Skuldsanering

Antal svar 7

Skuldsanering kan beviljas personer som är så skuldsatta att de inom en överskådlig framtid inte kan antas förmå betala sina skulder.

Skuldsanering innebär att en fysisk person helt eller delvis befrias från sina skulder under förutsättning att denne fullföljer en avbetalningsplan, i allmänhet i fem år.

Första instans för skuldsaneringsförfarandet är kronofogdemyndigheten som, om parterna kan enas, kan besluta om frivillig skuldsanering. Om frivillig skuldsanering inte kommer till stånd kan tingsrätten besluta om tvingande skuldsanering.

 

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.