UC.se mobil
.
.
.

Säkra att du får betalt med UCs tjänster för inkasso

Även om du ser till att använda både hängslen och livrem kan det hända att du i slutändan står där med obetalda fordringar. Då gäller det att lösa problemet — först och främst att få betalt, men också att kunna behålla önskvärda kunder när inkassoprocessen är avslutad. UC har samarbetspartners  inom hantering av kundfordringar, för att hjälpa våra kunder att få betalt.

 
Inkasso är mer än bara indrivning av skulder. UC kan hjälpa dig att särskilja bra betalare från dåliga. På så sätt minskar du inkassokostnaderna samtidigt som återvinningsgraden ökar. Vi har också verktyg som mäter hur troligt det är att ett ärende kan avslutas positivt. Dessutom kan du automatiskt, snabbt, billigt och med hög precision förutse vilka som betalar.

TJÄNSTER I DENNA LÖSNING
REkommenderad utbildning