Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Starkt första kvartal för detaljhandeln

Statistik från UC visar att antalet konkurser i detaljhandeln minskar med 23 procent under mars månad, en positiv utveckling jämfört med förra årets negativa trend. Även konkursutvecklingen i hela landet följer den positiva trenden när UC summerar årets första kvartal.

Färsk statistik från UC visar att antalet konkurser i detaljhandeln i mars har minskat drastiskt.

- Med ökade försäljningsvolymer och omsättning inom detaljhandeln följer nu även en positiv utveckling av minskat antal konkurser. Konsumtionen ökade under januari och februari och e-handeln växer. Fakta som bekräftar trenden är att endast ett fåtal av Sverige samtliga 12 000 e-handelsbolag har ansökt eller avslutat en konkurs under mars månad, säger Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Byggindustrin minskar medan hotell- och restaurang ökar markant

Utöver detaljhandeln minskar även antalet konkurser inom byggindustrin med 4 procent.

Partihandeln följer trenden och minskar med 14 procent. Avvikande från trenden är hotell- och restaurangbranschen, vars konkurser ökar med hela 74 procent för mars månad jämfört med mars i fjol.

Minskat antal konkurser i hela landet

UCs konkursstatistik visar att antalet företagskonkurser minskar med 3 procent i hela landet under årets första kvartal. Merparten av landets län visar också på minskat antal konkurser.

Län Procentuell förändring mars* Procentuell förändring hittills 2018**
Stockholms län 3% -6%
Uppsala län 50% -6%
Södermanlands län 13% -19%
Östergötlands län -19% -13%
Jönköpings län -20% -21%
Kronobergs län -14% 24%
Kalmar län 42% 68%
Gotlands län -100% 0 %
Blekinge län 150% 25%
Skåne län -8% 0%
Hallands län -26% 19%
Västra Götalands län 12% -3%
Värmlands län -8% 24%
Örebro län 100% 45%
Västmanlands län -37% -14%
Dalarnas län -50% -23%
Gävleborgs län -31% -21%
Västernorrlands län -15% -6%
Jämtlands län -46% -26%
Västerbottens län -53% -29%
Norrbottens län -23% -9%
Sverige -3% -3%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig