Balansräkning 

Antal svar 5

Balansräkning upprättas i samband med ett bokslut och visar ett företags ekonomiska ställning, det vill säga företagets tillgångar respektive skulder och eget kapital vid ett speciellt angivet tillfälle (bokslutsperiodens utgång).

Balansräkningen består av företagets tillgångar samt eget kapital och skulder vid en viss tidpunkt, vilket oftast infaller på den sista dagen av räkenskapsåret.

Balansräkningens två delar, tillgångar och eget kapital och skulder, bör vara lika stora på dagen då samtliga konton i bokföringen redovisas och avslutas, även kallad balansdagen. Alltså ska ett företags tillgångar vara balanserade av företagets skulder och ägarnas investeringar.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.