Hur allvarlig är en betalningsanmärkning?

2018-03-28

Många känner till att en betalningsanmärkning ökar risken för att kunden inte ska betala. Och så är det förstås. Redan vid en betalningsanmärkning ökar risken för att få ytterligare en i snabb takt.

Var fjärde person som fick en betalningsanmärkning fick ytterligare en till inom 12 månader. I gruppen som har många anmärkningar (fem anmärkningar eller mer) fick sex av tio ytterligare en anmärkning inom 12 månader.

Det skiljer sig åt mellan olika anmärkningstyper. Generellt innebär en skuld till ett bolag som H&M en högre risk än en parkeringsbot. Hur allvarlig en anmärkning är beror också på storleken på beloppet och framförallt hur gammal anmärkningen är.

Sex procent har en anmärkning

Ungefär en halv miljon svenskar har en betalningsanmärkning. Antalet personer som har en anmärkning har sjunkit svagt sedan 2013 och nu har 6,2 procent av den vuxna befolkningen en anmärkning. Det kan jämföras med 6,9 procent av befolkningen när finanskrisen var som värst 2013. Med andra ord har de allra flesta svenskar en ganska god kreditvärdighet oavsett konjunktur.

Kreditregistret ökar träffsäkerheten i UCs riskprognos

Arbetar du i finanssektorn har du troligen tillgång till kreditregistret. Det innebär att din kreditupplysning innehåller data om vilka krediter din kund har. Det bidrar också med information om en kund inte skulle sköta sina betalningar till banken. Det kan vara ett kreditkort som har sagts upp eller om kunden övertrasserar en kredit. Den informationen gör UCs verktyg ännu träffsäkrare.

Ta hänsyn till hur gamla anmärkningarna är och gör fler affärer

Eftersom anmärkningar har en sådan styrka som informationsvariabel, måste de också behandlas på rätt sätt. Vissa anmärkningstyper är tyngre än andra, exempelvis misslyckade utmätningsförsök och tredskodomar. Andra har mindre påverkan på risken, som exempelvis restförda skatter på mindre belopp. Anmärkningen ”Restförd felparkeringsavgift” är lite speciell eftersom den kan bero på personen tycker han eller hon har rätt – ”jag parkerade rätt och vägrar betala”. Beloppet på anmärkningen är intressant, ju högre belopp desto större relevans för riskpåverkan.

Får du säker information om att det är andra orsaker än betalningsoförmåga som ligger till grund för anmärkningen, kanske du i din bedömning kan bortse från denna om allt annat ser bra ut. 

Det viktigaste rådet för att kunna bevilja en kredit till en person med en betalningsanmärkning utan att ta en ökad risk i det enskilda fallet, är att titta på hur färsk anmärkningen eller anmärkningarna är. Efter sex månader avtar risken ofta markant om det inte har tillkommit mer negativ information.

Publicerad 28 mars 2018.