Hur räknar jag ut nettoskuld?

Antal svar 6

Definition av Nettoskuld

Räntebärande skulder minskade med räntebärande tillgångar och likvida medel.

Räkna ut nettoskuld

Om du vill räkna ut nettoskulden för ett företag tar du fram senast tillgängliga årsredovisning eller kvartalsrapport. Under balansräkningen så finns likvida medel och bank med som en post.

Därefter tittar du under posten långfristiga skulder. Vanligtvis är hela denna posten räntebärande och skall inkluderas. Kolla även igenom kortfristiga skulder, ibland gömmer det sig räntebärande lån i denna grupp. Om en post t.ex. heter övriga skulder och har en not invid sig, kolla denna noten längre bak i årsredovisningen för att se vad den innehåller. Alla räntebärande skulder skall tas med vid uträkningen av nettoskulden.

Formel

Räntebärande skulder – kassa = nettoskuld

Tolkning

Om företaget har större kassa än skulder så blir nettoskulden negativ.

Läs mer om Företagsvärdering

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.