Företagsvärdering

När du behöver dagsaktuellt värde på ett företag

Med UC Företagsvärdering får du en pålitlig och oberoende bedömning av värdet på ett företag - ditt eget eller andras. Vi har även skräddarsydd företagsvärdering & konkurrentvärdering.

Kvalitetssäkrad värdering

När du behöver ett genomarbetat beslutsunderlag.

Ekonomisk prognos

När du behöver ett företags konkreta totalvärde samt värde per aktie.

Analysera marknaden

När du ska jämföra ditt företag med konkurrenter.

Välj det värderingserbjudande som passar dina behov

Premium

6 995 kr ex. moms

Passar när du snabbt vill ha ett indikativt aktievärde på ett aktiebolag.

 • Aktievärde
 • Värderingen bygger på vad bolaget och branschen har presterat historiskt
 • Analysen produceras baserat på att nedanstående kriterier är uppfyllda och levererar ett automatiskt värde utifrån UCs värderingsmodell Premium (RIV)

Krav som måste uppfyllas för värdering:

 • Aktiebolag med minst hos Bolagsverket 3 registrerade bokslut
 • Senast inlämnat bokslut får inte vara äldre än 24 månader
 • Aktivt företag med positivt justerat eget kapital för alla år
 • Viss omsättning för senaste tre åren
 • Riskklassat av UC
 • Entydig bokslutshistorik för att möjliggöra framtidsprognoser

Fundamenta

Från 9 995 kr ex. moms

Passar när en delägare ska köpas ut, när du fått ett uppköpsanbud eller när generationsskifte ska göras.

 • Kassaflödesvärdering (DCF) marknadens mest etablerade värderingsmodell
 • Möjlighet för dig att bidra med intern information om bolaget och dess utvecklingspotential
 • Preliminärt bokslut kan inkluderas i analysen
 • Analysen levereras normalt inom 5 arbetsdagar

För 14 995 kr ingår även:

 • 120 minuters genomgång och rådgivning av analytiker med dig (och övriga intressenter om så önskas)
 • Analytikern utför de simuleringssteg som du önskar utvärdera i olika framtidsscenarios

 

Hur fungerar det?

Vi hjälper dig med högkvalitativa företagsvärderingar av aktiebolag men även övriga juridiska personer samt enskilda näringsverksamheter kan värderas i mån av tillgång till bokslut. Värdering av koncern kan utföras enbart då koncernbokslut finns tillgängligt.

Vi utgår från tio års bokslutshistorik men kan även ta hänsyn till bokslut som ännu inte registrerats. Därutöver kan hänsyn tas till nya affärer som företaget gjort eller dolda värden i fastigheter eller maskiner. Värderingen kan utföras för ditt företag, en konkurrent eller ett företag som du funderar på att köpa.

Kontakt

Prata med någon av våra experter för att få veta mer

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör en av våra experter av sig till dig.

Dina kontaktuppgifter

Frågor och svar om företagsvärdering

 • Marknadens bästa och mest prisvärda företagsvärdering
 • Företaget jämförs med en utvald och redovisad branschpopulation
 • Värderingsrapport på svenska eller engelska
 • Resultat- och balansräkning samt viktiga nyckeltal
 • Totalvärde på företaget samt pris per aktie

Absolut, det behöver nödvändigtvis inte vara ditt företag, det kan även vara en konkurrent eller ett företag som du funderar på att köpa. Det viktiga är att det finns tillgång till finansiell historik, vilket det gör för alla aktiebolag med verksamhet som sträcker sig längre än ett räkenskapsår.

Värderingen utförs och levereras av UC som årligen utför över 2.000 värderingar per år av företag i hela Sverige och av alla storlekar.

Exklusiva manuella värderingar levereras normalt inom 5-10 arbetsdagar. Den maskinella premiumvärderingen levereras inom 1-2 arbetsdagar. För snabbare leverans erbjuder vi även så kallade expressleveranser vilket oftast innebär att värderingen kan levereras redan samma dag. Kontakta oss så berättar vi mer om de olika alternativen. 

 • Köp och försäljning av företag
 • Som underlag visavi banken för t.ex. utökad kreditfacilitet
 • Arvs- och generationsskifte
 • Bodelning
 • Skatte- och taxeringsärenden
 • Förändring av delägarskap
 • Införande av incitamentprogram
 • Tvångsinlösen av aktier
 • Utvärdering av olika strategiska alternativ
 • Värderingen kan utföras oavsett om det är ditt företag, en konkurrents företag eller ett företag som du funderar på att köpa.