Marknadsledande i Norden inom kreditupplysningar


Nordic Credit Alliance - Asiakastieto - Experian - UC

Inom ramen för vårt samarbete i Nordic Credit Alliance kan vi erbjuda enkel åtkomst till kreditupplysningar om företag och konsumenter över gränserna. Vi vänder oss till alla verksamheter som är aktiva i två eller fler nordiska länder, som vill utvidga sina aktiviteter i regionen, med minsta möjliga risktagning.

Vårt löfte

Parterna
Enento Group och Experian har tillsammans bildat Nordic Credit Alliance – ett partnerskap bestående av de ledande aktörerna i regionen – för att kunna erbjuda våra kunder ett unikt paket med produkter och tjänster inom kreditupplysningar om företag och konsumenter i Danmark, Finland, Norge och Sverige. 

Vår styrka

Nordic Credit Alliance erbjuder information av högsta kvalitet, de bästa lösningarna och oslagbar expertis i vart och ett av de nordiska länderna. 

Vårt erbjudande

Totalleverantör
Vi erbjuder det mest omfattande och tillförlitliga paketet av kreditupplysningar om företag och konsumenter, tillgängligt på samtliga danska, finska, norska och svenska marknader. Vi är er totalleverantör med den enda kontaktpunkten ni behöver för att få pannordisk information oavsett vilket land ni är verksamma i.

Kreditlösningar i hela Norden:

  • Rapporter om företag
  • Rapporter om konsumenter
  • Övervakning
  • Bedömning av kreditvärdighet
  • Credit reference agency

Nordiskt partnerskap med stark lokal närvaro på varje marknad

Experian A/S

Experian A/S

Experian A/S är Danmarks ledande leverantör av information om företag och konsumenter.  Bolaget erbjuder inte bara soliditets- och kreditupplysningar, utan även en rad kreditindextjänster, informationstjänster, verktyg för beslutsfattande och konsulttjänster.

Kontakta oss: 
Tel. +45 70 10 01 07

www.experian.dk

Experian AS Norway

Experian AS Norway

Experian AS Norway ger åtkomst till en omfattande databas om företag och privatpersoner, marknadsinformations -lösningar som underlag för effektiv kreditvärdering, analyser och konsulttjänster.

Kontakta oss: 
Tel. +47 815 55 454

www.experian.no

UC AB

UC AB

UC är Sveriges ledande affärs- och kreditinformations
företag. Bolaget hjälper sina kunder att fatta säkra affärsbeslut genom att leverera omfattande kreditdata, unika analysverktyg och andra effektiva lösningar.

Kontakta oss: 
+46-8-670 90 00

www.uc.se

Asiakastieto

asiakastieto.png

Suomen Asiakastieto Oy är en ledande leverantör av informationstjänster som kan vara till hjälp i samband med koncernledning, ekonomisk administration, riskhantering samt sälj och marknadsföring i Finland.

Kontakta oss: 
Tel. +358 10 270 7000

www.asiakastieto.fi