Rekordmånga ansökningar till Kronofogden, men allt färre får en betalningsanmärkning

2019-02-25

Under förra året skickades rekordmånga obetalda räkningar vidare till Kronofogdemyndigheten. Det visar ny statistik. Under 2018 kom det in sammanlagt 1 343 270 ansökningar om betalnings-föreläggande. Det är en ökning med 10 procent mot föregående år.

Det är framförallt unga vuxnas näthandlande och nyblivna pensionärer som har lett till ökningen. Det säger Kronofogdemyndighetens enhetschef Andrea Gleerup till Svenska Dagbladet i en artikel från 6:e februari.

Bolagen som kräver betalt vänder sig också allt snabbare till Kronofogden för betalning. Under 2018 låg mediantiden från det att en räkning ska vara betald tills dess att den kommer till Kronofogden på cirka 43 dagar. Svenska Dagbladet rapporterar också om att obetalda landstings- och kommunräkningar för exempelvis vårdavgifter och barnomsorg har ökat kraftigt. Det är något som också har uppmärksammats i SVT:s program Uppdrag Granskning. Det rör sig ofta om mindre belopp, hälften av kraven är under 1 000 kronor. Det innebär att den enskilde får både en lagstadgad inkassoavgift på 180 kronor och dessutom Kronofogdens avgift på 300 kronor.

Färre betalningsanmärkningar

Ansökningarna till Kronofogdemyndigheten har däremot inte lett till fler betalningsanmärkningar hos UC. Tvärtom har antalet betalningsanmärkningar hos privatpersoner gått ned under en lång rad av år. Nu har 1,9 procent av befolkningen fått en betalningsanmärkning hos UC den senaste tremånadersperioden. Fler personer får ett brev från Kronofogdemyndigheten, men allt fler gör också rätt för sig. UC registrerar bara de fall där personen har haft chans att betala eller invända mot kravet. Bara när Kronofogdemyndigheten har fastställt beloppet registreras det som en betalningsanmärkning hos UC eller hos de övriga kreditupplysningsföretagen. Undantag är restförda skatter och avgifter från stat, landsting eller kommun vilka registreras direkt som en betalningsanmärkning.

Det är kreditupplysningslagen som reglerar hanteringen av den här typen av information.

Vanligaste frågorna vi på UC får om betalningsanmärkningar

Vanligaste frågorna Integritetsskyddsmyndigheten får om betalningsanmärkningar