Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Tre signaler på att din kund kan vara på väg mot konkurs

2020-05-06

Coronapandemin slår hårt mot företagen och konkurserna ökar. UCs senaste analys visar att det finns tre viktiga signaler som utmärker bolag som är på väg att gå i konkurs.

Studien omfattar 2 500 bolag som gått i konkurs under de senaste tolv månaderna och de bevakningssignaler UC har varnat för i sina bevakningstjänster. Den visar att den övervägande delen av de konkursade bolagen hade en eller flera varningssignaler före konkursen:

 1. Förändring av riskklassen hos UC
  En vanlig signal på att ett bolag är på väg in i konkurs är att UCs riskklass försämras. Riskklasserna är utformade så att det förmår att uppfatta och varna innan företaget hamnar på obestånd, det väger samman en mängd olika varningssignaler och blir på så vis ett effektivt verktyg. Verktyget fångar också upp företagets styrelsemedlemmars betalningsanmärkningar och företagets kopplingar till andra företag på obestånd bland mycket annat. Av alla bevakningssignaler UC skickade ut om de här företagen i studien tre månader innan konkursen var ett faktum, handlade 20 procent om förändrad riskklass.
 2. Skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten
  En annan vanlig signal är information om att företaget eller dess styrelseledamöter har ett nytt eller förändrat skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten. I fyra företag av 10 i studien fanns ett nytt eller förändrat skuldsaldo tre månader före konkursen. Här är det snarare så att magkänslan säger att fler företag borde ha ett skuldsaldo, men så är alltså inte fallet. Men det kan se annorlunda ut i din kundstock. Bland de konkursade bolagen i vår analys ingår också sådana som inte har någon verksamhet och då är de heller inte kunder hos er. Ett nytt eller förändrat skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten är en allvarlig varningssignal som de flesta företag bevakar idag. 
   
 3. Ansökan om betalningsföreläggande
  En varningssignal som förekommer i 30 procent av fallen är att bolaget har fått en ansökan om betalningsföreläggande eller ett utslag om betalningsföreläggande. Det innebär ofta att ett bolag inte har fått betalt för sin faktura och därför vänt sig till Kronofogdemyndigheten för indrivning. Just nu har Kronofogdemyndigheten stora köer vilket kan innebära att den här signalen dröjer jämfört med normalläget.

Varför är dessa varningssignaler viktiga och vad kan du göra?

När företag får ekonomiska problem så går det oftast fort, speciellt när det är likviditeten som drabbas. För att minimera skadan för ditt företag är det viktigt att agera snabbt och proaktivt mot era befintliga kunder. Då är det värdefullt att ha bevakningstjänster som signalerar när allvarliga saker inträffar. Vi på UC kan även hjälpa till med analyser över vilka bevakningshändelser som är viktiga just för ditt bolag.

”Den här studien visar att många företag gör rätt i att se över sina policyregler. Det finns signaler som är mycket viktigare än andra. Med en optimerad uppsättning av varningssignaler får du en effektiv varningsapparat utan att du drunknar i information. Det är annars det vanligaste felet man gör, man får så mycket data att det är svårt att agera”.” Det säger Mats Stenberg, analytiker på UC.

Anpassa kreditstrategin

När kreditförlusterna börjar öka så bör man se över sina rutiner och verktyg för kreditprövning av nya kunder. Några aktörer resonerar till och med så att de vill öka antalet nya kunder när kreditförlusterna går upp. Det för att hålla nere kreditförlustnivån i förhållande till den totala portföljen. Samtidigt vill ingen ta över någon annans problemkunder. Här kan UC hjälpa dig och ditt företag med analyser för att ge faktaunderlag till eventuellt anpassade policyregler och hur ni skall använda våra scoremodeller. Det gäller både för företags- och privatkunder. Läs mer här. 

Vissa branscher är mer utsatta än andra

UC studie är gjord på ett par branscher med högre risk. Det som förenar branscherna är låga marginaler och många mindre företag utan stora ägare i ryggen. Det går att göra affärer i de här branscherna också, men med försiktighet och gärna större krav på eget kapital och kreditvärdighet.

 • Partihandel
 • Detaljhandel
 • Transport
 • Hotell och logi
 • Restaurang och catering
 • Resebyråer