Kvalitet och socialt ansvar

 

Kvalitet

För oss är kvalitet ett centralt begrepp. Syftet med vårt kvalitetsarbete är att kunna erbjuda våra kunder högkvalitativa och konkurrenskraftiga tjänster och lösningar. Genom att arbeta systematiskt med förbättrande åtgärder i våra processer kan vi möta våra kunders högt ställda förväntningar.

I hela processkedjan arbetar vi enligt väl etablerade och dokumenterade processer med SS-EN ISO 9001 som riktlinje. Inom produkt- och tjänsteutveckling arbetar vi med välkända modeller för projektstyrning, systemutveckling, test och drift. Även när det gäller vårt proaktiva arbete med försäljning, kundvård och kundservice jobbar vi med väl fungerande och dokumenterade processer.

Exempel på områden där vi har kvalitetsmål är för tiden det får ta att en uppgift blivit tillgänglig till dess att den återfinns i våra kreditupplysningsregister, felfrekvens i samband med registrering av uppgifter, driftsäkerhet och tillgänglighet av våra tjänster, svarstiden hos vår kundservicepersonal och hur vi kommunicerar med kunder. Under 2021 var tillgänglighetsgraden på våra tjänster 99,90%. Vi utvecklar fortlöpande vårt kvalitetsarbete hos både kunder och medarbetare och gör därför också regelbundna kundlojalitetsmätningar och medarbetarundersökningar.

Till grund för vårt kvalitetsarbete och våra gemensamma processer ligger riktlinjerna i SS-EN ISO 9001 och sedan december 2021 är vi även certifierade enligt SS-EN ISO 9001. När det gäller vårt arbete avseende informationssäkerhet så följer vi riktlinjerna i ISO/IEC 27000. UC AB står under Integritetsskyddsmyndighetens tillsyn, vilket innebär återkommande inspektioner.

Socialt ansvar

UC är en del av den nordiska koncernen Enento Group och vi som företag skapades en gång i tiden med syftet att bidra till en mer hållbar ekonomi i samhället och bidra till minskad överskuldsättning. Detta är något vi verkat för i Sverige sedan mitten av 1970-talet och fortfarande bidrar till. Vi hjälper både företag och konsumenter med tillförlitlig och kvalitativ data som används för viktiga beslut i både affärslivet och i människors vardag. Vi säkerställer till exempel att stora saker i livet, som att köpa ett nytt hem eller att starta ett nytt företag, kan baseras på tillförlitlig kredit- och affärsinformation.

Vi jobbar proaktivt med socialt ansvar och hållbarhetsarbete inom fyra områden:

  • Vårt bidrag till en hållbar ekonomi i samhället
  • Hållbar arbetsplats
  • Vår egen miljöpåverkan
  • Hållbara produkter och tjänster

Här kan du läsa mer om vårt arbete med Hållbarhet

Här kan du läsa mer om vårt arbete med att utbilda unga inom privatekonomi

Du kan även läsa mer om vårt hållbarhetsarbete på enento.com

 

Vi är UC

- en del av Enento Group

UC är en del av det nordiska företaget Enento Group som omsätter SEK 1,63 miljarder och har 449 medarbetare på åtta orter i Finland, Sverige, Norge och Danmark.

Läs mer om Enento Group