Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Hållbarhetsrapport ESG

Få en bild av ett företags hållbarhet

Hållbarhetsrapport ESG hjälper dig att få en bild över hur hållbart ett företag är. På ett snabbt och smidigt sätt förser vi er med hållbarhetsdata inom olika affärsområden. ESG-rapporten kan tas för ditt eget eller ett annat företag, för samtliga aktiebolag i Sverige oavsett storlek - noterade eller onoterade.

Genom rätt information och rätt data kan du ta smartare beslut samt bidra med transparens och ökad tillit i samhället.

Kontakta oss

Löser hygienbehovet

Rapporten sätter grundläggande standard och fungerar som en hygienfaktor vid hållbarhetsrapportering, både för ditt eget företag eller om rapporten tas på ett annat.

Löser hygienbehovet

Rapporten sätter grundläggande standard och fungerar som en hygienfaktor vid hållbarhetsrapportering, både för ditt eget företag eller om rapporten tas på ett annat.

Sparar tid

ESG-rapporten sparar tid genom att snabbt bidra med övergripande hållbarhetsinformation inom olika affärsområden, som annars kan vara svår att få tag på om andra företag.

Sparar tid

ESG-rapporten sparar tid genom att snabbt bidra med övergripande hållbarhetsinformation inom olika affärsområden, som annars kan vara svår att få tag på om andra företag.

Unik tjänst

Rapporten kan tas för alla aktiva aktiebolag i Sverige oavsett storlek, och inte enbart noterade bolag. Detta är unikt då det i dagsläget inte går att hitta hos någon annan tjänst.

Unik tjänst

Rapporten kan tas för alla aktiva aktiebolag i Sverige oavsett storlek, och inte enbart noterade bolag. Detta är unikt då det i dagsläget inte går att hitta hos någon annan tjänst.

ESG står för Environmental, Social och Governance vilket är de områden som ligger till grund för vår datainsamling, sammanfattat i vår ESG-rapport. Genom värdefull information, baserad på data från olika affärsområden, kan ni göra hållbara och strategiska val för ert företag. Rapporten levereras idag som en PDF.

 • Basinformation om företaget
 • Finansiell information för de senaste 3 åren
 • ESG-information på både företags och branschnivå
 • Miljösanktionsavgifter på företagsnivå
 • Redovisning av utsläpp på branschnivå, kopplat till företagets huvudsysselsättning.

Vanliga frågor om ESG

ESG står för ”Environmental, Social and Governance”, det vill säga miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning, och är datakriterier för att identifiera hållbara investeringar – främst med fokus på risk.

EU har infört ett antal direktiv och lagstiftningar och det kommer fler, alla med syfte att öka transparens, jämförbarhet inom hållbarhetsrapportering och att styra kapitalflöden mot mer hållbara investeringar, och som innebär krav på att företag kommer att behöva hållbarhetsrapportera. 

 • Taxonomin är en av åtgärderna i EU:s handlingsplan för finansiering av hållbar tillväxt.
 • TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) handlar om att identifiera klimatrelaterade risker och hur dessa ska hanteras i investeringsportföljen.
 • CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive)- marknadsaktörer inom EU kommer fr.o.m 2023 bli skyldiga att delge information om sitt hållbarhetsarbete och sina finansiella produkter.
 • SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) innebär att alla noterade bolag kommer att behöva hållbarhetsredovisa enligt specifika kriterier och processer fr.o.m. 2023

Vår rapport syftar till att ge en bild av hur hållbart ett företag är. Där samtliga aktiebolag (även SME-bolag) i Sverige är sökbara, oavsett storlek – noterade eller onoterade.

Rapporten innehåller:

 • Grundinformation om företaget
 • Finansiella siffror de senaste 3 åren
 • Hållbarhetsinformation på både företags- och branschnivå
 • Miljösanktioner på företaget
 • Redovisning av utsläpp på branschnivå, kopplat till företagets huvudsysselsättning

Rapporten hjälper dig att:

 • Snabbt och enkelt ”ta tempen” på kundernas kunder utifrån en grundläggande hygiennivå inom hållbarhet – såsom domar, certifikat och miljösanktionsavgifter.
 • Inhämta information för samtliga aktiva aktiebolag, noterade eller onoterade, i Sverige – även SMEs, som inte finns tillgängligt på annat sätt eller via andra leverantörer.
 • Ditt företag får möjlighet att redovisa fullt ut enligt taxonomin
 • Stärker ditt varumärke inom hållbara finanser, inte minst hållbara lån
 • Rapporten kan bidra med insikter för att kunna göra hållbara och långsiktigt strategiska affärsval, inom områden som till exempel prospektering, utvärdering av kunder och leverantörer, hållbar långivning samt marknadsföring.

Kontakt

Prata med någon av våra experter för att få veta mer

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör en av våra experter av sig till dig.

Dina kontaktuppgifter