Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Stabilisering bland företagskonkurserna men fortsatt tufft för branscherna

Efter två månader av kraftigt ökande konkurser visar september månad mer stabila siffror. De svenska företagskonkurserna ökar med 9 procent i september månad, och totalt sett 13 procent sett till utvecklingen hittills i år (januari-september). Välkända branschområden ökar fortfarande stort.

September månad visar en mer stabil konkursutveckling än de två senaste månaderna. Trots en ökning om 9 procent är denna månads statistik mer stabil än föregående månaders kraftiga ökningar, visar statistik från UC.

- Konkurserna har nu ökat i ett och ett halvt år. Den långsiktiga trenden fortsätter även denna månad med en ökning på 9 procent. Även om vi tar hänsyn till att antalet företag ökar i Sverige så ökar andelen bolag i konkurs. Det sker trots högkonjunktur och ökad optimism bland företag i stort, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

Inte lika stabilt i branschsegmenten – utom detaljhandeln
Byggindustrin ökar med 29 procent, partihandeln ökar med 31 procent och hotell- och restaurangbranschen ökar med 19 procent. Statistiken för detaljhandeln visar dock att antalet företagskonkurser i segmentet minskar med -32 procent.

- De utsatta branscherna byggindustrin och hotell- och restaurangbranschen fortsätter att plågas av konkurser. Sommarens fina väder med fler hotellnätter och ökat resande i Sverige kommer att motverka trenden något framöver för en viss typ av restauranger. Ökad konkurrens kommer att leda till en ökning bland andra, fortsätter Richard Damberg.

- För första gången på mycket länge minskar detaljhandelskonkurserna. Sällanköpshandeln har fått ett uppsving på senaste tiden vilket kan synas i konkursstatistiken längre fram. Det har också skett en upprensning bland mindre detaljhandlare som inte har lyckats i konkurrensen. Det rapporteras om minskade lager i dagligvaruhandeln, vilket innebär ökad försäljning. Men det är för tidigt att tala om ett trendbrott, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC.

 

Län Procentuell förändring september* Procentuell förändring hittills 2018**
Stockholms län 34% 16%
Uppsala län 78% 31%
Södermanlands län 86% 24%
Östergötlands län -32% -5%
Jönköpings län 18% -3%
Kronobergs län 14% 12%
Kalmar län -13% 24%
Gotlands län -100% -31%
Blekinge län -44% 4%
Skåne län -13% 7%
Hallands län -10% 13%
Västra Götalands län -2% 16%
Värmlands län 0 % 41%
Örebro län 27% 41%
Västmanlands län -45% 0 %
Dalarnas län 50% 1%
Gävleborgs län 117% 3%
Västernorrlands län 33% 11%
Jämtlands län -27% -7%
Västerbottens län 80% 10%
Norrbottens län -43% -5%
Sverige 9% 13%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig