VIKTIG INFORMATION

UC drabbades av ett tekniskt fel under tisdagen den 28 mars klockan 02:35 som innebar att information om serveringstillstånd i våra system var felaktig. Sedan den 29 mars klockan 02:35 är problemet åtgärdat. Vi beklagar de eventuella problem som du som kund drabbats av till följd av incidenten. 

En betalningsanmärkning kan vara allt från felparkering till trängselskatt

 

Betalningsanmärkning på fysisk person (privatpersoner och enskilda firmor/näringsidkare) ligger kvar i tre år (36 månader) och för juridisk person (företag som t.ex. aktiebolag och handels- och kommanditbolag) ligger den kvar i fem år (60 månader) från det att händelsen inträffade.
Ansökningsuppgifter kvarstår i två år (24 månader) efter utgången av det år händelsen inträffade, vilket kan innebära att uppgiften kan presenteras i upp till tre år.

Uppgifter om missbrukat bankkonto, misskött kredit ligger kvar i tre år (36 månader) och missbrukad kontokredit ligger kvar i två år (24 månader). Informationen är endast tillgänglig för företag som står under Finansinspektionens tillsyn.

Näringsförbud presenteras i tre år efter det att näringsförbudet upphörde att gälla.

Nedan, ett urval av restförda skatter och avgifter samt några övriga betalningsanmärkningar:

Betalningsanmärkning

Källa

Brottsofferfonder

Kronofogden

EU-böter

Kronofogden

Felparkeringsavgift

Kronofogden

Fordonskatt

Kronofogden

Företagsrekonstruktion

Bolagsverket

Förseningsavgift enligt ÅRL

Kornfogden

Konkursansökan

Tingsrätten

Konkurs

Bolagsverket, Tingsrätten via PoIT

Kostnad för lantmäteriförrättning

Kronofogden

Missbrukat bankkonto

Banker

Misskött kredit

Banker & finansbolag

Missbrukad kontokredit

Banker, finansbolag & kontokortsföretag

Näringsförbud

Tingsrätten

Skattekonto

Kronofogden

Skuldsanering

Kronofogden

Studiemedelsavgift

Kronofogden

Särskild avgift enligt ABL

Kronofogden

Tredskodom

Tingsrätten

Trängselskatt

Kronofogden

Underhållsstöd

Kronofogden

Utmätningsförsök

Kronofogden

Utslag i mål om betalningsföreläggande

Kronofogden

Återtagningsmål

Kronofogden