Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Blygsam optimism när konkurserna minskar – förutom för detaljhandeln

Färsk statistik från UC visar att antalet konkurser minskar med 1 procent i mars, jämfört med samma månad föregående år. I landets största län Stockholm ökar dock konkurserna med 2 procent. I Västra Götaland ser UC en minskning om 5 procent och i Skåne län med 7 procent. Detaljhandeln följer dock inte den positiva trenden utan antalet konkurser inom segmentet ökar med 25 procent.

Företagskonkurserna minskar i stort sett i hela landet. Antalet konkurser minskar med 1 procent i mars, jämfört med samma månad föregående år. Hittills i år har antalet konkurser dock ökat med 6 procent.

- Konkurserna minskar i de flesta branscher denna månad, vilket skänker svenska näringsidkare en blygsam optimistisk framtidstro. Det är dock för tidigt att säga att det skulle vara ett trendbrott. Anmärkningsvärt är de enskilda näringsidkarna: en kategori som har ökat i konkursstatistiken den senaste tiden. Det ska mycket till innan en enskild firma sätts i konkurs, det är vanligare att verksamheten läggs ned. I en enskild firma är det privatpersonen som står för alla skulder. De som går i konkurs är ofta de som har dragit på sig stora skulder i samband med att verksamheten har växt för mycket, vilket slår oerhört hårt mot den enskilda individen och är därmed negativt för privatekonomin, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Detaljhandeln fortsatt konkursutsatt

En bransch som sticker ut i mars månad är detaljhandeln, som bryter trenden med minskat antal konkurser och istället visar en ökning om 25 procent.

- Detaljhandeln fortsätter genomgå en omställning. Konkurssiffrorna ökar i branschen. I konkursstatistiken syns inte de stora bolagens nedläggningar av butiker utan det är ofta mindre detaljhandlare som inte tillhör en kedja som redovisas vår statistik. Det behöver inte vara något negativt att de här bolagen går i konkurs. Många företag startas för att prova ett koncept och om det inte fungerar konkurreras de ut. De som blir kvar har en högre produktivitet, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC.

Om UCs konkursstatistik för 2019

UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Från och med i fjol mäts den månatliga konkursstatistiken från den första till sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag mäts statistiken från första arbetsdagen till den första arbetsdagen i efterföljande månad.

 

Län Procentuell förändring mars* Procentuell förändring hittills 2019**
Stockholms län 2% 19%
Uppsala län -10% 12%
Södermanlands län 33% 37%
Östergötlands län 54% 6%
Jönköpings län 13% 23%
Kronobergs län 50% 38%
Kalmar län -35% -33%
Gotlands län . 10%
Blekinge län -60% -15%
Skåne län -7% 3%
Hallands län -21% -3%
Västra Götalands län -5% 2%
Värmlands län 55% -28%
Örebro län -42% -29%
Västmanlands län -33% -11%
Dalarnas län 30% 26%
Gävleborgs län -8% 14%
Västernorrlands län 73% 3%
Jämtlands län -14% 36%
Västerbottens län -13% 4%
Norrbottens län 10% -28%
Sverige -1% 6%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig