Företagsvärdering

När du behöver dagsaktuellt värde på ett företag

Med UC Företagsvärdering får du en pålitlig och oberoende bedömning av värdet på ett företag - ditt eget eller andras. 

Beställ företagsvärdering

Leverans sker direkt, förutsatt att företaget är värderingsbart (läs mer i frågor och svar sektionen längre ned).

Bolagsvärdering

6995 kr ex. moms
Populär

Koncernvärdering

9995 kr ex. moms

Kvalitetssäkrad värdering

När du behöver ett genomarbetat beslutsunderlag.

Kvalitetssäkrad värdering

När du behöver ett genomarbetat beslutsunderlag.

Ekonomisk prognos

När du behöver ett företags konkreta totalvärde samt värde per aktie.

Ekonomisk prognos

När du behöver ett företags konkreta totalvärde samt värde per aktie.

Analysera marknaden

När du ska jämföra ditt företag med konkurrenter.

Analysera marknaden

När du ska jämföra ditt företag med konkurrenter.

Hur fungerar det?

Vi utgår från tio års bokslutshistorik men kan även ta hänsyn till bokslut som ännu inte registrerats. Därutöver kan hänsyn tas till nya affärer som företaget gjort eller dolda värden i fastigheter eller maskiner. Värderingen kan utföras för ditt företag, en konkurrent eller ett företag som du funderar på att köpa.

Analysen produceras baserat på att nedanstående kriterier är uppfyllda och levererar ett automatiskt värde utifrån UCs värderingsmodell Premium (RIV).

Krav som måste uppfyllas för värdering:

 • Aktiebolag med minst hos Bolagsverket 3 registrerade bokslut
 • Senast inlämnat bokslut får inte vara äldre än 24 månader
 • Aktivt företag med positivt justerat eget kapital för alla år
 • Viss omsättning för senaste tre åren
 • Riskklassat av UC
 • Entydig bokslutshistorik för att möjliggöra framtidsprognoser

Vad våra kunder säger

Anton Johansson

Operativ chef, OrboTech Sweden

"
Vi har köpt företagsvärdering från UC under flera års tid och vi är mycket nöjda. Rapporten är heltäckande och det är intressant att se om bolagets värde har förändrats under det senaste året. Det är ett jättebra verktyg.
"

Frågor och svar om företagsvärdering

 • Marknadens bästa och mest prisvärda företagsvärdering
 • Företaget jämförs med en utvald och redovisad branschpopulation
 • Värderingsrapport på svenska eller engelska
 • Resultat- och balansräkning samt viktiga nyckeltal
 • Totalvärde på företaget samt pris per aktie

Absolut, det behöver nödvändigtvis inte vara ditt företag, det kan även vara en konkurrent eller ett företag som du funderar på att köpa. Det viktiga är att det finns tillgång till finansiell historik, vilket det gör för alla aktiebolag med verksamhet som sträcker sig längre än ett räkenskapsår.

Värderingen utförs och levereras av UC som årligen utför över 2.000 värderingar per år av företag i hela Sverige och av alla storlekar.

Vår värderingsmodell levereras till dig direkt efter att beställningen är genomförd.

 • Köp och försäljning av företag
 • Som underlag visavi banken för t.ex. utökad kreditfacilitet
 • Arvs- och generationsskifte
 • Bodelning
 • Skatte- och taxeringsärenden
 • Förändring av delägarskap
 • Införande av incitamentprogram
 • Tvångsinlösen av aktier
 • Utvärdering av olika strategiska alternativ
 • Värderingen kan utföras oavsett om det är ditt företag, en konkurrents företag eller ett företag som du funderar på att köpa. 

Kontakt

Prata med någon av våra experter för att få veta mer

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör en av våra experter av sig till dig.

Dina kontaktuppgifter