Information om migrering av servrar


Bakgrund

UC AB kommer att flytta IT-infrastrukturstjänster och servrar till en samarbetspartners datacenter i Sverige. Den nuvarande planen är att överföringen ska ske i slutet av september 2024. Överföringen hjälper oss att förbättra våra tjänster och skapar möjligheter att utveckla nya, mera omfattande lösningar för våra kunder på nordisk nivå. Det gör det möjligt för oss att bättre möta marknadens krav och våra kunders behov på lång sikt.

Vilka kunder påverkas av förändringen?

Om ert företag idag hänvisar till UCs nuvarande IP-adresser i sina tjänster eller om ert företags utgående nätverkstrafik är begränsad till vissa IP-adresser, behöver ni ta hänsyn till den kommande ändringen på er IT-avdelning.

På vilket sätt kan UCs kunder komma att påverkas?

Den största synliga förändringen för våra kunder är att UCs publika IP-adresser kommer att ändras. Ni kommer även i fortsättningen att kunna logga in på vår tjänst från samma webbadress (https://www.uc.se/). Om ni har hänvisat till den webbadress som anges i era tjänster eller loggar in på våra tjänster via vår webbplats kommer ändringen inte att påverka användningen av våra tjänster.

Vilka åtgärder krävs av de kunder som påverkas?

För att säkerställa att era tjänster fungerar som de ska även efter ändringen ber vi er att vidarebefordra detta meddelande till IT-avdelningen på ert företag och/eller er IT-tjänsteleverantör. På så sätt kan de kartlägga eventuella tekniska förändringsbehov och förbereda sig för överföringen i god tid.

Nedan följer några exempel på möjliga konsekvenser:

  • Domänhänvisningar: Om ni bara använder hänvisningar till domännamn, såsom www.uc.se, utan att begränsa internettrafiken som går ut från era miljöer, behöver det inte nödvändigtvis göras några ändringar.
  • Begränsningar av nätverkstrafiken: Om ert företag begränsar nätverkstrafiken och UCs nuvarande IP-adresser uttryckligen tillåts, måste ni säkerställa att nödvändiga ändringar görs till exempel i företagets brandväggssystem.
  • Direkta hänvisningar till IP-adresser: Om ni använder UCs tjänster med direkt IP-adresshänvisning, ber vi er övergå till domännamnshänvisningar.
  • Gränssnitt: Ändringen av IP-adressen påverkar bland annat UCs integrationsgränssnitt och filöverföringar (sftp) på ovan nämnda sätt.
  • Andra eventuella ändringar som behövs: Beroende på vilka anslutnings- och säkerhetslösningar ni använder.

När får vi mer information om tidplanen?

Vi kommer att informera löpande om tidsplanen för ändringen och uppdateringar av de nya IP-adresserna så snart som möjligt på uc.se/server-migrering. Om ni har ytterligare frågor om ändringarna, hör av er till er ansvariga kontaktperson eller kundservice. Vi finns här för att hjälpa er.