Vad är en ansökan om betalningsföreläggande?

Antal svar 6

Om du är skyldig någon (i regel privat fordringsägare) pengar och inte betalar tillbaka dessa, kan fordringsägaren ansöka om betalningsföreläggande hos Kronofogden, dvs. fordringsägaren riktar genom Kronofogden ett krav på er att betala. Ansökan registreras och skickas till dig brevledes och du kan inom utsatt tid bestrida kravet.

Ansökan om betalningsföreläggande registreras endast på juridiska personer (företag som t.ex. aktiebolag och handels- och kommanditbolag).

En ansökan kvarstår händelseåret plus två år, vilket innebär att en ansökan som registrerats i februari 2016 tas bort den 1 januari 2019.

Om du inte gör några invändningar mot kravet (bestrider kravet) kommer Kronofogden att meddela utslag och med stöd av utslaget kan fordringsägaren begära att Kronofogden driver in skulden. UC inhämtar information om utslaget och registrerar detta som en betalningsanmärkning (på båda fysiska och juridiska personer). 

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.