Driftstörning för UCs tjänster

Mellan klockan 22:00 den 20/5 och klockan 06:00 den 21/5 är UCs tjänster inte tillgängliga då vi utför planerat underhåll. Vi beklagar detta och ber om ursäkt för de eventuella problem detta förorsakar.

UC Företagsvärdering

När du behöver dagsaktuellt värde på ett företag

Två killar värderar ett företag

Vet du vad ditt företag är värt? Eller har du behov av att kontrollera värdet på ett annat företag? Det finns många tillfällen då du har stor hjälp av en oberoende bedömning av ett företags värde:

 • När du behöver ett genomarbetat beslutsunderlag
 • När du behöver ett företags konkreta totalvärde samt värde per aktie
 • När du ska jämföra ditt företag med konkurrenter

Med UC Företagsvärdering får du en manuell, pålitlig och oberoende bedömning av värdet på ett företag — ditt eget eller andras.

Vi hjälper dig med högkvalitativa företagsvärderingar av aktiebolag men även övriga juridiska personer samt enskilda näringsverksamheter kan värderas i mån av tillgång till bokslut. Värdering av koncern kan utföras enbart då koncernbokslut finns tillgängligt.

Vi utgår från tio års bokslutshistorik men kan även ta hänsyn till bokslut som ännu inte registrerats. Därutöver kan hänsyn tas till nya affärer som företaget gjort eller dolda värden i fastigheter eller maskiner. Värderingen kan utföras för ditt företag, en konkurrent eller ett företag som du funderar på att köpa.

”UCs värderingar har varit helt avgörande vid prisdiskussionerna i samband med våra företagsförvärv”

Basvärdering

Bas

Passar när du snabbt vill ha ett indikativt aktievärde på ett aktiebolag.

 • Aktievärde
 • Värderingen bygger på att bolaget presterar i nivå med vad branschen har gjort historiskt
 • Analysen är opåverkad av analytikers antaganden och beaktar inte icke officiell information som t ex preliminära bokslut eller bolagets egen framtidsprognos.
 • Pris: 3 995 kr
 • Se exempel (pdf)
Beställ

Premiumvärdering

Premium

Passar när en delägare ska köpas ut, när du fått ett uppköpsanbud eller när generationsskifte ska göras.

Beställ

Premiumvärdering PLUS

Premium PLUS

För dig som vill gå djupare in i analysen.

 • Premiumvärdering inklusive två timmars konsulttid med en erfaren analytiker
 • Gå igenom analysen och simulera olika framtidsscenarier
 • Pris: 11 995 kr
Beställ

Konkurrentvärdering

Jämför

Passar dig som vill mäta ditt företag mot fem valfria konkurrenter – såväl svenska som utländska aktiebolag.

Beställ

”UCs värderingsrapporter är pedagogiskt upplagda så att man på ett effektivt sätt kan se hur värdet skapats i företaget. Dessutom är det mycket intressant att se branschjämförelser och nyckeltal”

Frågor och svar

Det finns alltid frågor. Nedan finner du svaren på de mest förekommande frågorna som vi får, vi har även en hel FAQ-bank här.

Vad kostar en företagsvärdering?
Från 3.995 kr värderas valfritt aktiebolag, handelsbolag, kommanditbolag, enskild firma eller koncern.

Vad kan en företagsvärdering användas till?

 • Köp och försäljning av företag
 • Som underlag visavi banken för t.ex. utökad kreditfacilitet
 • Arvs- och generationsskifte
 • Bodelning
 • Skatte- och taxeringsärenden
 • Förändring av delägarskap
 • Införande av incitamentprogram
 • Tvångsinlösen av aktier
 • Utvärdering av olika strategiska alternativ
 • Värderingen kan utföras oavsett om det är ditt företag, en konkurrents företag eller ett företag som du funderar på att köpa. 

Vad ingår i en företagsvärdering?

 • Marknadens bästa och mest prisvärda företagsvärdering
 • Företaget jämförs med en utvald och redovisad branschpopulation
 • Värderingsrapport på svenska eller engelska
 • Resultat- och balansräkning samt viktiga nyckeltal
 • Totalvärde på företaget samt pris per aktie

Kan man värdera vilket företag som helst?
Absolut, det behöver nödvändigtvis inte vara ditt företag, det kan även vara en konkurrent eller ett företag som du funderar på att köpa. Det viktiga är att det finns tillgång till finansiell historik, vilket det gör för alla aktiebolag med verksamhet som sträcker sig längre än ett räkenskapsår.

Vem utför företagsvärderingen?
Värderingen utförs och levereras av UC som årligen utför över 2.000 värderingar per år av företag i hela Sverige och av alla storlekar.

Hur lång tid tar det för er att leverera en företagsvärdering?
Premiumvärderingar levereras normalt inom 5-10 arbetsdagar. För snabbare leverans erbjuder vi även sk. expressleveranser vilket oftast innebär att värderingen kan levereras redan samma dag. Den enklare BAS värderingen levereras inom 1-2 arbetsdagar. 

Läs mer Stäng

“We use valuations in our day-to-day work to optimise our work-flows and increase profitability in the company.”

Kontakta mig

När är företagsvärdering bra?

Våra analytiker kan ta fram fyra rapporter som är perfekta att använda som underlag vid många situationer:

 • Köp och försäljning av företag
 • Utvärdering av olika strategiska alternativ
 • Arvs- och generationsskifte
 • Bodelning
 • Skatte- och taxeringsärenden
 • Försäkringsärenden
 • Förändring av delägarskap
 • Införande av incitamentprogram
 • Tvångsinlösen av aktier

Kontakta vår expert

Sidon Benjaminsson

Sidon Benjaminsson

Analytiker

Sidon har i 30 år haft fokus på utveckling av tjänster och produkter inom affärsinformation. De senaste åren har han utvecklat modeller för företagsanalys ur ett värderingsperspektiv, med många värderingsuppdrag, både i Sverige och internationellt. Privat blir det mycket musik och gymträning. Sidons stora husguru är David Bowie.
08-586 136 16 sidon.benjaminsson@uc.se
Kundservice

Kundservice

08-670 90 00 info@uc.se