En betalningsanmärkning kan vara allt från felparkering till trängselskatt

 

Betalningsanmärkning på fysisk person (privatpersoner och enskilda firmor/näringsidkare) ligger kvar i tre år (36 månader) och för juridisk person (företag som t.ex. aktiebolag och handels- och kommanditbolag) ligger den kvar i fem år (60 månader) från det att händelsen inträffade.
Ansökningsuppgifter kvarstår i två år (24 månader) efter utgången av det år händelsen inträffade, vilket kan innebära att uppgiften kan presenteras i upp till tre år.

Uppgifter om missbrukat bankkonto, misskött kredit ligger kvar i tre år (36 månader) och missbrukad kontokredit ligger kvar i två år (24 månader). Informationen är endast tillgänglig för företag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Näringsförbud presenteras i tre år efter det att näringsförbudet upphörde att gälla.

Nedan, ett urval av restförda skatter och avgifter samt några övriga betalningsanmärkningar:

Betalningsanmärkning

Källa

Brottsofferfonder

Kronofogden

EU-böter

Kronofogden

Felparkeringsavgift

Kronofogden

Fordonskatt

Kronofogden

Företagsrekonstruktion

Bolagsverket

Förseningsavgift enligt ÅRL

Kornfogden

Konkursansökan

Tingsrätten

Konkurs

Bolagsverket, Tingsrätten via PoIT

Kostnad för lantmäteriförrättning

Kronofogden

Missbrukat bankkonto

Banker

Misskött kredit

Banker & finansbolag

Missbrukad kontokredit

Banker, finansbolag & kontokortsföretag

Näringsförbud

Tingsrätten

Skattekonto

Kronofogden

Skuldsanering

Kronofogden

Studiemedelsavgift

Kronofogden

Särskild avgift enligt ABL

Kronofogden

Tredskodom

Tingsrätten

Trängselskatt

Kronofogden

Underhållsstöd

Kronofogden

Utmätningsförsök

Kronofogden

Utslag i mål om betalningsföreläggande

Kronofogden

Återtagningsmål

Kronofogden