Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Konkurserna ökar i landets största län

Antalet konkurser fortsätter att öka. I landets största län Stockholm stiger antalet konkurser i februari med 14 procent. I Västra Götaland ser UC en ökning om 32 procent och i Skåne län med 5 procent. Jämför man årets första två månader med samma period föregående år ökar antalet konkurser i Sverige med totalt 7 procent.

Färsk statistik från UC visar att konkurserna fortsätter att öka. I februari ökade antalet svenska företagskonkurser med 14 procent i Stockholms län, 32 procent i Västra Götalands län och 5 procent i Skåne län.

  • Vart femte företag som går i konkurs i Stockholms län tillhör byggbranschen, vilket innebär att Stockholms byggare är extra utsatta just nu. Det är ofta små företag med låg omsättning som går i konkurs, vilket kan vara extra beklagligt för exempelvis konsumenter som anlitar ett företag för en renovering som sedan går i konkurs, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

 

Byggbranschens negativa konkursutveckling fortsätter

UCs konkursstatistik visar att konkurserna inom byggbranschen, en bransch med konsekvent ökande konkurser de senaste åren, nu fortsätter öka med 10 procent under februari månad. Även korrelationen mellan konkursade bolag och bedrägligt beteende tycks vara ihållande.

 

  • Missbruket av aktiebolagsformen fortsätter och UCs kontroller visar att 30 procent av alla konkursade företag kan klassificeras som oseriösa bolag, där byggföretag och detaljhandel är klart överrepresenterade. För byggbranschen har ett antal nya regler som personalliggare och en ny typ av arbetsgivardeklarationer skapat mer ordning och reda men dessa regler är framförallt riktade till större företag. För mindre företag saknas fortfarande tillräckliga kontroller. De konkursade bolagens skulder uppgår lågt räknat till 50 miljoner kronor, pengar som leverantörer och Skatteverket alltså blir utan, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC.

 

Om UCs konkursstatistik för 2019

UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Från och med i fjol mäts den månatliga konkursstatistiken första till sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

Län Procentuell förändring februari* Procentuell förändring hittills 2019**
Stockholms län 14% 24%
Uppsala län -17% 17%
Södermanlands län -6% 38%
Östergötlands län -6% -11%
Jönköpings län 10% 26%
Kronobergs län 29% 33%
Kalmar län -50% -32%
Gotlands län 25% -30%
Blekinge län 14% 30%
Skåne län 4% 5%
Hallands län 55% 8%
Västra Götalands län 32% 2%
Värmlands län -44% -57%
Örebro län -19% -26%
Västmanlands län -29% -4%
Dalarnas län -36% 21%
Gävleborgs län 22% 31%
Västernorrlands län -69% -35%
Jämtlands län 133% 86%
Västerbottens län -57% 6%
Norrbottens län -29% -47%
Sverige 1% 7%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig