Om webbplatsen uc.se

UC har för webbplatsen www.uc.se utgivningsbevis som är utfärdat av Myndigheten för radio och tv. Det innebär att webbplatsen har grundlagsskydd enligt yttrandefrihetsgrundlagen (1991:1469) (YGL). En konsekvens av grundlagsskyddet innebär att personuppgiftslagen (1998:204) inte är tillämplig.

Mer information om utgivningsbevis hittar du hos Myndigheten för radio och tv: https://www.mprt.se

Utgivaransvar

Ansvarig utgivare för www.uc.se är Siri Hane.

Bilder på webbplatsen

Bilder tagna av följande fotografer förekommer på UCs webbplats:
Sara Ravid
Christoffer Mårtensson

Kontakta oss

Har du några frågor gällande grundlagsskyddet är du välkommen att kontakta ansvarig utgivare på ansvarigutgivare@uc.se eller kontakta oss på telefon 08-670 90 00.