Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Utsatta branscher bidrog till negativ trend

2017 har varit ett dystert år med ett stort antal företagskonkurser. UCs statistik visar en oroande utveckling och siffrorna utmärker sig markant jämfört med föregående år. Totalt sett ökar antalet svenska företagskonkurser med 3 procent för helåret 2017.

Statistik från UC visar att svenska företagskonkurser för december minskar med -14 procent, men totalt för 2017 ökar med 3 procent. Hälften älften av årets tolv månader visade ökat antal företagskonkurser. 2016 års summering visade att endast en av tolv månader redovisade ett ökat antal företagskonkurser, något UC ser som oroande:

- Det är oroväckande siffror vi stänger 2017 med. Ser vi tillbaka så långt som 2015 hade vi inte en enda månad med ökat antal företagskonkurser. För 2016 är det endast en månad. Jag kan tänka mig att det konsekvent ökande antalet företagsbedrägerier kan vara en anledning till varför det ser ut som det gör för 2017, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Utsatta branscher följer den negativa trenden

UC har under hela 2017 rapporterat om den alarmerande negativa utvecklingen i framför allt två stora branscher, byggbranschen och inom hotell och restaurang.

Byggbranschen ökade totalt med 10 procent och hotell- och restaurangbranschen med 19 procent för 2017.

- Förra året sjönk konkurserna i nästan alla branscher. I år är det helt tvärtom.De tänkbara anledningarna är många, och förutom bedrägerifaktorn vill jag belysa två andra faktorer, övergången av arbetskraft från Rot-sektorn till större anläggningsarbeten inom byggbranschen och höjningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar inom hotell och restaurang, avslutar Richard Damberg.

Län Procentuell förändring december* Procentuell förändring hittills 2017**
Stockholms län -25% 0%
Uppsala län 183% 7%
Södermanlands län 22% -1%
Östergötlands län 0 % 12%
Jönköpings län 0 % 17%
Kronobergs län 200% 3%
Kalmar län 0 % -20%
Gotlands län 100% 95%
Blekinge län -40% 38%
Skåne län 8% 7%
Hallands län -25% -11%
Västra Götalands län -25% -6%
Värmlands län -25% -20%
Örebro län -27% -15%
Västmanlands län -21% 80%
Dalarnas län 29% 36%
Gävleborgs län -42% 19%
Västernorrlands län -36% 6%
Jämtlands län -83% 7%
Västerbottens län -13% 3%
Norrbottens län -18% 4%
Sverige -14% 3%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig