Hej och välkommen till vår blogg!

Här hittar du tips, information och reflektion

Här bloggar några av våra experter kring omvärlden, trender och tjänster som hjälper dig i din vardag. Trevlig läsning!

Ringer låneförmedlare på uppdrag av UC

Vi blir ibland kontaktade av personer som har blivit uppringda av telefonförsäljare från låneförmedlarföretag som i samtalet uppger att de ringer på uppdrag eller i samarbete med UC för att sänka räntan på befintliga lån. Jag villhär förklara hur det egentligen ligger till. Först vill jag klargöra att en låneförmedlare aldrig kontaktar konsumenter på uppdrag av eller i samarbete med UC. Den kontakten är helt och hållet kopplad till låneförmedlarens verksamhet. Låt mig börja med att beskriva vad en låneförmedlares verksamhet i korthet går ut på. Syftet med låneförmedling är att förmedla nya lån eller erbjuda refinansiering av befintliga lån genom att låta flera av Sveriges ledande banker konkurrera om att få dig som kund. Detta för att du som konsument ska få ett så bra erbjudande som möjligt utan att själv behöva ta kontakt med respektive banker. Vi på UC har goda relationer och bra dialog med medparten av Sveriges låneförmedlare och nedan tänkte jag kortfattat beskriva vilka tjänster vi levererar till denna snabbt växande bransch. När en konsument väljer att anlita en låneförmedlare så levererar UC kreditinformation för att låneförmedlaren ska kunna bedöma återbetalningsförmågan på den sökande konsumenten. Det här är en väldigt viktigt del i en låneprocess för att undvika överskuldsättning i samhället. Kreditupplysningar som levereras till respektive låneförmedlare från UC genererar ett brev från oss till dig som konsument. I brevet kan du utläsa vilken kreditinformation vi delgivit respektive låneförmedlare. UC har utvecklat en tjänst som hjälper låneförmedlare att arbeta effektivt. Tjänsten utgår från att du som konsument har ett kreditbehov och UCs låneförmedlarlösning hanterar detta som en och samma kreditförfrågan även om ansökan bedöms av flera kreditgivare. Så, för att reda ut två vanliga missförstånd: ”Låneförmedlare ringer på uppdrag av UC eller i samarbete med UC” Det är inte sant. Låneförmedlare köper kreditinformation från UC och använder en av våra lösningar som hanterar antal förfrågningar kopplade till våra kreditupplysningar. Låneförmedlaren ringer inte på uppdrag av UC och/eller inte i samarbete med UC. Initiativet att kontakta dig som konsument är helt och hållet låneförmedlarens. ”Låneförmedlare ringer för att de har fått uppgifter från UC om dig och dina eventuella banklån” Vi lämnar aldrig ut kreditinformation i kontaktsyfte. I vårt erbjudande som handlar om att hjälpa företag hitta, lära känna och utveckla sina kundrelationer bistår vi med adressregister. Vissa låneförmedlare köper denna tjänst från UC Marknadsinformation. I adressregisterna finns aldrig någon kreditinformation utan endast kontaktuppgifter i form av telefonnummer och/eller adress. Om du inte önskar att bli kontaktad av företag via brev eller telefon rekommenderar vi att du beställer NIX för dina nummer och/eller adresser. Nixning gör du enklast på nixtelefon.org. Alla företag som köper marknadsinformation från UC är skyldiga att respektera Nix. Vi ser mycket allvarligt på att UCs namn och varumärke missbrukas i dessa sammanhang. Även låneförmedlarna själva har strikta regler gällande detta. Lånförmedlarna genomför ett stort antal samtal varje vecka och för att lättare kunna följa upp samtal där det påståtts att man ringer på uppdrag av eller i samarbete med UC så underlättar det om vi får veta vilket företag som ringde, vilken tidpunkt och från vilket nummer.Du kan få hjälp genom att maila info@uc.se, eller genom att ringa vår kundservice på telefon 08-670 90 00. Rapportera telefonsamtal från låneförmedlare För att kunna följa upp samtal där det påståtts att man ringer på uppdrag av eller i samarbete med UC så underlättar det om vi får så utförlig information som möjligt från dig. Tack!

Osäkerheten i oreviderade bokslut – viktiga insikter från UC-dagen i Malmö och Göteborg

Två av årets absoluta höjdpunkter är att besöka Malmö och Göteborg i syfte att genomföra vårens två UC-dagar. Efter två fantastiska dagar tänkte jag här sammanfatta några av mina viktigaste slutsatser från mitt pass kring läget för de svenska företagen. Sammanfattningsvis visar data att svenska bolag mår allt bättre. Företag säljer mer och tjänar mer pengar samtidigt som allt färre hamnar hos Kronofogden. Härlig utveckling! Förutom det pratade vi en hel del om ämnen som osäkerheten i oreviderade bokslut, bolag som utnyttjar luckor i systemet och nya varningssignaler som kan hjälpa dig att upptäcka och förhindra kreditbedrägerier. Högre risk i bolag som olovligt avsäger sig revisor Aktiebolag kan avsäga sig revisor om de har uppfyllt minst två av nedanstående tre kriterier de senaste två åren: - Max 3 miljoner i omsättning - Max 1,5 miljoner i balansomslutning - Max 3 anställda Men vilken instans följer upp detta och vad händer om man bryter mot reglerna? Svaret är att det inte finns någon som har till uppgift att följa upp regelefterlevnaden. Det finns inte heller några sanktioner mot företag som bryter mot reglerna. Vi har noterat ett ökat antal bolag som saknarrevisor trots att de inte uppfyller villkoren. Vi har även undersökt risknivåerna inom denna grupp och funnit en högre risk för obestånd. Detta är viktig information vid kreditgivning eftersom det kan vara en förvarning om en osund verksamhet. I våra upplysningar varnar vi för denna typ av företag med varningstext på första sidan samt under bokslutsinformationen. Det finns ytterligare två nya varningstexter som uppmärksammar oss på aktiebolag som inte är registrerade för skatter och avgifter trots att det finns anställd personal och/eller aktiv verksamhet enligt årsredovisningen. Genom att jämföra uppgifter som företaget har uppgett i bokslutet med uppgifter från SCB eller Skatteverket kan man upptäcka och förebygga kreditbedrägerier. Och det varnar vi för i företagsupplysningen med hjälp av varningstexterna. Att avstå från revisor är särskilt populärt bland nystartade bolag där åtta av tio verkar utan revisor. Och här märker vi allt fler bokslut med dåligt kvalitet. Det är bolag som aldrig har anlitat revisor och som har tydliga kunskapsluckor vad gäller redovisningsreglerna. Vi följer utvecklingen och jag kommer skriva mer om det i bloggen framöver. Har ni ytterligare frågor och funderingar går det givetvis bra att maila mig. Håll också utkik efter information om höstens UC-dag i Stockholm, den får ni inte missa!

Varför detaljhandelns konkursutveckling kan kopplas till den globala e-handeln

Idag kan vi läsa i Dagens Industri att allt fler butiker går under. Det kopplas till mars månads konkursstatistik från UC som visar på att antalet konkurser inom detaljhandeln ökar med fyra procent. Under samma period förgående år minskade konkurserna inom segmentet detaljhandeln med 15 procent, så trenden är tydlig. Konkurserna inom detaljhandeln ökar. Det svenska företagandet står sig stabilt och antalet konkurser inom segmentet har konsekvent minskat under föregående år och 2016:s första kvartal. Men detaljhandelns konkursutveckling är inte lika lyckosam. Vår konkursstatistik visar på en tydlig förändring. Hela årets första kvartal visar att företagskonkurserna inom segmentet detaljhandeln har ökat. I januari med 13 procent. I februari med 11 procent och nu i mars med 4 procent. Swedbanks analytiker påpekar iDagens Industriatt den internationella konkurrensen är svårare att bemöta, vilket vi på UC håller med om. E-handeln har konsekvent ökat, och vårt beteende kring e-handeln har förändras radikalt på senare år. Vi som konsumenter är idag medvetna och trygga när vi handlar på nätet. Även på internationella sajter, där vi skulle våga påstå att många svenska e-handelsföretag kan ses som föregångare när det gäller att kvalitetssäkra sin produkt mot konsumenten, exempelvis genom certifikat och sigill tydligt på sajten för att försäkra konsumenten att du som företag är ett stabilt och starkt företag.Asosär en trygg sajt att handla ifrån.net-a-porterlikaså. Att vi konsumenter kommer fortsätta att handla på nätet råder det ingen tvekan om. Och i takt med att det dessutom sker under trygga och säkra former i kombination med att du kan göra det när, var och hur gör e-handeln svårslagen. Det är i alla fall en stor anledning till varför jag handlar online. Hur företagskonkurserna inom detaljhandeln fortsätter att utvecklas återstår att se. Men trenden är tydlig och vi får se om den är fortsatt ihållande när april månads statistik väntas om några veckor.

ID-kapningar ett växande problem

I förra veckan kommunicerade vi på UC AB vår årliga bedrägeriundersökning. Den visar att antalet registrerade bedrägerispärrar hos oss har ökat med 300 procent de fem senaste åren. I kombination med detta kan vi även se att antalet ID-kapningar fortsätter att öka, nu är siffran uppe i 85000. Det är med andra ord fler anmälda ID-kapningar än anmälda cykelstölder! ID-kapningar omsätter också mångmiljardbelopp – 2015 omsatte detta fenomen 5,5 miljarder SEK. Läs hela undersökningen i vårt pressrum Sju åtgärder för att minska risken att bli utsatt för ID-kapning Sätt lås på din brevlåda så att obehöriga inte kan ta din post och komma över personliga uppgifter, tex personuppgifter och koder. Ska du vara bortrest en längre tid bör du be en vän eller granne att tömma brevlådan regelbundet, alternativt lagra din post hos Posten. Kasta inte personlig information i soporna eller pappersinsamlingen. Skylta inte på nätet när du reser bort. Var försiktig med statusuppdateringar i sociala medier, tala inte om att du är bortrest och hur länge. Kom också ihåg att många tjänster geotaggar dina inlägg (Facebook, Instagram, Twitter mfl). Håll koll på informationen i din egen kreditupplysning.Med i UC ID-Skydd får du varnings-sms och kan du snabbt upptäcka om någon annan använder din identitet. Läs mer om UC ID-Skydd här Håll koll på ditt kontoutdrag och följ upp konstiga transaktioner och kontakta din bank omedelbart om något ser konstigt ut. Var rädd om din plånbok och värdehandlingar. Har du förlorat eller blivit bestulen på dina id-handlingar, gör en förlustanmälan hos UC på tel: 0900-101 20 30 (samtalet kostar 95 kr). Läs mer om förlustanmälan här Har du blivit utsatt för kreditbedrägeri, kontakta UC omedelbart och spärra ditt personnummer med en Bedrägerispärr och polisanmäl händelsen. Läs mer om bedrägerispärr här

Livstidsvärdet riskerar att reduceras med felaktigt upphandlade tjänster

Det blir allt vanligare att företag outsourcar hanteringen av sina inkassoärenden. En rätt upphandlad tjänst ger stöd och effektivisering när det gäller hanteringen av utestående fakturor, men om upphandlingen fokuserar på fel saker riskerar man faktiskt att tappa sina kunder. Ett vanligt fel företag gör under upphandlingen av inkassotjänster är att man lägger stort fokus på pris och effektivisering men glömmer bort kunden. Det är viktigt att ha med kundfokus vid en upphandling för när man överlåter inkassohanteringen till en tredjepartsaktör lämnar man samtidigt ifrån sig hanteringen av sina kunder. Man bör därför ställa samma typ av krav på partner som man har på den egna organisationen när det häller kundhantering. Det som är viktigt för företaget i kundservicearbetet, som till exempel svarstider på telefon och tillgänglighet via internet, ska även finnas med när man väljer att outsourca sin inkassohantering. Om den egna kundtjänsten har öppet på vardagar till klockan 20 så bör inte inkassopartnern stänga till exempel 16.30. Tyvärr finns ofta inte de här delarna med på agendan när man överlåter inkassohanteringen. Jag anser att både företag och inkassobolag har fastnat i en ond spiral när man inte tänker på är att det i mitten ofta sitter en kund som inte får den typ av hantering som den kanske förväntar sig. Men det är så, att rent krasst har inkassobolagen inte någon ekonomisk fördel i att värna om ett företags kunder tidigt i processen, de tjänar pengar först när kunden fasas ut ur kundstocken. Jag tycker att företag behöver lägga mer fokus på kundens faktiska livstidsvärde som i många branscher är väldigt hög. En bransch som på allvar har fått upp ögonen för detta är energibranschen som tidigare kunde räkna med att kunden valde samma leverantör för såväl nät som elhandel och dessutom kunde vara kunder i närmare 20 år. Tänk dig kunder som har en årsomsättning motsvarande tiotusentals kronor och ett förväntat livstidsvärde på 15-20 år. Det är betydande värden för ett företag. Men i takt med att rörligheten ökar har detta förändrats, konsumenten av idag jämför bolag på nätet och byter leverantör lättare. Därför är frågan kring kundhanteringsprocessen central för elbolagen, hela vägen ut till outsourcingpartnern. Hur ska då företag göra för att inte tappa kunder i samband med att man outsourcar sin inkassohantering? Jag tycker det är viktigt att uppdragsgivaren fokuserar på att säkerställa livstidsvärdet på sin kundstock genom att ha en röd tråd genom hela kundprocessen. Har man en hög kvalitet i den egna kundtjänsten, ja, då ska det gälla även i den stund som en kund råkar hamna i ett inkassoflöde. Mäter ni kundnöjdhet i hela kundserviceprocessen så mät den även i inkassoprocessen. Säkerställ att inga kundläckage beror på missnöje med er service oavsett om den sker i egen regi eller outsourcat.

Kreditåret 2016 – tre starka trender

2015 var ett bra år för svensk ekonomi. I alla fall om vi ser till hur svenska företag mår. Färre konkurser, högre andel kreditvärdiga företag och en ökad utlåning till privatpersoner är några faktorer som utmärker förra året. Men vad kan vi förvänta oss av 2016? Så såg kreditåret ut 2015 Svenska företag mår allt bättre. Vi såg under 2015 en ökning av andelen aktiebolag i UCs två bästa riskklasser och en minskning i de tre övriga. Eftersom riskklassen är en sammanvägning av en mängd olika riskfaktorer är det en bra värdemätare på hur svenska företag mår. Anmärkningarna sjönk och konkurserna minskade. På privatsidan såg vi en fortsatt ökning av bolånevolymerna. Under 2015 ökade volymerna med 7,4 procent. Även blancoutlåningen ökade till privatpersoner under året. Konjunkturen fortsätter att vara mycket stark vilket gynnar företag och privatpersoner. Tre starka trender vi kan se 2016 Konkurserna fortsätter minska Företagskonkurserna i Sverige minskade med åtta procent för helåret 2015. Sammantaget visade konkursstatistiken från UC på en ökande stabilitet bland svenska företag. Bäst utveckling har byggindustrin. Det är mycket som talar för att trenden med färre konkurser kommer att hålla i sig under 2016, vilket siffrornagällande årets första kvartal bekräftar. Vi ser ett även fortsatt lågt ränteläge och en trend med allt starkare svenska företag. Företagen säljer mer och tjänar mer pengar Omsättning och resultat ökar hos företagen. Totalt fakturerar aktiebolagen för 7300 miljarder enligt senast tillgängliga bokslut mot 6900 miljarder året innan, en ökning med fem procent. Enligt företagen själva kommer omsättningen att fortsätta att öka under 2016. Trenden med ökade vinster har hållit i sig sedan hösten 2013 och allt tyder på att den kommer att fortsätta under 2016. Konsumtionskreditmarknaden växer Vi har gått från beteendet att man sparar ihop till en vara innan man handlar till att betala den i efterskott. Det blir allt vanligare att man betalar semesterresan när man kommer hem snarare än att man betalar den innan man åker. Det blir också allt vanligare att handla på avbetalning. De krediterna ökade med 3,5 procent förra året. Vi ser också att vi är allt yngre när vi börjar handla på kredit. Till exempel finansierar vi mobiltelefoner när vi fyller 18 år i form av en avbetalning på 24 eller 36 månader. Unga personer tjänar också mer pengar idag än vad man gjorde tidigare i samma ålder, vilket vi kan se i vår inkomststatistik. Konsumenter har därmed ekonomiska möjligheter att finansiera sina nya köpbeteenden. Vi kan också se att svenska bolån ökat stadigt under flera år. Under 2015 ökade den samlade bolånevolymen med 8 procent. De grundläggande faktorerna, lågt byggande, hög efterfrågan, låga räntor och inflyttning till storstäderna, som ligger bakom prisuppgången är fortsatt oförändrad. Skärpta krav på bolånehandläggare Jag vill passa på attslå ett extra slag för de nya EU-reglerna som skärper kraven på bolåneinstitutet och på landets 10 000 bolånehandläggare. Bolånehandläggare bör redan nu börja förbererda sig inför Swedsecs kommande licensieringstest, ett bra ställe att göra det på är hos UCBS.

Undvik obehagliga överraskningar när du gör affärer

Vill du undvika obehagliga överraskningar när du gör affärer? Jag antar det, så därför vill jag gärna ge dig några tips på vägen. Beställ alltid en kreditupplysning som innehåller ett kreditomdöme om det gäller en ny kund eller affärspartner. Kreditupplysningen har egentligen tre huvudsyften; Kontroll av identifierings- och faktauppgifter, Uppgifter som avslöjar den omfrågades betalningsförmåga/vilja att göra rätt för sig samt en signal för att se om kompletterande information behöver inhämtas. Mer än 90 procent av företagen i Sverige är småföretag, där företagets ekonomi är "ett" med privatekonomin - kontrollera därför alltid ekonomin och företagarhistoriken hos personerna bakom ett fåmansföretag. Ta alltid del av OBS-texterna i kreditupplysningen och säkerställ att de inte utgör hinder för kreditgivning. Vi har nyligen infört flera nya obs-texter i våra kreditupplysningar. En flaggar för aktiebolag som har verksamhet utan att ha gjort skatte- och avgiftsanmälan, det kan till exempelvara så att bolaget inte är registrerat för arbetsgivaravgift trots att anställda finns enligt årsredovisningen eller enligt SCB. Just denna OBS-text kan hjälpa dig att förebygga bedrägerier. Och du, ha även koll på positiva förändringar hos dina kunder. Om kreditvärdigheten har förbättrats kan det kanske innebära nya affärsmöjligheter!