UCs styrelse

Anders Borgcrantz, Länsförsäkringar Bank
Mats Engström, Nordea
Mikael Björknert, Swedbank
Nils-Fredrik Nyblæus, SEB, styrelsens ordförande
Per Beckman, Handelsbanken

Arbetstagarrepresentanter från UC: Anne-Marie Kling, Ana Novevski, Mats Jernström (suppleant) och Rikard Sundbaum (suppleant)