Optimera din kreditrisk

Rätt beslutsunderlag för säkrare affärer

UC hjälper ditt företag att växa med våra skräddarsydda analys- och kreditinformationslösningar. Våra marknadsledande tjänster för hantering av kreditrisk och riskbedömning ger dig insikter om dina konsument- och företagskunder genom hela kreditprocessen. 

Kontakta oss

Optimera din kreditgivning med rätt underlag och träffsäkra riskmodeller

Vill du välja kunder och leverantörer som är mest förenliga med din risktolerans?

För att ta bättre beslut och skapa en stabil grund för din verksamhets kreditgivning behöver du rätt beslutsunderlag. UC hjälper ditt företag att växa med våra skräddarsydda analys- och kreditinformationslösningar. Våra marknadsledande riskmodeller är utvecklade för att ta hänsyn till både låg- och högkonjunkturer. Kombinationen med vår historiska data gör dem till de mest träffsäkra på marknaden, och hjälper dig optimera din riskbedömning genom hela kreditprocessen. 

En betydande del av riskerna i modern kreditgivning är tyvärr bedrägerier, och vår data visar att bedragarna hela tiden förändrar och vässar sina metoder, vilket gör att bedrägeriförsöken blir allt vanligare. Därför utvecklar och anpassar vi ständigt våra scoringmodeller för att hjälpa dig optimera din verksamhets risker och undvika bedrägerier. 

De flesta kreditförluster rör affärskontakter man tror sig känna väl. Många antar att en god och långvarig affärsrelation garanterar att en kund eller leverantör sköter sina betalningar även i framtiden. Genom att bevaka din kundstock kan du se förändringar i dina kunders beteende i realtid. Du kan snabbt agera vid förändringar, hantera riskerna och förhindra onödiga kreditförluster. 

Automatisera och optimera din kreditprocess

Hitta balansen mellan ökad försäljning och minskad risk

Vill du också öka försäljningen men inte på bekostnad av högre risktagande? En säker och automatiserad kreditprocess är en förutsättning för att din kreditgivning ska vara så effektiv som möjligt.

En kreditgivningsprocess som innehåller förutsägbara risker kräver en väl genomarbetad kreditpolicy, och genom att automatisera kreditpolicyn kan du fatta genomtänkta beslut, minska risken för uteblivna betalningar och effektivisera din verksamhets kreditprocess. Det är också viktigt att regelbundet granska policyn för att vara redo för eventuella förändringar hos dina kunder, leverantörer och partners. 

Genom att optimera din kreditprocess med automatiserade kreditbeslut får du en objektiv och transparent riskbedömning av kunderna baserat på data i kreditupplysningen, vilket gör det lätt att upptäcka kunder med låg kreditvärdighet. UCs kreditregelverk optimeras efter din verksamhets kreditpolicy, vilket gör att du kan öka omsättningen på ett kontrollerat sätt. 

Vi erbjuder lösningar inom

Kontrollera din kunds kreditvärdighet på ett enkelt och smidigt sätt

UC tillhandahåller kreditupplysningar på företag och privatpersoner. Vi erbjuder olika lösningar baserat på dina behov, allt ifrån enstaka upplysningar till integrerade och automatiserade helhetslösningar med dina egna system.

Personupplysningar
Passar dig som vill göra en ekonomisk bedömning av privatpersoner för till exempel kreditavtal, borgensåtaganden eller hyresavtal. Med hjälp av vårt unika kreditregister som uppdatras dagligen har du tillgång till samma information som hela kreditsverige. 

Företagsupplysningar
Passar dig som vill kontrollera dina kunders kreditvärdighet och sannolikheten för att du ska kunna få betalt. Du får tillgång till vår uppskattade riskklass och riskprognos samt UCs välkända trafikljus som ger dig en tydlig indikation om du bör säga ja eller inte till en kund. Vi erbjuder också en tilläggstjänst för att förhindra bedrägerier som du kan får tillgång till när du köper vår mest omfattande företagsupplysning.

22457

Få snabbt reda på dina kunders kreditvärdighet

Vill du göra kvalificerade och snabba riskbedömningar för dina företags- eller konsumentkunder? Med UCs unika scoringmodeller får du objektiva och datadrivna riskbedömningar så att du bättre kan förutse och hantera kreditrisker. Modellerna är baserade på all information i UCs kreditupplysningar på personer och företag.

Vi kan hjälpa dig med allt från jämförelser av historisk data till att utveckla nya prediktiva modeller, och erbjuder även skräddarsydda scoringmodeller, branschscore och riskscore på portföljnivå. På så sätt kan du optimera ditt kreditregelverk och få tidiga varningar som gör att du kan fatta beslut om hantering i kravkedjan. 

22462

Bevaka dina affärskontakter och få koll på riskexponeringen i din portfölj

Vill du effektivisera din köpprocess och minska manuell hantering av återköp av befintliga kunder? Vi erbjuder flera tjänster för kredituppföljning av din kundstock som ger dig tillgång till all offentlig information som finns om dina affärskontakter. Är du intresserad av indikationer och kontroll över eventuella kreditregister i din portfölj kan du använda dig av vår riskprognos och riskklass.

Automatisera dina processer och håll koll på din portföljs riskexponering genom att integrera informationen i dina egna system via API eller XML-filer. Du kan även välja att hantera din kredituppföljning genom ett webbaserat verktyg eller via e-post när ny information tillkommit på dina bevakade kunder och affärskontakter. Du kan också få dagliga uppdateringar om vilka företag som gått i konkurs, likviderats eller ansökt om rekonstruktion via filleverans, strukturerad efter bransch eller område.

Vi hjälper dig också att bevaka händelser som sker i utländska företag. Utöver svenska bolag kan du även bevaka danska, finska, norska och utvalda europeiska företag.

12636

Våra tjänster inom området

Kontakt

Prata med någon av våra experter för att få veta mer

Vill du veta mer? Fyll i dina uppgifter så hör en av våra experter av sig till dig.

Dina kontaktuppgifter