Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Hur värderar man företag?

Antal svar 5

Analytiker angriper värdering på olika sätt, det finns ett stort utbud av tillvägagångssätt. Metoderna som finns till handa skiljer sig markant från varandra. Generellt finns det tre typer av värderingsmetoder; kassaflödesvärdering, relativvärdering och lånefinansierad värdering (LBO). 

Kassaflödesvärdering

Kassaflödesvärdering grundar sig i teorin kring nuvärdet, pengar idag är värda mer än pengar i framtiden. Anta att du blir erbjuden 120 kronor om två år. Du vill veta vad de pengarna är värda idag. Som investerare har du ett bestämt avkastningskrav, det vill säga hur mycket pengar du kräver att din investering ska ge dig. För att räkna ut hur mycket dina 120 kronor om två år är värda idag, måste du diskontera dem till ett nuvärde, det vill säga vad pengarna är värda idag. Att diskontera innebär att räkna tillbaka det framtida värdet till ett nuvärde med hjälp av en diskonteringsfaktor. 

Nyckeltalsvärdering (trading comps)

Jämförande värdering kallas även relativvärdering, multipelvärdering eller komparativ värdering. Det är den vanligaste värderingsmetoden rörande börsnoterade företag. Metoden bygger på att värderingsobjektet (företaget) jämförs med prissatta företag på aktiemarknaden eller förvärvsmarknaden. Jämförelsen sker ofta med hjälp av olika finansiella värdemultiplar, t.ex. P/e-tal eller EV/S-tal. 

LBO Värdering

När en LBO genomförs finansieras förvärvet av en grupp finansiärer som använder målföretagets kommande kassaflöde och/eller tillgångar som säkerhet för låntagande. Förvärvet organiseras av speciella anordnare, investmentbanker samt finansiärer och personer från företagets ledning. En LBO kan förklaras och definieras utifrån andel Lånat kapital/Totalt kapital och en vanlig andel lån i kapitalstrukturen är 70 %. 

Nyckeltalsvärdering (gjorda transaktioner)

Relativvärdering innebär att man ställer värdet på något i relation till värdet på något annat med liknande karaktärsdrag. En aktie värderas genom att värdet ställs i relation till en liknande akties pris. Nyckeltal såsom vinst/aktie, kassaflöde, p/e-tal används för att jämföra de olika aktierna. Utifrån denna relationsanalys bestäms ett värde på aktien. Vid en transaktionsvärdering så analyseras gjorda affärer inom en sektor, och dessa företags nyckeltal i förhållande till köpesumman. Dessa multiplar sätts därefter in i en modell för att kalkylera värdet på ditt företag i förhållande till vad ditt företag omsätter och presterar. 

Läs mer om Företagsvärdering

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.