Bli en vinnare med APIer

2019-06-28

Digital data är det nya guldet och har en självklar plats i det dagliga beslutsfattandet. Att optimera det digitala arbetsflödet har därför blivit en central konkurrensfaktor. I det sammanhanget kan API-kopplingar spela en avgörande roll.

API står för Application Programming Interface och är ett slags protokoll som används för att datorer ska kunna kommunicera med varandra. Med ett API kan du få data och insikter levererade rakt in i era affärssystem. Behöver du till exempel en kreditupplysning slipper du logga in på UCs hemsida. Med ett API hittar du istället enkelt informationen i ert eget system. På så vis sparar du tid och kan jobba effektivare.

Helt nya tjänster

APIer är också byggklossar som möjliggör helt nya innovationer, produkter och samarbeten. Ett aktuellt exempel är APIer för bankkontodata. Tack vare EU:s betaltjänstdirektiv PSD2 måste alla europeiska banker göra sina APIer för transaktionskonton och betalningsinitiering tillgängliga. Syftet med direktivet är att utveckla marknaden för elektroniska betalningar och skapa bättre förutsättningar för säkra och effektiva betalningar.

Detta innebär att tredjepartsleverantörer för första gången kan få tillgång till viss bankontoinformation i realtid – förutsatt att konsumenten har gett sitt samtycke. Något som vi tror kommer att revolutionera finansbranschen. UC släpper snart en helt ny tjänst kring detta som ger banker och låneförmedlare ännu bättre automatiserade beslut, tack vare realtidsdata via APIer.

Med APIer kan du bland annat…

…optimera det digitala arbetsflödet

APIer gör det möjligt för digitala tjänster att prata med varandra – och att samarbeta på nya, innovativa sätt. Därmed stärker du din konkurrenskraft samtidigt som du sparar tid och pengar genom en effektivare arbetsprocess.

…öka graden av automatisering

API-kopplingar gör att fler processer kan automatiseras vilket bidrar till att förbättra hanteringen och tolkningen av komplex data.

 

…säkerställa att ni fattar beslut på rätt grunder

Med ett API kan du garantera att dina system och register innehåller uppdaterad, ja till och med dagsfärsk information, när ni ska fatta beslut.

Journalisten Dan Woods på den amerikanska finanstidningen Forbes sammanfattar det utmärkt tycker vi: ”APIer är det hemliga receptet bakom digitalisering. APIer transformerar affärer genom att möjliggöra en högre innovationstakt, de river murar som står i vägen för förändring och gör att fler kan bidra till ditt företags framgång. Det leder till bättre produkter och stärkt konkurrenskraft.”

Här kan du läsa mer om våra API-lösningar

Källa, Dan Woods, Forbes: ”Don’t get ubered”.