UC Företagsvärdering

När du behöver dagsaktuellt värde på ett företag

Vet du vad ditt företag är värt? Eller har du behov av att kontrollera värdet på ett annat företag? Det finns många tillfällen då du har stor hjälp av en oberoende bedömning av ett företags värde:

 • När du behöver ett genomarbetat beslutsunderlag
 • När du behöver ett företags konkreta totalvärde samt värde per aktie
 • När du ska jämföra ditt företag med konkurrenter

Med UC Företagsvärdering får du en manuell, pålitlig och oberoende bedömning av värdet på ett företag — ditt eget eller andras. Vi hjälper dig med högkvalitativa företagsvärderingar av aktiebolag men även övriga juridiska personer samt enskilda näringsverksamheter kan värderas i mån av tillgång till bokslut. Värdering av koncern kan utföras enbart då koncernbokslut finns tillgängligt. Vi utgår från tio års bokslutshistorik men kan även ta hänsyn till bokslut som ännu inte registrerats. Därutöver kan hänsyn tas till nya affärer som företaget gjort eller dolda värden i fastigheter eller maskiner. Värderingen kan utföras för ditt företag, en konkurrent eller ett företag som du funderar på att köpa.

”UCs värderingar har varit helt avgörande vid prisdiskussionerna i samband med våra företagsförvärv”

Bas

Basvärdering

Passar när du snabbt vill ha ett indikativt aktievärde på ett aktiebolag.

 • Aktievärde
 • Värderingen bygger på att bolaget presterar i nivå med vad branschen har gjort historiskt
 • Pris: 3 995 kr
 • Se exempel (pdf)
Beställ

Premium

Premiumvärdering

Passar när en delägare ska köpas ut, när du fått ett uppköpsanbud eller när generationsskifte ska göras.

Beställ

Konsultanalys

Premiumvärdering PLUS

För dig som vill gå djupare in i analysen.

 • Premiumvärdering inklusive en timmes konsulttid med en erfaren analytiker
 • Gå igenom analysen och simulera olika framtidsscenarier
 • Pris: 7 995 kr
Beställ

Jämför

Konkurrentvärdering

Passar dig som vill mäta ditt företag mot fem valfria konkurrenter – såväl svenska som utländska aktiebolag.

Beställ

”UCs värderingsrapporter är pedagogiskt upplagda så att man på ett effektivt sätt kan se hur värdet skapats i företaget. Dessutom är det mycket intressant att se branschjämförelser och nyckeltal”

“We use valuations in our day-to-day work to optimise our work-flows and increase profitability in the company.”

När är företagsvärdering bra?

Våra analytiker kan ta fram fyra rapporter som är perfekta att använda som underlag vid många situationer:

 • Köp och försäljning av företag
 • Utvärdering av olika strategiska alternativ
 • Arvs- och generationsskifte
 • Bodelning
 • Skatte- och taxeringsärenden
 • Försäkringsärenden
 • Förändring av delägarskap
 • Införande av incitamentprogram
 • Tvångsinlösen av aktier

Kontakta vår expert

Sidon Benjaminsson

Sidon Benjaminsson

Analytiker

Sidon har i 30 år haft fokus på utveckling av tjänster och produkter inom affärsinformation. De senaste åren har han utvecklat modeller för företagsanalys ur ett värderingsperspektiv, med många värderingsuppdrag, både i Sverige och internationellt. Privat blir det mycket musik och gymträning. Sidons stora husguru är David Bowie.
08-586 136 16 sidon.benjaminsson@uc.se
Kundservice Affärsfakta

Kundservice Affärsfakta

08-670 90 00 ucaffarsfakta@uc.se