Vikten av att jobba aktivt med personinformation i ditt kundregister

2023-06-21

Hej Jenny! Du är produktägare här på UC och jobbar med personinformation. Berätta lite om vad du gör om dagarna!

- Jag jobbar med att hjälpa våra kunder som arbetar med personinformation att effektivisera och automatisera sin affärsprocess kring informationshantering av kunddata i sina affärssystem, för att ha trovärdig data och kunna jobba datadrivet. En viktig del av mitt arbete är att titta på dataflöden både utifrån den befintlig kunden för att säkerställa att den alltid har rätt, komplett och uppdaterad data från trovärdiga källor, men även vilken typ av insiktsdata som kan vara till hjälp för att förstå hur kundens kunder ser ut. När man har dessa bitar på plats blir det enklare att jobba mer datadrivet med rätt budskap till rätt typ av kund vid rätt ögonblick.

Varför är det så viktigt att alltid ha rätt och komplett personinformation och ständigt uppdaterad data i sitt kundregister?

- Med ett uppdaterat register vet du att budskapet till dina kunder garanterat når fram, att du fattar beslut på rätt data, att GDPR efterlevs, och att din kundserviceavdelning kan känna sig trygg med att informationen om kunderna i systemet verkligen är rätt. Personinformation är en färskvara som kontinuerligt måste uppdateras för att du ska kunna lita på datan om dina kunder i ditt CRM eller affärssystem.

Varje dygn sker en mängd förändringar i ett kundregister. I snitt brukar man säga att ca 20% av individerna i ett personregister förändras varje år. I Sverige byter cirka 1,5 miljoner personer adress varje år, 5% utvandrar, 100 000 personer föds och ungefär lika många dör. Det blir väldigt många kunder att hålla reda på vid en manuell hantering och informationen kan snabbt bli inaktuell.

Vilka typer av företag eller organisationer har lite extra nytta av att ha aktuell information i sina kund- eller medlemsregister?

- Vi hjälper alla typer av företag, stora som små och i olika branscher, som jobbar med personinformation och måste följa GDPR. Typiska bolag vi hjälper är företag som jobbar med personinformation som vill effektivisera och automatisera sina interna och externa affärsprocesser kring data. Våra kunder vill även kunna jobba mer datadrivet gentemot befintliga kunder, men även identifiera nya kunder att bearbeta och följa genom hela kundresan.

Läs mer om UCs tjänster för att berika ditt CRM.