Kostnad lantmäteriförrättning

Antal svar 3

Kostnad lantmäteriförrättning är kostnader för genomförande av fastighetsbildning. Exempel på förrättningskostnader är taxeavgift, ersättning till sakkunnig och syssloman, utgift för hantlangning som inte ingår i taxeavgift samt ersättning för skada. Regeringen eller länsstyrelsen ger tillstånd till kommun att inrätta kommunal lantmäterimyndighet. Lantmäteriet är tillsynsmyndighet.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.