Riskminimera & efterleva krav

Minska risker och optimera processer för compliance 

Med rätt beslutsunderlag kan du ta säkrare affärsbeslut baserade på datadrivna insikter. UC har ett brett utbud av tjänster, för stora som små företag, som hjälper minska affärs- och klimatrisker. Effektivisera din KYC-process och följ kraven på regelefterlevnad.

Kontakta oss

Undvik onödiga risker och lägg en hållbar grund för framtiden

En viktig pusselbit för en effektiv riskhanteringsstrategi innebär bland annat aktuell och tillförlitlig data, samt effektiva processer för compliance och due diligence av dina kunder, leverantörer och samarbetspartners.

Med UCs lösningar för riskminimering genom hållbarhetsdata och compliance management kan du känna dig trygg i att du vet vem du gör affärer med. Vi tillhandahåller tjänster som hjälper dig optimera dina regelefterlevnadsprocesser och sätta upp automatiserade flöden, så att du kan spara både tid och pengar. Vi erbjuder även tjänster för dig som använder dig av fastighetsdata när du vill beräkna och minska klimatrisker.

Vi erbjuder lösningar inom

Undvik sanktionsbrott och optimera dina complianceprocesser

Med våra tjänster för kontroll av PEP- och sanktionslistor försäkrar du dig om att du minskar riskerna att bryta mot gällande regelverk. På samma gång motverkar du penningtvätt, terrorism och finansiering av krig, vilket hjälper dig att vara compliant och undvika böter.

Med tjänsten kan du göra slagningar mot fyra olika sanktionslistor i en och samma sökning: EU, FN, Storbritannien och OFAC (USA). Om du behöver säkerställa att en individ inte är en politiskt utsatt person kan du screena nordiska PEP-listor som uppdateras i realtid.

 

22467

Riskminimera och säkra investeringskapital med ESG-data

Visste du att företag som fokuserar på ESG-faktorer är mer benägna att hålla över tid? Genom att integrera ESG-data (miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsmässiga faktorer) i din affärsstrategi kan du identifiera och hantera olika affärsrisker, både i ditt eget bolag och för dina kunder, leverantörer eller samarbetspartners.

I takt med att EU har infört fler och fler direktiv och lagstiftningar kopplade till hållbarhetsdata, ökar kraven på bolagens hållbarhetsrapportering. Med UCs hållbarhetsdata hjälper vi dig att få en bild över hur hållbart ett företag egentligen är.

Vi erbjuder även tjänster för dig som använder dig av energiklass och fastighetsdata när du är i behov av att beräkna och minska klimatrisker, eller bevaka den högst föränderliga bostadsmarknaden.

22459

Säkrare affärer med information om verklig huvudman

Att hålla koll på vem man gör affärer med är en självklarhet för säkra affärer. Genom vår tjänst får du tillgång till Bolagsverkets register över verkliga huvudmän. Du får till exempel namn och personnummer, information om hur stor andel av företaget personen kontrollerar, och vilken typ av kontroll det handlar om.

Du kan välja att hämta information för alla dina befintliga kunder i batch-format, eller vid enstaka tillfällen när du kontrollerar en ny kund. Om du väljer att få informationen via API kan du dessutom hålla din portfölj automatiskt uppdaterad med tillgång till den senaste informationen från Bolagsverkets officiella register, samtidigt som du får bättre kundkännedom.

  • Fatta säkra och korrekta beslut genom att kontrollera med vem du gör affärer med
  • Uppfyll regelefterlevnad och minska tiden du lägger på manuella kontroller
  • Optimera dina affärsprocesser genom automatiska flöden
22468

Få ett snabbt svar om behörig firmatecknare för ett företag

Med vår tjänst för kontroll av firmatecknare får du ett snabbt och säkert svar på om den person som skriver under exempelvis en ansökan eller avtal för ett företag har rätt att göra det. Endast godkända ansökningar går vidare i processen medan andra avslås, vilket skapar förutsättningar för effektiva, digitala processer. Dessutom möjliggör tjänsten mer komplexa digitala lösningar när ett avtal behöver signeras av två firmatecknare elektroniskt.

Med vår lösning kan du göra kostnadsbesparingar som samtidigt bidrar till ökad säkerhet då du kan automatisera dina flöden och minimera risken för manuella fel. 

  • Snabbt och säkert svar om en person är behörig firmatecknare, samt vem personen har rätt att teckna firma tillsammans med 
  • Information skickas i realtid från Bolagsverket
  • Automatisk tolkning av firmateckningsreglerna
  • Enkelt att integrera svaret i dina egna digitala processer
22466

Kontakt

Prata med någon av våra experter för att få veta mer

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör en av våra experter av sig till dig.

Dina kontaktuppgifter