Konkursstatistik

Företagskonkurserna ökar med +4 procent

Trendbrottet från föregående månad tycks spegla av sig även för årets andra månad, som redovisar en marginell ökning av de svenska företagskonkurserna. Konkursstatistiken från UC visar +4 procent. Sammantaget årets första två månader ser vi en ökning på +17 procent.

Februari månad visar en marginell ökning av de svenska företagskonkurserna, vilket ändå differentierar sig stort mot januari månads chockökning. Slår man ihop årets första två månader får man dock en totalsiffra på 17 procent för de svenska företagskonkurserna.

– Det är en tråkig inledning på 2017. Det är dock bra att vi nu ser något mer balans i företagskonkurserna än föregående månad. Sett till hur det ser ut på länsnivå i landet är det ungefär snarlikt som i januari, både ökande och minskande företagskonkurser. Byggindustrin i landet fortsätter däremot visa på ökat antal konkurser, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC AB.

 

Fortsatt spretande statistik på länsnivå i hela landet

UCs statistik visar att det skiljer sig rätt mycket runt om i landet vad gäller företagskonkurserna. För februari månad är det Västmanlands län (+114%) och Jönköpings län (+111%) och Blekinge Län (+100%) som redovisar månadens procentuellt mest ökande företagskonkurser.

De län som visar flest minskade antal konkurser är Hallands län (-53%), Norrbottens län (-36%) och Värmlands län (-31%).

 

LänProcentuell förändring februari* Procentuell förändring hittills 2017**
Stockholms län 8% 24%
Uppsala län 45% 111%
Södermanlands län 36% 53%
Östergötlands län 21% 70%
Jönköpings län 111% 45%
Kronobergs län -20% -17%
Kalmar län -23% -32%
Gotlands län 25% 100%
Blekinge län 100% 50%
Skåne län -3% 7%
Hallands län -53% -50%
Västra Götalands län 0% 2%
Värmlands län -31% -19%
Örebro län -13% 27%
Västmanlands län 114% 79%
Dalarnas län 0% 26%
Gävleborgs län 13% 38%
Västernorrlands län -17% 35%
Jämtlands län 50% -25%
Västerbottens län -13% 20%
Norrbottens län -36% -24%