Vilka lån och krediter finns med i min kreditupplysning?

Antal svar 6

Information om dina lån och krediter lämnas av de kreditgivare som ingår i det samarbete som sköts av UC. Endast de kreditgivare som rapporterar in uppgifter om krediter till UC får i sin tur ta del av uppgifterna. Huruvida uppgift om krediter återfinns i en upplysning beror alltså på vem som beställt upplysningen.

Vårt kreditregister uppdateras en gång i månaden och avser de förändringar som kreditgivarna rapporterar in till oss. Uppgifterna visar dels förhållandet per senaste inrapporteringstillfället och dels historiska uppgifter som sträcker sig ett år bakåt i tiden. En förändring av en kredit som skett nyligen syns således först vid uppdatering som sker månaden därpå.

När en kredit avslutats upphör kreditgivaren att lämna uppgift om krediten till oss, krediten finns dock med som historisk information under ett år. En kredit som står som avslutad 2023-01-31 kommer således att stå kvar fram till 2024-01-31.

De krediter som ingår i upplysningen är blanco, avbetalnings- och kortkrediter samt bolån med säkerhet i fastighet eller bostadsrätt. UC redovisar utnyttjade och beviljade krediter samt antal krediter och kreditgivare. När det finns flera betalningsansvariga inrapporteras krediten/lånet i sin helhet på samtliga låntagare.

Har du frågor angående en inrapporterad kredit/lån får vi hänvisa dig till den aktuella kreditgivaren.

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.