Integritetspolicy

UC:s integritetspolicy uppdaterades den 2017-02-13

Vi på UC värnar om din personliga integritet. Vi prioriterar alltid skyddet av all information som våra användare och kunder anförtror oss och vi följer de lagar och regler som finns, exempelvis i PuL. En viktig del i skyddet är att den som uppgifterna gäller informeras om de behandlingar som utförs. I vår integritetspolicy ger vi dig en översiktlig beskrivning över hur vi bland annat samlar in, använder, delar och lagrar din information.

Inom UC AB och dess dotterbolag behandlar vi personuppgifter för de användare och kunder som använder våra tjänster och produkter. I vår integritetspolicy kallas UC AB och dess dotterbolag gemensamt för "UC".

UC har för webbplatsen www.uc.se "Webbplatsen" utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för radio och tv. Det innebär att Webbplatsen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen. En konsekvens av grundlagsskyddet innebär att personuppgiftslagen inte är tillämplig. Delar av informationen på Webbplatsen (inklusive undersidor) tillförs av dig som användare av Webbplatsen, exempelvis vid kontaktformulär eller vid skapande av användarkonton. För dessa uppgifter gäller personuppgiftslagen och om du lämnar personuppgifter till UC samtycker du till behandling av dem, i enlighet med denna integritetspolicy. Du ansvarar själv för att lämnade uppgifter hålls aktuella.

Vad är en personuppgift?

Med personuppgifter avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post och telefonnummer.

Personuppgifter som samlas in

När du skickar en kontaktförfrågan, söker lediga tjänster, anmäler dig till utbildningar, skaffar prenumeration på nyhetsbrev m.m. kan du bli ombedd att lämna vissa personuppgifter såsom namn, adress, telefonnummer, e-postadress och faktureringsinformation. Vi har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar sådan information förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss.

Vi sparar uppgifterna så länge det är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om vi måste det enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Ändamål med behandlingen

Personuppgifter som du lämnar till oss kommer att behandlas i syfte att:

  • Administrera tjänster, utbildningar, events och seminarium. Vi använder även dina personuppgifter för att ta betalt för valda tjänster, utbildningar, events och seminarium och för att säkerställa att rätt person är kopplad till kundinformation i våra system. Vidare använder vi dina personuppgifter för att erbjuda eventuella förlängning av berörd tjänst eller för att informera dig som kund om våra övriga tjänster.
  • Personuppgifterna kan också, om du inte har begärt direktreklamspärr, komma att användas för marknadsföringsändamål av UC och av andra bolag i koncernen, samt av företag som koncernen samarbetar med.
  • Personuppgifterna utgör vidare underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik och affärsuppföljning. Detta för att vi ska kunna följa upp, utveckla och förbättra våra tjänster och produkter.
  • UC använder så kallade cookies på internet och det sker också en automatisk registrering av besökarens IP-adresser för mätning av besöksfrekvens och för säkerhetsändamål.

Mer information om cookies

Mottagare av uppgifterna

För att uppfylla ändamålen ovan kommer dina personuppgifter att behandlas av UC men kan också komma att lämnas ut till och behandlas av våra koncernbolag eller av våra serviceleverantörer, till exempel IT-leverantörer. Vi kan även komma att lämna ut dina personuppgifter till särskilt utvalda samarbetspartners, exempelvis lämna ut uppgifter om ditt sökbeteende på Webbsidan. Vidare kan dina personuppgifter komma att lämnas ut vid om så föreskrivs i lag, förordning eller myndighetsbeslut.

Vi delar inte dina personuppgifter med något annat företag för marknadsföringsändamål.

Dina rättigheter

Om du önskar information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar kan du begära detta skriftligt i form av ett registerutdrag. Du kommer att få svar inom en månad från det att ansökan gjordes. Vid särskilda skäl kan denna period förlängas med fyra månader. Om vi behöver nyttja förlängningstiden kommer vi att meddela detta till dig. Du har även rätt att begära rättelse av felaktiga eller missvisande personuppgifter. Se kontaktuppgifter nedan.

Till kontaktuppgifterna som anges nedan kan du även anmäla spärr mot direktreklam.

Säkerhet

Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade mot intrång. UC har emellertid en hög säkerhetsnivå som syftar till att skydda personuppgifter som kommer i vår kontroll. Vi vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda informationen mot obehörig åtkomst, ändring, spridning och förstörelse.

Länkar på UC.se

På Webbplatsen kan det förekomma länkar och/eller hänvisningar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser och vi ansvarar inte för den behandling av personuppgifter som sker på dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter.

Avregistrering

Du kan när som helst begära att vi ska upphöra med behandling av dina personuppgifter. Om du vill göra detta, vänligen kontakta webmaster@uc.se.

Om du har anmält dig till nyhetsbrev, prenumerationer eller notifiering av andra uppdatering och inte vill ha fler e-postmeddelanden avanmäler du detta i länk i utskicket.

Personuppgiftsansvar och kontaktuppgifter

UC AB är enligt gällande personuppgiftslag ansvarig för den behandling som sker vid besök eller användande av tillgängliga tjänster på Webbplatsen. Om något annat bolag inom UC-koncernen är personuppgiftsansvarig framgår det när du fyller i dina uppgifter.

Följande bolag ingår i UC-koncernen:

  • UC AB (556137-5113), Årstaängsvägen 21 B, 117 88 Stockholm
  • UC Affärsfakta AB (556613-0042), Årstaängsvägen 21 B, 117 88 Stockholm
  • UC Affärsinformation AB (556730-7367), Årstaängsvägen 21 B, 117 88 Stockholm

Kontakta oss gärna på ovan postadress eller på vår gemensamma e-post eller telefon nedan.

E-post: info@uc.se

Telefon: 08-670 90 00

Registerutdrag

Registerutdrag skickas till personuppgiftsansvarigt bolag på ovan angivna postadress. Märk kuvertet med "registerutdrag".

Önskar du mer information?

Vi hoppas du har fått tillräcklig information om behandling av personuppgifter på Webbplatsen Om du önskar mer information är du välkommen att höra av dig till oss.