd som bevakar dina personliga uppgifter på internet, som till exempel ditt betalkortsnummer, passnummer och personnummer. Om vi misstänker ett bedrägeri kontaktas du via e-post eller SMS och du får även tips på vad du kan göra. På så sätt kan du upptäcka ett bedrägeri i tid. I UC ID-skydd ingår även assistanshjälp dygnet runt och försäkring för kvarstående skuld samt vid rättstvister. Är du nyfiken at läsa mer klicka här:Läs mer om UC ID-skydd. Vill avslutningsvis passa på och önska dig en härlig och säker sommar! /Cecilia

Så kan vi rädda fler unga från skuldfällan

Skuldsättningen bland unga ökar oroväckande snabbt och en förklaring är att många tar dyra konsumtionslån, utsätts för aggressiv lånereklam och spelar på kredit. Utan att riktigt förstå konsekvenserna. Om unga människor skulle få lära sig mer om privatekonomi på ett tidigt stadie, redan i skolan, skulle vi inte se den här utvecklingen, det är jag helt övertygad om. Ny statistik från Kronofogden visar att det finns 33000 unga vuxna i Sverige som inte har lyckats betala sina lån och räkningar och därför hamnat i myndighetens register. Och skuldsättningen bland unga vuxna ökar snabbt – enbart det senaste året har deras samlade skuld ökat med 16 procent. Överskuldsättningen kan ha katastrofala följder. Många känner oro och ångest inför den egna ekonomin samtidigt som man skäms och inte vågar prata med andra om sin situation. Sociala problem, stress och ohälsa är vanligt. Många av de unga personer som blir överskuldsatta har tagit dyra konsumtionslån, det vill säga lån som används till att konsumera och som saknar säkerhet. Dessa lån kan ha mycket höga räntor, ibland upp till 40 procent. Aggressiv marknadsföring och spel på kredit De företag som ger eller förmedlar konsumtionslån är ofta aggressiva i sin marknadsföring. Även den som är svårt skuldsatt utlovas lån, medan kreditupplysningar framställs som något som bör undvikas. Ofta samarbetar långivarna och låneförmedlarna med populära influencers som får betalt för att prata gott om de dyra konsumtionslånen. Det är också vanligt att unga människor tar ofördelaktiga lån för att finansiera ett omfattande spelande. Egentligen är det förbjudet att ge lån för insatser i spel, men spelbolagen kan kringgå kreditförbudet genom att erbjuda spel på faktura eller genom kreditkort. Utbildning är vägen framåt Jag är helt övertygad om att det är viktigt att jobba förebyggande, för att minska risken att unga människor hamnar i djup skuldsättning, inte minst genom utbildningsinsatser. Undersökningar visar att många unga människor saknar grundläggande privatekonomiska kunskaper. I dag finns inte privatekonomi som ett eget ämne i grundskolan. De privatekonomiska frågorna ingår i stället främst i ämnet hem- och konsumentkunskap, som har minst antal undervisningstimmar av alla grundskoleämnen. Vi på UC arbetar aktivt för att privatekonomi antingen bör bli ett eget ämne i grundskolan eller lyftas fram mer i kursplanen för hem- och konsumentkunskap och få fler undervisningstimmar. En sådan satsning skulle ha brett stöd bland allmänheten. Enligt en ny Sifoundersökning beställd av UC tycker nio av tio svenskar, 94 procent, att det bör bli mer fokus på privatekonomi i skolan. Samtidigt kan överskuldsättningen inte lösas enbart genom utbildning av unga. Insatser behövs på flera områden. Det kan handla om skärpta regler kring lånereklam och spel på kredit, men det kan också handla om regeländringar som gör det mindre attraktivt att ge konsumtionslån till personer som har hög risk att inte kunna betala tillbaka. Vad som nu krävs är att finansmarknadsminister Åsa Lindhagen tillsätter en statlig utredning med ett brett mandat att föreslå effektiva politiska åtgärder mot överskuldsättningen. Ett sådant initiativ har stor potential att rädda fler unga människor undan skuldfällan./Gabriella

Nu gör vi det lättare för företagare att hitta nya kunder

Under den senaste tiden har vi jobbat med att ta fram en ny tjänst för våra små- och medelstora företagskunder som använder allabolag.se. Och häromdagen gick tjänsten live och det känns alltid fantastiskt skönt när något man jobbat med realiseras. Vad är det för tjänst undrar du då kanske, ja det ska jag förklara här. Vi på UC och Allabolag har länge stått för en av marknadens mest kompletta och populära databaser för marknadsinformation i Sverige. Större kunder har haft möjlighet att köpa våra mer avancerade analys- och urvalstjänster för att effektivisera sin försäljning och marknadsföring.   Men nu har det blivit dags för även små- och medelstora företag att kunna hitta relevanta och träffsäkraleadspå ett enkelt sätt. Med Allabolag Urval fårbesökare på allabolag.se avancerade funktioner för kundanalys, segmentering och målgruppsurval till ett konkurrenskraftigt pris.Med tjänstenhittar denya kunder utan att ringahundratals kalla samtal och fårhjälpi att identifiera de företag dehar störst chansatt göra affärer med, så att dekan fokusera på att kommunicera med de som är relevanta. Defår möjlighet att:  Analysera sina kunder  Skapa träffsäkra målgrupper  Kontakta Sveriges viktigaste beslutsfattare  Uppdatera sina register   MedAllabolag Urvalfår man större förståelsen för sina kunder ochkanenkelthittanya prospekt. Med hjälp av ett hundratal olika urvalskriterier kanmanta fram träffsäkra målgrupper för olika ändamål, ekonomisk statistik över branscher eller analysera olika affärssegment.    Det blir dessutom enklare att ta del av kontaktuppgifter till många av Sveriges viktigaste beslutsfattare. Vi samlar in, kvalitets- och GDPR-säkrar namn och kontaktuppgifter till företagsledare, ekonomiansvariga, försäljningsansvariga, marknadsansvariga och många fler.    Nu finns dessa uppgifter tillgängliga för dig att exportera direkt från Allabolag Urval ochävensystertjänsten UC Selekt. Du kan också höra av dig till oss för mindre utdrag, till exempel till kampanjer och registeruppdateringar. Vi fyller ständigt på vår databas med nya beslutsfattare för att ge dig de bästa förutsättningarna att komma i kontakt med rätt personer.  Är du nyfiken att läsa mer och kanske testa tjänsten finns mer information här.

Tack för mig!

För snart 26 år sedan klev jag in på UCs kontor i Stockholm. Jag kom från en roll som kreditchef inom industrin och såg med spänning fram emot att få bidra till att långivare och låntagare skulle få bättre förutsättningar att fatta ansvarsfulla kreditbeslut. Mitten på 90-talet var fortfarande präglat av efterdyningarna av krisen i början av decenniet och hade jag då vetat hur framtiden skulle utformas hade jag nog tvivlat på mig själv. Om någon på den tiden hade lyft fram ord som Machine Learning, Artificial Intelligence, Big Data, GDPR, Fraud Solutions och inte minst den utveckling som skett kring ärendehantering, teknik och kommunikation, så hade man varit lite fundersam om man visste vad man talade om. Jag minns när jag som nyanställd besökte en av våra kunder och studerade hur lång tid det tog att handlägga en kreditansökan på 90-talet. Men det var onekligen förra århundrandet så vi lämnar det därhän. I dag är det inte brist på relevant information eller data, eller för den delen effektiva stödsystem som påverkar möjligheter och risker utan en lång rad andra faktorer. UC ger idag kreditgivare och kredittagare tillgång till en av världens mest kompletta och korrekta kreditupplysningsdatabaser och utöver det finns en lång rad med tjänster som underlättar och stöttar ansvarsfull kreditgivning – och utveckling pågår ständigt. Att få ha varit en del i att utveckla nya tjänster inom vårt område, lära av kollegor både nationellt och internationellt, fört diskussioner med myndigheter, politiker, intresseorganisation och inte minst alla våra kunder, både företag och privatpersoner, har varit fantastiskt. Det är inte ett lätt beslut att lämna denna mycket spännande bransch men man behöver öppna nya dörrar i livet och därför är det dags för mig att säga tack för det som varit och önska er alla lycka till framöver. /Åke

Lyckat samarbete hjälper studenter att förstå företag

När studenterna på utbildningsföretaget Hyper Islands arbetar med hållbarhet och innovation, är det viktigt att säkerställa att lösningarna är ekonomiskt genomförbara. Har du inte arbetat med företagsekonomi tidigare kan det bli en tröskel att förstå resultat- och balansräkningen. Men det finns bra verktyg för att snabbt få ett grepp om företagets ekonomi och samtidigt få tillgång till UCs data på ett mycket lättillgängligt sätt. ”Det var magiskt! Studenterna tyckte att det var så häftigt. De kunde få ett snabbt grepp om ett företags ekonomi genom det enkla visuella gränssnittet och även jämföra med företagets konkurrenter” Det berättar Jenny Bergman, programansvarig på Hyper Island. Bonanzas verktyg Bisgraf använder UCs data och presenterar det på ett visuellt sätt. Lagret får en svart färg, anläggningstillgångarna blir röda. På så sätt kan du lätt jämföra två balansräkningar med varandra. Även erfarna kreditbedömare får en snabbare överblick över balans- och resultaträkningen. Med hjälp av UCs siffor får du också tillgång till branschens siffor och hur nyckeltalen brukar se ut. Då kan du också lättare sätta ditt analyserade företag i ett sammanhang. ”Våra studenter tyckte att det var så bra med en visuell bild av företagets ekonomi. De fick en snabb uppfattning för att sedan kunna djupdyka i de viktigaste posterna. Många visste inte att det gick att få fram så mycket information om ett företag, att datan är offentlig.” När jag pratar med några studenter blir det tydligt att även om många känner till UC så är det få som vet hur stor roll kreditupplysningsföretagen har i samhället. Det är många som inte vet vilken hjälp de kan få av UCs verktyg för att förstå den ekonomiska situationen för ett företag eller för den delen en konsument. Jiaojiao är student på Hyper Island och jobbar till vardags med innovation. Nu går hon en kurs om hållbarhet: ”Jag har ingen tidigare erfarenhet av balansräkningen. Först lärde jag mig grunderna via en e-kurs. Det var mycket användbart för mig. Det gav mig grundläggande kunskap. I mitt arbete ger det mig en förståelse för kundens finansiella situation, har de en finansiell status som gör att de kan satsa på innovation? Det bästa med utbildningen var att det gav en mental modell över företagets ekonomi och att det gick snabbt att göra en enkel analys.” Vill du också få tillgång till utbildning och verktyg som gör att du kan göra snabbare analyser och få en bättre förståelse för ett företags ekonomi? Gå våra kurser med Bonanza eller varför inte ett kostnadsfritt frukostseminarium?