Allmänna avdrag

Antal svar 4

Allmänna avdrag är av skattemyndigheten godkända avdrag för vissa pensionsförsäkringspremier, periodiskt understöd och vissa sociala avgifter som deklarant redovisat i den årliga självdeklarationen.

Det finns fem allmänna avdrag där det mest använda är pensionsavdraget. Med ett allmänt avdrag minskar du din beskattningsbara inkomst.

Pensionsavdrag

Den som har inkomst av anställning och helt saknar pensionsrätt i anställning eller har inkomst av aktiv näringsverksamhet har möjlighet att göra avdrag för pensionssparande. Avdrag får göras för pensionssparande i en pensionsförsäkring och i ett individuellt pensionssparkonto (IPS). Avdraget kan göras som allmänt avdrag, som avdrag i egen näringsverksamhet och i vissa fall i inkomstslaget kapital. Det finns tidsramar för när pensionssparandet senast måste ha gjorts för att avdrag ska medges.

Utländska socialförsäkringsavgifter

Om man har intäkter från ett nordiskt land eller ett EU/EES-land och är skattskyldig i Sverige kan ett allmänt avdrag under vissa förutsättningar medges för utländska socialförsäkringsavgifter.

Periodiska understöd

Periodiska betalningar kan dras av som allmänt avdrag, om de inte ska dras av i något av inkomstslagen.

Påförda socialavgifter

Man har rätt till allmänt avdrag för påförda socialavgifter, om man inte kan göra avdraget i inkomstslagen tjänst eller näringsverksamhet.


Underskott av nystartad eller konstnärlig verksamhet

Bedriver du nystartad eller konstnärlig verksamhet så har du rätt till allmänt avdrag. Som förutsättning gäller bl.a. att verksamheten bedrivs som aktiv enskild näringsverksamhet eller aktiv näringsverksamhet i ett handelsbolag.


Källa: Skatteverket

Var det här svaret till hjälp?

Vad tråkigt

Vår kundtjänst hjälper dig gärna med dina frågor, fyll i formuläret nedan så kontaktar vi dig inom kort.

*This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.