Tack för mig!

2021-05-17

För snart 26 år sedan klev jag in på UCs kontor i Stockholm. Jag kom från en roll som kreditchef inom industrin och såg med spänning fram emot att få bidra till att långivare och låntagare skulle få bättre förutsättningar att fatta ansvarsfulla kreditbeslut.

Mitten på 90-talet var fortfarande präglat av efterdyningarna av krisen i början av decenniet och hade jag då vetat hur framtiden skulle utformas hade jag nog tvivlat på mig själv. Om någon på den tiden hade lyft fram ord som Machine Learning, Artificial Intelligence, Big Data, GDPR, Fraud Solutions och inte minst den utveckling som skett kring ärendehantering, teknik och kommunikation, så hade man varit lite fundersam om man visste vad man talade om.

Jag minns när jag som nyanställd besökte en av våra kunder och studerade hur lång tid det tog att handlägga en kreditansökan på 90-talet. Men det var onekligen förra århundrandet så vi lämnar det därhän.

I dag är det inte brist på relevant information eller data, eller för den delen effektiva stödsystem som påverkar möjligheter och risker utan en lång rad andra faktorer. UC ger idag kreditgivare och kredittagare tillgång till en av världens mest kompletta och korrekta kreditupplysningsdatabaser och utöver det finns en lång rad med tjänster som underlättar och stöttar ansvarsfull kreditgivning – och utveckling pågår ständigt.

Att få ha varit en del i att utveckla nya tjänster inom vårt område, lära av kollegor både nationellt och internationellt, fört diskussioner med myndigheter, politiker, intresseorganisation och inte minst alla våra kunder, både företag och privatpersoner, har varit fantastiskt. Det är inte ett lätt beslut att lämna denna mycket spännande bransch men man behöver öppna nya dörrar i livet och därför är det dags för mig att säga tack för det som varit och önska er alla lycka till framöver.

/Åke