Aktuellt inom åkeribranschen

2019-06-24

Miljö- och klimatanpassade transporter och den växande e-handeln är några av de utmaningar som åkeribranschen står inför.

-E-handeln ökar och det ställer nya krav på logistiken. Utmaningen ligger i hur transporterna utanför tätorterna ska lösas så att e-handeln blir försvarbar. Med de förutsättningar vi har idag sjunker lastfyllnadsgraden, säger Ulric Långberg, branschchef på Sveriges Åkeriföretag.

Tidsfaktorn ställer till det särskilt på landsbygden där mindre bilar kan behöva köra ut ett paket i taget. Det behövs en effektivare samordning, till exempel genom att samla flera varor som körs ut direkt till butik där kunden kan hämta sin beställning.

Och e-handeln ser bara ut att växa.

-Det är en enorm efterfrågan på transportörer på e-handelssidan, bland annat transportörer som levererar matkassar hem till privatkunder.

Hållbara transporter

Arbetet för hållbara transporter är stort inom branschen. För att möta samhällets klimatambitioner har Sveriges Åkeriföretag lanserat Fair Transport, en mötesplats på nätet där åkarna redovisar hur de arbetar med klimat, miljö, ansvar och trafiksäkerhet.

-Vi vill knyta ihop kravproduktion med kravkonsumtion. Transporterna går att göra hållbara som en del av lösningen på klimatutmaningen, menar Ulric Långberg.

Men svårigheten att klimatanpassa transporterna blir tydlig när företagen måste investera.

-Det är svårt för företagen att veta vad de vågar köpa eftersom den politiska styrningen och tekniken är oklar, exempelvis vilket klimatanpassat bränsle som kommer att vara hållbart på sikt. Det är tekniken som åkarna ska köpa och politiken som den främjar som är problemet.

Nu tvingas företagen att investera utifrån den senaste tekniken och köra med så ren diesel som möjligt, med risk att inom kort behöva investera på nytt.

Byggbranschen påverkar åkerinäringen

En övergripande bild av åkerinäringen är att det går bra. Den genomsnittliga lönsamheten för branschen är på 3-4 procent och upp till 10 procent för vissa segment inom näringen som lagerhållning, renhållning och logistik, säger Ulric Långberg. Beroende på segment ser trenderna för de kommande åren olika ut.

-Bygg och anläggning ser ut att vika under andra halva av 2019 och 2020 på grund av att bostadsbyggandet avtar och att många stora projekt är pausade. Det påverkar hela åkerinäringen. Det enda som pågår med full kraft är infrastruktursatsningar i framför allt Stockholm, Göteborg och Malmö.

Konkurrens av utländska åkare

-Vi har brist på arbetskraft och vi står inför en utmaning av konkurrenskraft i form av utländska förare i Sverige. Det finns utländska lastbilar som är olagligt i Sverige och omfattningen är oklar, vilket är ett stort problem för näringen.

Detta leder till en komplex marknad för åkeriföretagen.

Framtiden för åkeribranschen är, trots olika utmaningar ändå ljus, menar Ulric Långberg.

-Transporterna kommer sannolikt att öka i takt med den växande befolkning och med en ökad industriproduktion. Även transporterna med specialiserade varor kommer att bli fler.

Några siffror om åkerinäringen

  • Bransch med många småföretag
  • Cirka 47 procent är enmansföretagare som har sin egen lastbil
  • Cirka 15 procent är företag som har fler än 8-10 anställda
  • Cirka 90 procent av alla transporter som görs är 30 mil eller kortare
  • Vägtransporterna står för cirka 60 procent av allt transportarbete
  • Cirka 38 000 lastbilar finns registrerade i Sverige

Källa: Sveriges Åkeriföretag