UCs styrelse

Jukka Ruuska, CEO Enento Group Plc (publ), styrelsens ordförande
Elina Stråhlman, CFO Enento Group Plc, ledamot
Gabriella Göransson, vice vd UC, ledamot
Stefan Stignäs, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), ledamot
Gert Andersson, Länsförsäkringar Bank AB (publ), ledamot

Arbetstagarrepresentanter från UC: Anne-Marie Kling och Ana Novevski.