Förändring av inkomstuppgifter från och med inkomstår 2023

 

Skatteverket publicerade den 17 januari ett beslut gällande utlämning av inkomstuppgifter. Beslutet innebär att Skatteverket kommer leverera färre informationsposter från inkomstdeklarationen till kreditupplysningsföretagen.

På denna sida samlar vi information till dig som använder inkomstuppgifter i UCs tjänster.

 

Information in English below.

 

Bakgrund

Skatteverket har gjort en bedömning att inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet från och med inkomstår 2023 inte längre kommer att vara offentliga. Det innebär att Skatteverket från och med inkomstår 2023 inte kommer leverera information om inkomst av tjänst och inkomst av näringsverksamhet till UC. Den summerade förvärvsinkomsten är fortsatt offentlig.

Information som påverkas

Från och med inkomstår 2023 kommer information om överskott av tjänst, överskott av aktiv näringsverksamhet och överskott av passiv näringsverksamhet inte längre vara offentlig och därför inte levereras till UC. Taxerad förvärvsinkomst är fortsatt offentlig. 

Läs mer i dokumenten nedan:

 

Change in income data in credit reports from income year 2023 affecting credit reports from April 2024

 

On the 17th of January, the Swedish Tax Agency published a new decision regarding which income details that will be delivered to credit bureaus. The decision means that the Swedish Tax Agency will deliver less information from the declared income. This information is for you who use income information from UC’s services.

 

Background

The Swedish Tax Agency has decided that the information, whether a declared income is from employment or business activities, is not public from income year 2023. This means that the Swedish Tax Agency will not be able to deliver this information to UC. Total assessed earned income is still public.

Information that is affected

From income year 2023 information on Surplus from employment, Surplus from active business activities and Surplus from passive business activities will no longer be public and therefore not delivered to UC. Total assessed earned income is still public. 

Read more in the documents below: