Automatisera din kreditprocess

Kvalificerad och snabb riskbedömning

Med lång erfarenhet, stort expertkunnande och unik data kan vi erbjuda riskmodeller i världsklass. Vi hjälper dig att få rätt beslutsunderlag så du kan göra snabbare och säkrare kreditbedömningar.

Kontakta oss

Effektivisera dina affärer med oss

Genom att använda en smart scoringmodell säkerställer ni en datadriven och objektiv riskbedömning. Det möjliggör snabba, effektiva och automatiserade kreditbeslut - något som blivit en nödvändighet vid kreditgivning till både företag och privatpersoner.

  • Få snabba och tydliga svar på om krediten ska beviljas
  • Hantera en större volym av låneansökningar utan att öka personalresurserna
  • Riskmodeller anpassade efter dina behov
  • Tillgängligt både via API och webbtjänst
  • Få kreditupplysningen sammanfattad i en riskprognos
  • Beräkna hur sannolikt det är för kunden får ekonomiska problem

Vi erbjuder lösningar inom

Kreditscore person

Vi har riskmodeller som passar alla typer av kreditgivare i alla typer av kreditgivningssituationer.

UC Risk Blanco
En modell med riskbedömning av personer som söker blancolån. UCs första score som väger in dagligt kreditregister. Mäter sannolikheten för betalningsanmärkning av enskilda mål på minst 1000 kronor inom 12 månader.

UC Risk E-Score
Ett score med riskbedömning av personer som söker krediter med kort löptid, till exempel fakturaköp via e-handel. Mäter sannolikheten för betalningsanmärkning av enskilda mål inom 3 månader. Baserad på kreditköp vid e-handel.

UC Risk Person
Ett score utvecklat för att passa alla typer av kreditgivare i alla typer av kreditgivningssituationer. Mäter sannolikheten för betalningsanmärkning på enskilda mål inom 12 månader. Baserad på hela Sveriges befolkning.

22465

Kreditscore företag

Scoremodellerna är avsedda att hjälpa dig ta rätt krediter, så att du kan minska kreditförluster och öka lönsamheten.

UC Payment
Ett score som erbjuder bedömning av ett företags framtida betalmönster. Mäter genomsnittligt antal dagar efter förfallodatum som ett aktiebolags fakturor förväntas betalas. Baserad på köp på faktura.

UC Risk Faktura
Riskbedömning av företagskrediter med kort löptid, till exempel köp på faktura eller factoring. Mäter sannolikheten för ansökan om betalningsföreläggande inom 3 månader. Baserad på en population aktiebolag, handels- och kommanditbolag och enskilda näringsidkare som har sökt en fakturakredit.

UC Risk Företag
En scoremodell utvecklad för att passa alla typer av kreditgivare i alla typer av kreditgivningssituationer, framför allt med lite längre löptid. Mäter sannolikheten för obestånd inom 12 månader. Baserad på samtliga Sveriges aktiebolag, handels- och kommanditbolag och enskilda näringsidkare.

17810

Hushållskalkyl (KALP)

Att bedöma återbetalningsförmågan är en grundläggande del i en ansvarsfull kreditgivning. Som kreditgivare ger det dig också kontroll och minskar risken att konsumenten inte har möjlighet att betala av krediten.

Tjänsten använder information från konsumenten tillsammans med den detaljerade data som vi själva samlar in. Dessa skapar en helhetsbild och blir underlag för en träffsäker beräkning för hur ett hushålls intäkter och utgifter ser ut per månad. Vi erbjuder full flexibilitet att använda flera färdiga komponenter för att ta fram den KALP (kvar-att-leva-på-kalkyl) som bäst motsvarar hur du vill utforma din kalkyl. Varje räntesats, schablon eller beräkning kan anpassas, och vi hjälper dig sätta upp en KALP som fungerar i just din kreditprocess.

Väljer du att använda några av våra standardiserade värden behöver du inte tänka på att uppdatera räntor när marknaden ändras. Du slipper också hålla koll på när myndigheternas information om nya standarder för levnads- och boendekostnader förändras.

Läs mer om UC Hushållskalkyl

5878

Våra kunder berättar

Niklas Robertsson

Circle K

"
UCs Beslutsstödstjänster är en ovärderlig del av vår långivningsprocess.
"

Kontakt

Prata med någon av våra experter för att få veta mer

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör en av våra experter av sig till dig.

Dina kontaktuppgifter