Hej och välkommen till vår blogg!

Här hittar du tips, information och reflektion

Här bloggar några av våra experter kring omvärlden, trender och tjänster som hjälper dig i din vardag. Trevlig läsning!

Hur ser samarbetet mellan marknad och sälj ut?

Samarbetet mellan marknad- och säljavdelningarna i svenska B2B-företag är över lag mycket nära, men det försvagas ju större företagen är och det finns en del att ta tag i när det gäller arbetssätt för en mer modern marknadsföring och försäljning. Det framgår av B2B Barometern som konsultföretaget White Hills har tagit fram. När det gäller till exempel nykundsförsäljningen anser 73 procent av de som ingår i gruppen Försäljning i undersökningen att det är försäljningsavdelningen som ansvarar för bearbetningen av nya kunder, medan marknadsavdelningen inte har något ansvar alls. Frågar man Marknad blir bilden annorlunda, 30 procent anser att det främst är försäljningsavdelningen som ansvarar för nykundsförsäljningen och 15 procent anser att det är marknadsavdelningen. Hur bra matchar då marknads- och säljavdelningen företagets och kundernas behov? Där tycker 35 procent av Marknad att marknadsavdelningen matchar behoven och 34 procent tycker att säljavdelningen gör det. Av Försäljning anser 41 procent att försäljningsavdelningen matchar företagets och kundernas behov, men endast 28 procent anser att marknadsavdelningen matchar behoven. Anmärkningsvärt är att 25 procent av Försäljning tycker att marknadsavdelningen inte alls matchar de behov som företaget och kunderna har. Det finns också en del positiva saker att läsa, som att 41 procent av de tillfrågade säger att samarbetet mellan marknad och sälj kommer att öka eller öka markant under 2016. Och de företag som arbetar aktivt efter processer är mest nöjda med både marknads- och säljavdelning när det handlar om att matcha företagets och kundernas behov. Hur ser samarbetet mellan marknad och sälj ut på ditt företag? Här hittar du B2B Barometern! Fotnot: De som har deltagit i undersökningen B2B Barometern är marknadschefer, försäljningschefer i B2B-företag samt vd:ar för B2B-företag med god insikt i marknad och försäljning. Undersökningen genomfördes mellan december 2015 och januari 2016.

Företagsbedrägerier kan upptäckas snabbare

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har de anmälda bedrägeribrotten mer än tredubblats de tio senaste åren. Ett växande samhällsproblem som vill vi hjälpa företagare att motverka! Precis som problematiken kring ID-kapningar av privatpersoner ökar även bedrägeribrott på företagssidan. De företag som olyckligt nog drabbas spenderar mycket tid, kraft och ork på att reda ut de bekymmer som brottet innebär. Bedragarens mål med brottet är vanligtvis att lura till sig pengar eller kapitalvaror på kredit, som det bedrägliga företaget i sin tur tjänar pengar på att sälja vidare. Våra erfarenheter visar att speciellt utsatta branscher är elektronik, byggvaror, kontorsvaror samt lånefinansiering. I dialogen med våra kunder har den här problematiken varit på tapeten under en längre period. Våra kunder har efterfrågat vår hjälp för att motverka att bli utsatta. Därför känns det skönt att äntligen kunna presentera vårt bidrag till att minska problematiken: UC Detekt. Vår nya tjänst syftar till att identifiera och motverka potentiella bedrägeriförsök där ett aktiebolag används som täckmantel för att lura andra företag på varor eller pengar. Med andra ord – tjänsten hjälper till att upptäcka när ett företag försöker lura ett annat företag. På BRÅs webbplats kan du läsa mer om utvecklingen av bedrägeribrott. Vill du veta mer om vår tjänst mot bedrägerier gör du det här!