Vilka betalningsanmärkningar är värst?

2019-03-26

En betalningsanmärkning kan få allvarliga konsekvenser. Vi på UC har tittat på betalningsanmärkningar för aktiebolag som visar att betalningsanmärkningarna skiljer sig åt - alla är självklart allvarliga men några är värre än andra. 

-Värst är utmätningsförsök när Kronofogden söker tillgångar i bolaget men inte hittar några, säger Richard Damberg, utbildare och kreditexpert på UC AB.

Men också misskötta krediter hos banken och beslut om rekonstruktion tillhör de värre anmärkningarna. Risken att ett bolag med en allvarlig betalningsanmärkning går i konkurs inom ett år är 70 procent eller mer.

Betalningsanmärkningar - alltid en bedömningsfråga

En betalningsanmärkning för juridiska personer ligger kvar hos UC i fem år - en belastning för bolaget under lång tid som bland annat kan resultera i svårigheter att få lån och krediter. Men alla betalningsanmärkningar bör bedömas från fall till fall, menar Richard Damberg. Vilken typ av anmärkning det är, storleken på beloppet, om den är återkommande och åldern på anmärkningen är faktorer som är relevanta att ta med i bedömningen. Också hur företaget som är drabbat av anmärkningen ser ut är av betydelse. Det är skillnad på om företaget är litet och nystartat eller gammalt med hög omsättning exempelvis.

- Enstaka betalnings­anmärkningar kan ha en naturlig förklaring, särskilt om det är ett mindre belopp. Det är ofta klokt att kontrollera om skulden är reglerad i efterhand. Aktuellt skuldsaldo framgår av kreditupplysningen. Om det behövs kan Kronofogden svara detaljerat på frågor kring ärendet via telefon, tipsar Richard Damberg.

UCs undersökning visar också att det finns betalningsanmärkningar som är att betrakta som mindre allvarliga. Restförd TV-avgift och restförd vägavgift är exempel på sådana, säger Richard Damberg.

Varför får bolaget en anmärkning?

Av alla aktiebolag är det endast ett par procent som får betalningsanmärkningar och UCs statistik sedan flera år tillbaka visar att andelen aktiebolag som har fått en eller flera ansökningar om betalningsföreläggande hos Kronofogden stadigt minskar. Andelen företag med betalningsanmärkning har också gått ner under lång tid. För de företag där det ändå sker kan flera anledningar vara orsaken.

-Det kan vara att företaget lämnar bokslutet för sent eller får ett skuldsaldo hos Kronofogdemyndigheten på grund av obetalda skatter, säger Richard Damberg.

Topp 3 - de värsta betalningsanmärkningarna

  1. Utmätning och utmätningsförsök
  2. Misskött kredit
  3. Konkursansökan

Topp 3 - de mindre allvarliga betalningsanmärkningarna

  1. Restförd TV-avgift
  2. Restförd vägavgift
  3. Restförd vägtrafikskatt