Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Tillfällig minskning av konkurser i november månad men fortsatt tufft för stora branscher

Konkursstatistik2017.jpg

Färsk statistik från UC visar att konkurserna minskar med 10 procent i november månad jämfört med samma månad i fjol. De stora branscherna får ett uppsving under november månad, där konkurserna i bland annat detaljhandeln minskar med 38 procent.

Konkurserna i november minskar med 10 procent. Även flera av landets län visar en positiv utveckling för november månad.

- Hittills i år har antalet aktiebolag som har gått i konkurs varit på samma nivå som förra året. Under november månad har konkurserna minskat med 10 procent. Avmattningen i ekonomin kan öka konkurserna på sikt, även om det är flera faktorer som är avgörande för konkursnivåerna, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Fler konkurser att vänta i stora branscher

Hittills i år har konkurserna inom byggindustrin ökat med 4 procent och inom restaurang- och hotellbranschen med 2 procent. Hittills i år ökar konkurserna i detaljhandeln med 9 procent, men i november månad minskar antalet konkurser inom segmentet med 38 procent. Dock tycks detta vara ett tillfälligt uppsving och optimismen blir kortvarig.

- Detaljhandelskonkurserna består i huvudsak av mindre verksamheter med få anställda. Den här månaden var de ovanligt få, vilket är glädjande för de lokala handlarna. Den ökade konsumtionen under Black Friday indikerar att folk faktiskt är beredda att lägga pengar på konsumtion, men den kommer långt ifrån alla handlare till gagn, avslutar Richard Damberg

Om UCs konkursstatistik för 2019

UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Från och med i fjol mäts den månatliga konkursstatistiken från den första till sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag mäts statistiken från första arbetsdagen till den första arbetsdagen i efterföljande månad.

Län Procentuell förändring november* Procentuell förändring hittills 2019**
Stockholms län 10% 5%
Uppsala län 19% 1%
Södermanlands län -56% 0 %
Östergötlands län -4% 11%
Jönköpings län -21% -1%
Kronobergs län -56% -7%
Kalmar län -20% 14%
Gotlands län 250% 19%
Blekinge län -31% -20%
Skåne län -26% -2%
Hallands län -11% -8%
Västra Götalands län -21% 1%
Värmlands län 57% -13%
Örebro län 25% -2%
Västmanlands län -40% 10%
Dalarnas län -17% -19%
Gävleborgs län -44% -8%
Västernorrlands län -8% -2%
Jämtlands län 20% 12%
Västerbottens län -17% -17%
Norrbottens län -17% -21%
Sverige -10% 0%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig