Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Efterlängtad minskning av konkurser för i stort sett alla branscher i augusti

Konkursstatistik2017.jpg

UCs statistik för augusti månad visar att konkurserna i landet minskar med 34 procent, jämfört med samma månad i fjol. Glädjande nog minskar även konkurserna i näst intill alla branschsegment, med undantag för transportsektorn. Hittills i år har konkurserna i Sverige ökar med 7 procent, jämfört med samma period föregående år.

UCs statistik för augusti månad visar att konkurserna minskar stort med 34 procent, vilket är den största procentuella minskningen av konkurser för en månad hittills under 2020. Det är dock många faktorer som påverkar om denna positiva trend ska bli ihållande.

- Den ekonomiska återhämtningen verkar gå snabbare än väntat. Efter ett fruktansvärt andra kvartal väntas nu BNP falla med 4-5 % under 2020 enligt flera bedömare, vilket inte är ett lika kraftigt fall som tidigare befarats. När konkurserna avtar kraftigt bland småföretagen är det ett ytterligare tecken på att det värsta är över. Men osäkerheten är fortfarande stor och kommer bara att avta när pandemin har försvunnit.


- Nu gäller det att fortsatt hålla i och hålla ut. Stötta dina lokala handlare på ett coronasäkert sätt, köp take-away exempelvis. Vi får göra vad vi kan för att undvika ytterligare en konkursvåg, säger Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.

Konkurserna minskar inom hotell- och restaurang medan transportsektorn kämpar i motvind

I augusti minskar konkurserna inom hotell- och restaurangbranschen med 37 procent, jämfört med augusti i fjol, vilket är glädjande statistik sett till utvecklingen under våren och sommaren. En bransch som dock har det tufft är transportsektorn, där framför allt taxiåkarna kämpar i motvind.

- Taxiåkarna har mycket få körningar nu när resandet har avstannat och det syns i vår statistik. Antalet åkerier som har gått i konkurs har ökat från 12 bolag i augusti 2019 till 24 bolag under augusti 2020. Många taxibolag är små privata aktiebolag anslutna till en växel som franchisetagare med dyra fasta kostnader och små marginaler. Jag tror att många små taxiåkare överger branschen i den mån de kan och lägger ned sina aktiebolag nu när resandet fortsätter att vara mycket lågt, säger Richard Damberg.

- Att augusti månad skänker ett ljus över den annars så hårt utsatta hotell- och restaurangbranschen är glädjande att se. Förhoppningsvis är trenden ihållande och de kreativa insatser aktörer i branschen genomför, såsom långtidsboende och studentboende på hotell och möjligheten till take-away på flertalet restauranger, bär frukt, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC, som är en del av Enento Group.

Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.

Län Procentuell förändring augusti* Procentuell förändring hittills 2020**
Stockholms län -46% 1%
Uppsala län -43% 6%
Södermanlands län 7% 14%
Östergötlands län -23% -11%
Jönköpings län 17% 23%
Kronobergs län 60% 18%
Kalmar län -29% -14%
Gotlands län 0 % -17%
Blekinge län -71% 11%
Skåne län -33% 20%
Hallands län -22% 18%
Västra Götalands län -29% 15%
Värmlands län -15% 25%
Örebro län 13% 4%
Västmanlands län -20% 18%
Dalarnas län -40% 11%
Gävleborgs län -55% -2%
Västernorrlands län 17% -12%
Jämtlands län 0 % 4%
Västerbottens län -17% 10%
Norrbottens län -75% 10%
Sverige -34% 7%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig