Avkastningskrav

Antal svar 10

Avkastningskrav är en term för den lägsta vinstnivå som ägarna på sikt kan acceptera för att stanna kvar som ägare. Kravet uttrycks ofta som ett procental.

Med andra ord, avkastningskrav är den avkastning som ägare kräver på ett bolags egna kapital, med beaktande av hur riskfylld verksamheten är.

Det vanligaste sättet att räkna fram avkastningskravet är genom beräkningen enligt CAPM (Capital Asset Pricing Model) vilket är på följande sätt:
Avkastningskrav = Riskfri ränta + (beta * marknadens riskpremie) + företagsspecifik riskpremie.

Läs mer om avkastningskrav

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.