UC.se mobil
.

Analysera och utveckla dina affärer med UC:s analytiker

Den bästa kreditprocessen är den som låter dig bevilja så många krediter som möjligt utan att ta för stora kreditrisker. För att göra din kreditprocess exakt så träffsäker som du vill ha den ställer vi våra skickliga analytiker till förfogande. De är specialister på att optimera kreditprocessen utifrån varje företags specifika förutsättningar.

 
Baserat på information om dina kunder hjälper de dig till ökad kunskap om din kundportfölj, och bistår i utvecklingen av dina affärsstrategier. Med utgångspunkt i kvalificerade analyser fattar du rätt kreditbeslut. Genom analyser och utvärdering av befintliga strategier skapas konkurrensfördelar där du ständigt kan förbättra och förändra din affärsprocess för ett kontrollerat risktagande och ökad lönsamhet.

 
UC:s affärsanalyser ger dig verktygen för att fatta korrekta affärsbeslut; vem som ska beviljas kredit, vilket belopp som ska beviljas, och till vilket pris. Analyserna ger dig som kreditgivare stora möjligheter att maximera lönsamheten.

TJÄNSTER I DENNA LÖSNING
Rekommenderad utbildning