VIKTIG INFORMATION

Flera av våra tjänster på UC.se fungerar nu återigen som de ska och vår förhoppning är att samtliga tjänster kommer att fungera inom kort. Vi tackar för ert tålamod. Vår leverantör jobbar på att åtgärda detta så fort som möjligt. För mer information, läs detta pressmeddelande.

Hållbarhetsrapport ESG

Få en bild av ett företags hållbarhet

Hållbarhetsrapport ESG hjälper dig att få en bild över hur hållbart ett företag är. På ett snabbt och smidigt sätt förser vi er med hållbarhetsdata inom olika affärsområden. ESG-rapporten kan tas för ditt eget eller ett annat företag, för samtliga aktiebolag i Sverige oavsett storlek - noterade eller onoterade.

Genom rätt information och rätt data kan du ta smartare beslut samt bidra med transparens och ökad tillit i samhället.

Kontakta oss

Löser hygienbehovet

Rapporten sätter grundläggande standard och fungerar som en hygienfaktor vid hållbarhetsrapportering, både för ditt eget företag eller om rapporten tas på ett annat.

Sparar tid

ESG-rapporten sparar tid genom att snabbt bidra med övergripande hållbarhetsinformation inom olika affärsområden, som annars kan vara svår att få tag på om andra företag.

Unik tjänst

Rapporten kan tas för alla aktiva aktiebolag i Sverige oavsett storlek, och inte enbart noterade bolag. Detta är unikt då det i dagsläget inte går att hitta hos någon annan tjänst.

ESG står för Environmental, Social och Governance vilket är de områden som ligger till grund för vår datainsamling, sammanfattat i vår ESG-rapport. Genom värdefull information, baserad på data från olika affärsområden, i vår ESG-rapport kan ni göra hållbara och strategiska val för ert företag. Rapporten levereras idag som en PDF.

  • Basinformation om företaget
  • Finansiell information för de senaste 3 åren
  • ESG-information på både företags och branschnivå
  • Domar och miljösanktionsavgifter på företagsnivå
  • Redovisning av utsläpp på branschnivå, kopplat till företagets huvudsysselsättning.

Kontakt

Prata med någon av våra experter för att få veta mer

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör en av våra experter av sig till dig.

Dina kontaktuppgifter