Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Konkurs 

Antal svar 9

Konkurs är ett rättsligt förfarande som används för att avveckla ett företag som är på obestånd.

Konkurs används också gentemot fysiska personer och dödsbon som är på obestånd.

Konkurs beslutas av domstol som även utser en konkursförvaltare. Vid en konkurs ska konkursförvaltaren dela ut de medel som inflyter vid försäljning av konkursboets tillgångar till boets fordringsägare.

Vissa fordringsägare prioriteras framför andra. En person som försatts i konkurs får under den tid konkursen pågår inte bedriva någon näringsverksamhet.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.