Information om kundundersökningar från MarketDirection

 

Oavsett om du tillhör ett stort multinationellt bolag, egenföretagare, användare eller slutkonsument lägger vi stort fokus på din input i vårt arbete. Din input hjälper oss bland annat att utveckla bättre tjänster, förbättra vår relation och vårt samspel med dig som kund samt ta bättre strategiska beslut för att kunna stötta din affär. Det betyder att du som kund har möjlighet att påverka, såväl när vi skapar nya tjänster eller mer generellt. Så här säger en av våra kunder om vårt kundfokuserade arbete: 

”Som kund till UC känner jag mig alltid uppmärksammad och flera förbättringsförslag jag kommit med har tagits tillvara på” 

Förbättrad kundupplevelse 

Den upplevelsen som du som kund får hos oss på UC är otroligt viktig. Därför samlar vi oss tvärfunktionellt, över hela UC, för att tillsammans bli bättre och för att dela erfarenheter. Detta arbete säkerställer att vi prioriterar rätt och att inga viktiga delar faller mellan stolarna. Den input du kommer med tas väl omhand av ansvarig person som alltid jobbar för en så bra kundupplevelse som möjligt. 

För att säkerställa att vi rör oss i rätt riktning har vi gemensamt uppsatta och nyckeltal som följs upp, allt för att ständigt förbättras. Dessutom utbildar vi kontinuerligt våra medarbetare så att de vet hur man bäst tar tillvara på den input vi får, ett viktigt verktyg i arbetet mot en förbättrad kundupplevelse. 

Har du fått en kundundersökning? 

Oavsett hur du kommer i kontakt med oss vill vi se till att den upplevelsen är så bra som möjligt. Ett av våra verktyg för att se till att upplevelsen är på topp är att inhämta feedback från dig via ett antal undersökningar. Dessa undersökningar kan komma till dig efter ett möte med din kontaktperson hos oss eller när vi gjort ett integrationsprojekt tillsammans med dig som kund.

Tryggt och säkert 

För oss är det viktigt att du känner dig trygg när du besvarar en enkät, och att du vet om att den är just från oss. Vi samarbetar med MarketDirection vid genomförandet av de kundenkäter som nämns nedan. MarketDirection är vårt personuppgiftsbiträde här. De hanterar utskick och resultat från enkäterna. Vi, liksom MarketDirection, är skyldiga att följa dataskyddsförordningen. All hantering av personuppgifter sker med sekretess. 
 
Vi kan vid behov komma att kontakta dig för följdfrågor kring dina svar, men endast om du godkänner detta i undersökningen. De uppgifter som samlas in kommer aldrig att användas i marknadsföringssyfte eller säljas. I våra kundenkäter frågar vi aldrig efter kontouppgifter eller känsliga personuppgifter. De enkäter som skickas ut är riktade personligt till den som får den. Det är självklart frivilligt att delta. Och det går alltid att avregistrera sig från framtida kundenkäter i den enskilda kundenkätsinbjudan.  

Undersökningar du kan tänkas få 

  • Om du varit i kontakt med oss på något sätt, kan vi komma att skicka ut en enkät för att utvärdera din upplevelse 
  • Då och då skickar vi även ut en kundundersökning för att stämma av din allmänna uppfattning av oss.
  • Om vi genomfört ett större integrationsprojekt tillsammans med dig som kund 

Har du frågor? 

Har du några frågor om kundundersökningarna eller hur vi arbetar med kundupplevelse får du gärna höra av dig till din kontaktperson på UC, alternativt via hej@uc.se så berättar vi gärna mer.