Vikten av att kommunicera med rätt typ av kund

2022-12-11

Hela 40% av säljare säger att prospektering är den mest utmanande delen av försäljningsprocessen. Men vad är prospektering egentligen och varför är det så viktigt för företag att ha koll på det?

Prospektering är ett annat ord för nykundsbearbetning, en process där man försöker identifiera nya potentiella kunder att bearbeta. Målet är inte att bygga det största kontaktregistret utan att fylla det med rätt sorts kunder, de som passar din idealkundsprofil, i syfte att effektivisera och optimera marknadsföring och försäljning.

Med en gedigen och smart uppbyggd process får man en bättre kundförståelse och mer kvalitativa leads. Det leder till att en säljare kan lägga mindre tid på att leta efter kunder och mer tid på att erbjuda produkter och tjänster med hög relevans för kunden och därmed öka försäljningen

- Om man vill driva merförsäljning eller nå ut till nya kunder eller medlemmar så behöver man identifiera relevanta kunder med hjälp av bra urval och målgrupper. Ur ett resursperspektiv är det inte längre gångbart att erbjuda ”allt åt alla”. Idag måste man lära känna sina prospekt och rikta sina marknadsinsatser mot dem som faktiskt har potential att bli kunder, menar Jenny Hellberg, produktansvarig på UC.

För att vara konkurrenskraftig på marknaden idag behöver man alltså hitta ”rätt” sorts kunder och kommunicera specifika budskap till de som har störst potential - men det kan vara både svårt, tidskrävande och dyrt om man inte vet vad man gör.

- Vi på UC får ofta förfrågningar från företag som behöver hjälp med att hitta prospekts och identifiera var någonstans den största tillväxten finns för just dem. Ofta kan vi bespara dem en hel del tid och hjälpa dem att få tillgång till mycket mer relevant företags- eller privatpersonsinformation som de kan använda sig av för att öka konverteringsgraden på deras säljinsatser, säger Jenny Hellberg.

Jennys tips för att arbeta smartare i prospekteringsarbetet

Det är mycket att hålla koll på när man sätter upp sin försäljningsprocess och det kan vara svårt att bryta igenom bruset i vår alltmer digitala värld. Jenny har därför delat med sig av ett par saker som varje företag bör ha koll på:

  • Det spelar ingen roll hur bra ett erbjudande är om du skickar det till personer som inte är intresserade! Med rätt erbjudande till rätt kund ökar sannolikheten till lönsammare kunder och en bättre avkastning på din investering.
  • För att inte marknadsföringen, försäljningen och kommunikationen ska lida så är det viktigt att ha ett tydligt och genomtänkt mål & syfte för kampanjen som ska lanseras.
  • Datainsikter är guld värda! Se till att mäta och analysera responsen och utfallet på dina kampanjer i flera kanaler för att kunna optimera framtida insatser.
  • Samla in ny data för dina prospekts från betrodda leverantörer! Om du samlar in prospekteringsdata från tredjepartsleverantörer så är det viktigt att du säkerställer att kvalitén och trovärdigheten på datan är hög!
  • Gamla kontaktuppgifter försvinner eller uppdateras och nya tillkommer hela tiden. Se till att just din data och ditt kontaktregister är tvättat, relevant och uppdaterat och att du alltid arbetar mot aktuella potentiella kunder.

Nyfiken på hur UC skulle kunna hjälpa just dig och ditt företag med prospektering? Läs mer här.