Utlandsupplysningar

Kreditupplysningar om internationella företag och personer

Med UCs kreditupplysningar på internationella bolag och privatpersoner kan du göra en säkrare bedömning när du ingår ett kreditavtal. Med en kreditupplysning kontrollerar du kundens kreditvärdighet och sannolikheten för att du ska kunna få betalt. En upplysning är ett bra underlag för att välja rätt kunder och leverantörer.

Kontakta oss

Effektivt kreditarbete

Både förenklat och effektiviserat kreditarbete med säkrare bedömningsunderlag.

Effektivt kreditarbete

Både förenklat och effektiviserat kreditarbete med säkrare bedömningsunderlag.

Automatiserad kreditgivning

Med våra integrerade lösningar kan kreditgivningen automatiseras.

Automatiserad kreditgivning

Med våra integrerade lösningar kan kreditgivningen automatiseras.

Säg ja till fler

Beroende på riskindikationer och hur betalningsvillkoren anpassas kan du säga ja till fler kunder.

Säg ja till fler

Beroende på riskindikationer och hur betalningsvillkoren anpassas kan du säga ja till fler kunder.

Bättre affärsbeslut

Besluten blir mer säkra och gör det lättare att undvika onödiga kreditförluster.

Bättre affärsbeslut

Besluten blir mer säkra och gör det lättare att undvika onödiga kreditförluster.

Våra olika utlandsupplysningar

Vi erbjuder kreditupplysningar på utländska företag och personer i de flesta länder i världen. Genom API integrerat direkt i ditt affärssystem eller via vår webbtjänst Ta en UC, får du tillgång upp till fyra olika rapporttyper av kreditupplysningar på företag utanför Sverige.

Vi har tre nivåer av nordiska kreditupplysningar för Danmark, Finland, Norge: Standard, Mini och Risk. I vårt internationella erbjudande har vi fyra nivåer av kreditupplysningar: Standard, Mini, Risk och Company Check.

Tillgången på företagsinformation kan variera beroende på land.

Norden

Vi erbjuder kreditinformation för den nordiska marknaden, på både personer och företag. I Europa erbjuder vi företagsupplysning och kredituppföljning från flertalet länder. Vi erbjuder kreditupplysningar från hela världen, det beror helt och hållet på dina behov. Kontakta oss så hjälper vi dig.

Nordisk upplysning Standard

  • En komplett kreditupplysning med bland annat riskklass och kreditlimit, styrelsefakta, bokslut och nyckeltal samt betalningsanmärkningar.

Nordisk upplysning Mini

  • En mindre omfattande kreditupplysning än Standard, som innehåller riskklass, viss boksluts- och styrelseinformation, och betalningsanmärkningar.

Nordisk upplysning Risk

  • Innehåller Riskklass och betalningsanmärkningar.

Nordisk personupplysning

  • Vi erbjuder personupplysningar inom Norden (Danmark, Finland, Norge), ta kontakt med oss för att veta mer om vilken information som är tillgänglig i respektive land.

Europa och USA

I Europa erbjuder vi företagsupplysning och kredituppföljning från flertalet länder.

Internationell upplysning Standard

  • En komplett kreditupplysning med bland annat riskklass och kreditlimit, styrelsefakta, koncernrelation, bokslut och nyckeltal samt betalningsanmärkningar.

Internationell upplysning Mini

  • En mindre omfattande kreditupplysning än Standard, med bland annat riskklass och kreditlimit, styrelsefakta, koncernrelation, viss boksluts- och nyckeltalsinformation.

Internationell upplysning Risk

  • Innehåller sammanfattning, riskklass och kreditlimit, allmänna uppgifter och historik samt viss styrelseinformation

Internationell upplysning Company check

  • Innehåller sammanfattning, allmänna uppgifter och historik samt viss styrelseinformation

Följande länder är tillgängliga: Belgien, Frankrike, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Nederländerna, Polen, Schweiz, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Tyskland, Österrike och USA.

Övriga världen

Vi erbjuder kreditupplysningar från hela världen, det beror helt och hållet på dina behov. Kontakta oss så hjälper vi dig.

  • Levereras på engelska

Kontakt

Prata med någon av våra experter för att få veta mer

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör en av våra experter av sig till dig.

Dina kontaktuppgifter