Fem trender om anmärkningar

2019-12-02

Anmärkningarna minskar. Det visar UCs senaste undersökning över utvecklingen av anmärkningarna under årets första 10 månader. Trots att befolkningen ökar går antalet anmärkningar ned. Allt fler har råd att göra rätt för sig och nya regler gör att anmärkningarna minskar. Här tar du del av våra fem slutsatser om anmärkningsläget.

Anmärkningarna minskar

Antalet personer med en ny eller gammal betalningsanmärkning fortsätter att minska. Under årets första 10 månader sjönk antalet personer med någon typ av betalningsanmärkning med 1,7 procent. Det är en trend som har varit sjunkande sedan 2013 men som har accelererat under 2019.

A-målen minskar mest

Det är antalet personer med en anmärkning från stat, landsting eller kommun, så kallade A-mål, som har minskat mest. Hittills, på bara 10 månader, har minskningen varit hela 4 procent.

Det beror på de regelförändringar som skedde i december 2018. Numera får du ett brev från myndigheten med en chans att invända mot kravet. Dessutom är TV-licensen numera en skatt och inte en betalning. Det har lett till att allt fler undviker en betalningsanmärkning.

Allt färre personer med skuldsaldo

Antalet personer som har ett skuldsaldo till Kronofogdemyndigheten har minskat med fyra procent under året. Nu har 300 000 personer en kvarvarande skuld till Kronofogdemyndigheten. Många med skuldsaldo har haft det länge och ungefär hälften av de med skuldsaldo betalar inte av på sin skuld. En stor grupp sitter kvar med skulder sedan 90-talskrisen.

Medelålders klarar sig bra

Den ålderskategori där anmärkningarna minskar mest är gruppen 46-55. Fler är i arbete och lönerna har stigit. Risken är annars högst bland kreditsökande ungdomar jämfört med andra åldersgrupper som söker en kredit.

Vill du läsa mer om betalningsanmärkningar?

Vilka anmärkningar registrerar vi?
Hur allvarlig är en anmärkning? 
Vilka anmärkningar är värst? 
Integritetsmyndighetens vägledning angående anmärkningar