Bolagstyp

Antal svar 6

Det finns olika typer av bolag såsom handels-, kommandit- och aktiebolag. Bland aktiebolagen skiljer man mellan publika och privata aktiebolag. För publika aktiebolag ska aktiekapitalet uppgå till lägst 500 000 kronor medan aktiekapitalet för privata aktiebolag ska uppgå till lägst 50 000 kronor.

En enskild näringsverksamhet är ett företag som du som privatperson driver och ansvarar för. Du är med andra ord själv personligt ansvarig för att avtal hålls och att skulderna betalas. Enskild näringsverksamhet är en företagsform men inte någon juridisk person. Det finns inget krav på något satsat kapital, men det finns inte heller någon tydlig gräns mellan dig personligen och ditt företag när det gäller ekonomin.

Aktiebolag kan startas av en eller flera personer och för att starta ett aktiebolag krävs ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Det personliga ansvaret för bolagets skulder är normalt sett begränsat till aktiekapitalet men det kan dock finnas situationer där du kan bli personligt betalningsansvarig, exempelvis för obetalda skatter och avgifter.

Handelsbolag behöver vara minst två personer för att starta, det kan bestå av två eller flera bolagsmän, det vill säga delägare.. Det finns inte något krav på satsat kapital, men delägarna är personligt och solidariskt ansvariga för företagets skulder.

Kommanditbolag är en särskild form av handelsbolag där vissa bolagsmäns ansvar är begränsat till vad de har satsat i bolaget. Dessa bolagsmän kallas kommanditdelägare. Kommanditdelägarna har normalt ingen rätt att bestämma om hur företaget ska styras

Ekonomisk förening kräver minst tre personer för att starta. Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen och medlemmarna ska vara delaktiga i verksamheten. Medlemmarnas ekonomiska ansvar är i princip begränsat till medlemsinsatsen.

Ideella föreningar får driva näringsverksamhet, men den ideella föreningen får inte drivas för att främja medlemmarnas ekonomiska intresse, utan den ska ha ett ideellt syfte. En ideell förening bildas genom att minst tre personer bestämmer syfte och namn. Vill man registrera sin förening måste man skriva stadgar och välja en styrelse. Ideella föreningar registreras hos Skatteverket.

Samfällighetsförening är en juridisk person som tilldelas ett organisationsnummer vid registreringen hos Lantmäteriet. Den bildas för att förvalta objekt som är till nytta för flera fastigheter. Objekten kan till exempel vara enskilda vägar, parkeringsplatser, lekplatser, bryggor, bredband, trapphus och hissar.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.