Internationell kreditinformation

Kreditupplysningar om utländska företag och personer

Med UCs kreditupplysningar på internationella bolag och privatpersoner kan du göra en säkrare bedömning till exempel när du ingår ett kreditavtal. Med en kreditupplysning kontrollerar du kundens kreditvärdighet och sannolikheten för att du ska kunna få betalt. En upplysning är ett bra underlag för att välja rätt kunder och leverantörer.

 • Få säkrare bedömningsunderlag
 • Undvik onödiga kreditförluster
 • Gör säkrare och bättre affärsbeslut
 • Effektivisera och förenkla kreditarbetet
 • Du kan även automatisera din kreditgivning med UCs integrerade lösningar
 • Säg ja till fler kunder beroende på riskindikatorer och därmed anpassade betalningsvillkor

Nu kan du även få kreditupplysningar om utländska företag via API integrerat direkt i ditt affärssystem. Du kan även bevaka dina utländska kunder, leverantörer och samarbetspartner med vårt nya API för internationell kredituppföljning.

 

Hur beställer du internationella kreditupplysningar?

Vi erbjuder kreditupplysningar på utländska företag och personer i de flesta länder i världen. Genom API eller via vår webbtjänst Ta en UC får du tillgång till 18 länder, med upp till fyra olika rapporttyper av kreditupplysningar på företag utanför Sverige.

PERSONER OCH FÖRETAG

Norden

Vi erbjuder kreditinformation för den nordiska marknaden, på både personer och företag.

 • Företagsupplysningar
 • Personupplysningar
 • Adresskontroller
 • Kredituppföljning
 • Beslutslösningar

FÖRETAG

Europa & USA

I Europa erbjuder vi upplysningar från flertalet länder.

 • Företagsupplysning
 • Kredituppföljning

PERSONER OCH FÖRETAG

Övriga världen

Vi erbjuder kreditupplysningar från hela världen, det beror helt och hållet på dina behov. Kontakta oss så hjälper vi dig.

 • Levereras på engelska.

Våra olika typer av kreditupplysningar på utländska företag och personer

Vi har tre nivåer av nordiska kreditupplysningar för Danmark, Finland, Norge: Standard, Mini och Risk.

I vårt internationella erbjudande har vi fyra nivåer av kreditupplysningar: Standard, Mini, Risk och Company Check. Tillgången på företagsinformation kan variera mellan länderna och följande länder är tillgängliga:

 • Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Österrike och USA

Nordisk upplysning Standard

 • En komplett kreditupplysning med bland annat riskklass och kreditlimit, styrelsefakta, bokslut och nyckeltal samt betalningsanmärkningar.

Nordisk upplysning Mini

 • En mindre omfattande kreditupplysning än Standard, som innehåller riskklass, viss boksluts- och styrelseinformation, och betalningsanmärkningar.

Nordisk upplysning Risk

 • Innehåller Riskklass och betalningsanmärkningar.

Internationell upplysning Standard

 • En komplett kreditupplysning med bland annat riskklass och kreditlimit, styrelsefakta, koncernrelation, bokslut och nyckeltal samt betalningsanmärkningar.

Internationell upplysning Mini

 • En mindre omfattande kreditupplysning än Standard, med bland annat riskklass och kreditlimit, styrelsefakta, koncernrelation, viss boksluts- och nyckeltalsinformation.

Internationell upplysning Risk

 • Innehåller sammanfattning, riskklass och kreditlimit, allmänna uppgifter och historik samt viss styrelseinformation

Internationell upplysning Company Check

 • Innehåller sammanfattning, allmänna uppgifter och historik samt viss styrelseinformation.
Se alla varianter Stäng

Kontakta mig