Bokslutsanalys i enskild firma

För dig som vill göra det komplicerade lite enklare

Bokslutsanalys i enskild firma

KURSEN GES I SAMARBETE MED CREDMA - på plats hos Credma eller i din dator.

Att läsa och förstå räkenskaperna för en enskild firma är inte lätt. Det gäller bland annat att kunna skilja på det privata och själva näringsverksamheten. Vilka konsekvenser kan negativt eget kapital få? Hur beräknas den latenta skatteskulden?Dessutom har vi en lag som innebär utvidgad skuldsanering för enskilda firmor, vilket i sin tur innebär nya krav vid kreditbedömningen.

Målgrupp

Kredithandläggare, säljare och kundansvariga i bank.

 

Mål efter genomförd utbildning

Du kommer efter utbildningen kunna läsa, analysera och förstå innehållet i årsbokslut samt deklaration och därmed kunna bedöma den enskilde näringsidkarens överlevnadsförmåga.

Du lär dig

 • Vad är skillnaden mellan bokslut i enskild firma och aktiebolag?
 • Enskild firmas årsbokslut med resultat- och balansräkning
 • Skattenyheter vid enskild näringsverksamhet
 • Lättare att få skuldsanering
 • Hur skilja på det privata och näringsverksamheten?
 • Negativt eller positivt eget kapital – vilka konsekvenser kan det få?
 • Hur beräknas den latenta skatteskulden?
 • Vilken lön kan enskild näringsidkare ta ut i sin näringsverksamhet?
 • Hur sammanställs den totala årsinkomsten för enskild näringsidkare i deklarationen?
 • Fallgropar och svårigheter vid bedömning av enskild näringslivsverksamhet.
 • Hur vet man om en enskild firma har betalt alla sina skatter och avgifter eller har restskatt?
 • Vi analyserar resultaträkning, balansräkning samt deklarationer för enskild näringsverksamhet
 • Hur beräknas det beskattade egna kapitalet?
 • Praktikfall med beräkning och analys av enskild näringsverksamhet

Kontakta mig

Utbildningstillfällen

Kurs Datum Tid Kategori Plats Pris Anmälan
Bokslutsanalys i enskild firma (2 dgr) 2022-09-29 00:00-00:00 Bokslutsanalys 14000 kr Anmäl dig här!
Bokslutsanalys i enskild firma (2 dgr) 2022-12-01 00:00-00:00 Enskild firma 14000 kr Anmäl dig här!