Kortfristiga skulder

Antal svar 4

Kortfristiga skulder är skulder som ska betalas inom ett år, bland annat leverantörsskulder. Kortfristiga skulder i procent av omsättningen beräknas enligt: 100 x summa kortfristiga skulder dividerat med summa rörelseintäkter.  Mer om kortfristiga skulder.

 

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.