Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Konkurser inom handel och hotell- och restaurang ökar med nästan 100 procent

Konkursstatistik-image-770x433.jpg

Trots vårkänslor och ljusare dagar fortsätter mörkret att bre ut sig över svenska
företag. Inom hotell- och restaurangbranschen samt partihandeln har
konkurserna näst intill dubblerats i jämförelse med samma period i fjol, enligt
färsk data från affärs- och kreditinformationsföretaget UC. Likaså fortsätter
antalet nystarter att dyka i jämförelse med maj månad föregående år.

Totalt sett har konkurserna under maj månad ökat med 24 procent i jämförelse med
samma månad i fjol enligt UCs statistik.

- Vi ser ännu inget ljus i mörkret för svenska företag. Tvärtom har konkurserna
ökat markant inom de flesta större branscher under maj månad. Antalet
nystartade bolag är också betydligt lägre än samma period i fjol. Det har varit en
tuff vinter och vår, och för många innebär det en bägare som runnit över. Men jag
är ändå förvånad över att se den stora ökningen av antalet konkurser under maj
som statistiken visar. Våren har inneburit en del ljusglimtar, inte minst i form av
positiva indikationer på att inflationen nått sin toppnivå och positiva besked om
elstöden. Enligt konjunkturinstitutets senaste mätning ser både företag och
hushåll fortsatt dystert på framtiden men pessimismen är trots allt något lägre än
i april. Huruvida vi kommer att få se en vändning i mer positiv riktning beror på
många olika omvärldsfaktorer. Om Riksbanken upplever att de tvingas till
ytterligare höjningar av styrräntan kan det få stor påverkan på både köpkraft och
svenska kronan, som är avgörande förutsättningar för svenska företag. Men man
ska komma ihåg att det kommer att ta tid innan vi ser effekterna på företagen, då
det är djupgående effekter vi nu ser resultatet av, menar Johanna Blomé som är
ekonom på UC.

Konkurserna inom hotell och restaurang och partihandel ökar mest

Konkurserna under maj månad ökade mest inom hotell- och restaurangbranschen (86
procent) och partihandeln (90 procent) i jämförelse med i fjol. Byggindustrin fortsätter
också att öka med 28 procent.

- Liksom många förutspått är det tydligt att handeln och hotell- och restaurang
också på längre sikt har drabbats av många av de negativa konsekvenserna då
konsumenterna har behövt hålla hårdare i plånboken. Det är nu vi börjar se de mer ihållande effekterna av den ekonomiska krisen och vilka branscher som drabbas mer än andra. Hittills i år har vi sammantaget sett att konkurserna inom handeln ökat mest, tätt följt av byggsektorn. Ökningen inom hotell och restaurang har varit något lägre men det är troligt att dessa företag drabbas kommande sommarmånader då det är de mest intensiva månaderna för branschen samtidigt som hushållen tvingas hålla igen på utgifter för fritidsnöjen, avslutar Johanna
Blomé.

För att se konkursutvecklingen på läns- och kommunnivå samt branscher, besök https://www.uc.se/konkursstatistik/

Om UCs konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar inledda aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer och enskilda firmor. Den månatliga konkursstatistiken mäts från den första till sista dagen per månad.

Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag summeras statistiken på den sista arbetsdagen innan månadsskiftet. Det kan innebära att ett företag vars konkurs rapporterats sent i månaden inte kommer med i månadens statistik men i efterföljande månaders statistik. Det kan förekomma viss eftersläpning i statistiken på grund av sen inrapportering av konkurser, varför definitiva siffror finns först vid en senare tidpunkt, vanligtvis efterföljande månad.

 

Län Procentuell förändring maj* Procentuell förändring hittills 2023**
Stockholms län 21% 18%
Uppsala län -30% 33%
Södermanlands län 14% 41%
Östergötlands län -23% 51%
Jönköpings län 50% 36%
Kronobergs län -31% -6%
Kalmar län 47% 8%
Gotlands län 33% 100%
Blekinge län 57% 11%
Skåne län 9% 27%
Hallands län 123% 52%
Västra Götalands län 53% 42%
Värmlands län -24% 18%
Örebro län 43% 57%
Västmanlands län 50% 20%
Dalarnas län 30% 16%
Gävleborgs län 100% 32%
Västernorrlands län -8% 16%
Jämtlands län 200% 14%
Västerbottens län 50% 75%
Norrbottens län 44% -2%
Sverige 24% 27%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag, enskilda firmor samt övriga juridiska personer.  

image

Presskontakt

Karin Arrenfeldt

PR och Kommunikationsansvarig