Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Varsel till följd av konkurser har ökat med närmre 40 procent

Konkursstatistik-image-770x433.jpg

Antalet konkurser bland svenska företag har fortsatt att nå rekordnivåer under mars månad och antalet nystarter minskat. Enligt färska siffror från UC ökade även varslen till följd av konkurser med nästan 40 procent under det första kvartalet i år, i jämförelse med samma period i fjol.

Konkurserna ökade inom 7 av de 10 största branscherna som ingår i UCs statistik, och med sammanlagt 36 procent, i jämförelse med mars månad i fjol. Även antalet nystarter i Sverige minskade med 17 procent.

De branscher som drabbades hårdast och hade den högsta ökningen av konkurser från i fjol var transport (109 procent), serviceföretag där bland annat hår- och skönhetsvård och kroppsvård ingår (88 procent) och information- och kommunikation inklusive olika former av IT konsulttjänster (73 procent).

Konkurserna inom handeln minskade tvärtom med 11 procent inom detaljhandeln och 5 procent inom partihandeln.

Krisande byggsektor kan påverka arbetslösheten i stort

Samtidigt visar UCs statistik att varsel till följd av konkurser har ökat med närmre 40 procent.

- De långvarigt höga konkurstalen inom flera branscher, såsom byggindustrin och hotell- och restaurang, får tydliga konsekvenser på arbetslöshetsstatistiken då varsel inom dessa branscher ökar. Hittills spår de flesta bedömare en arbetslöshetsnivå på drygt 8 procent, vilket är ett tufft läge men inte katastrofalt i jämförelse med tidigare lågkonjunkturer. Den stora utmaningen kommer antagligen inte att vara att bromsa denna siffra framöver, konkurserna kommer troligtvis att minska till sommaren då många bedömer att marknaden vänder, men att få arbetslösheten att återgå till samma nivåer som innan lågkonjunkturen. Ränteeffekterna kommer att dröja och nystarterna pekar enligt vår statistik sedan 2023 nedåt. Det kommer att ta tid för både marknad och hushåll att återfå kapital och förtroende framöver för att bidra till tillväxt. Inom branscher såsom hotell- och restaurang kan vi hoppas på en snabbare återhämtning då många arbetstagare anställs på tillfälliga kontrakt vilket gör att man är mer flexibla att anpassa sig efter rådande marknadsläge, säger Gabriella Göransson, vd på UC AB.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.

Län Procentuell förändring mars* Procentuell förändring hittills 2024**
Stockholms län 48% 80%
Uppsala län 25% 35%
Södermanlands län 30% 63%
Östergötlands län 56% 24%
Jönköpings län 21% 83%
Kronobergs län -11% 57%
Kalmar län 62% 78%
Gotlands län 700% 400%
Blekinge län 125% 65%
Skåne län 32% 38%
Hallands län 94% 54%
Västra Götalands län 22% 33%
Värmlands län -6% 14%
Örebro län -21% 7%
Västmanlands län -19% 61%
Dalarnas län 40% 57%
Gävleborgs län 20% 61%
Västernorrlands län 100% 30%
Jämtlands län 300% 222%
Västerbottens län -43% 68%
Norrbottens län 113% 83%
Sverige 36% 56%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.  

image

Presskontakt

Karin Arrenfeldt

PR och Kommunikationsansvarig