UCs styrelse

Jukka Ruuska, Asiakastieto Group Plc, styrelsens ordförande
Elina Stråhlman, Asiakastieto Group Plc
Gabriella Göransson, UC
Åke Dahlqvist, UC
Stefan Stignäs, SEB
Magnus Sternbrink, Svenska Handelsbanken

Arbetstagarrepresentanter från UC: Anne-Marie Kling och Ana Novevski.