Längre handläggningstider för årsredovisningar

För närvarande har Bolagsverket längre handläggningstider än normalt för årsredovisningar. Det innebär att det tar längre tid än normalt innan årsredovisningarna blir synliga i UCs produkter och tjänster. Vi beklagar detta och för mer information om Bolagsverkets handläggningstider, besök Bolagsverket.se.

Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Positiv konkursutveckling i landet för april månad – minskar med 16 procent

Färsk statistik från UC visar att antalet konkurser minskar med 16 procent i april månad jämfört med samma månad föregående år. Även landet största län redovisar positiva siffror i april. I Stockholms län minskar konkurserna med 9 procent, i Västra Götalands län minskar konkurserna med 21 procent och i Skåne län med 34 procent. Hittills i år ökar dock konkurserna med 1 procent.

Konkurserna i april månad minskar. Totalt sett i landet minskar antalet med 16 procent jämfört med samma period föregående år.

- Det är glädjande att se att konkurserna minskar denna månad. Inte minst för de företagare som sliter för att nå lönsamhet. Tyvärr tror jag att det är en kortvarig glädje. Ser vi till 2019 så här långt har konkurserna ökat i de flesta branscherna och den trenden lär fortsätta, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Blygsam minskning i konkurser inom byggindustri och detaljhandel

Konkurserna inom byggindustrin minskar med 4 procent i april månad. Även konkurserna inom detaljhandeln minskar med 7 procent. Detta trots att flera fysiska klädbutiker kämpar hårt.

- Både detaljhandeln och byggbranschens konkurser minskar denna månad. Men butiksdöden breder ut sig, flera klädkedjor har stora problem. Senast var det JC som gick i konkurs. Ökad e-handel, ogynnsam växelkurs och förändrade köpvanor lyfts ofta fram som orsaker. Butiksdöden började med bokhandlarna. Sedan kom leksaks- och klädkedjorna. Frågan är om sport- och apoteksbutikerna står näst på tur för att konkurreras ut av nätförsäljningen, avslutar Richard Damberg.

 

Om UCs konkursstatistik för 2019

UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Från och med i fjol mäts den månatliga konkursstatistiken från den första till sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag mäts statistiken från första arbetsdagen till den första arbetsdagen i efterföljande månad.

 

Län Procentuell förändring april* Procentuell förändring hittills 2019**
Stockholms län -9% 12%
Uppsala län -57% -14%
Södermanlands län 38% 40%
Östergötlands län 36% 16%
Jönköpings län -29% 9%
Kronobergs län 17% 33%
Kalmar län 50% -13%
Gotlands län . 10%
Blekinge län -50% -19%
Skåne län -34% -7%
Hallands län -7% -4%
Västra Götalands län -21% -3%
Värmlands län -53% -35%
Örebro län 50% -10%
Västmanlands län 30% 4%
Dalarnas län -44% 8%
Gävleborgs län 40% 21%
Västernorrlands län -31% -4%
Jämtlands län 25% 33%
Västerbottens län -45% -8%
Norrbottens län -31% -21%
Sverige -16% 2%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig