Maj

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2019 Jan-maj 2020 Jan-maj 2021 Jan-maj 2022 Jan-maj 2023
Stockholms län 1 052 1 138 925 888 1 047
Uppsala län 93 115 75 84 112
Södermanlands län 78 98 71 63 89
Östergötlands län 94 85 68 74 112
Jönköpings län 66 85 50 58 79
Kronobergs län 40 45 43 53 50
Kalmar län 56 54 46 50 54
Gotlands län 14 11 11 5 10
Blekinge län 31 38 29 27 30
Skåne län 376 504 346 319 404
Hallands län 63 76 62 56 85
Västra Götalands län 362 475 356 337 480
Värmlands län 51 72 51 60 71
Örebro län 84 89 48 56 88
Västmanlands län 69 88 51 56 67
Dalarnas län 66 66 56 55 64
Gävleborgs län 66 71 59 62 82
Västernorrlands län 66 53 55 51 59
Jämtlands län 33 43 33 22 25
Västerbottens län 46 51 38 28 49
Norrbottens län 42 64 45 43 42
Sverige 2 848 3 321 2 518 2 447 3 099

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-maj 2022 Jan-maj 2023 Skillnad procent Maj 2022 Maj 2023 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 2 447 3 099 27% 566 703 24%
Enskilda näringsverksamheter 153 204 33% 27 51 89%
Privatpersoner 30 20 -33% 5 5 0 %
Summa 2 630 3 323 26% 598 759 27%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-maj 2022 Jan-maj 2023 Skillnad procent Maj 2022 Maj 2023 Skillnad procent
Stockholms län 888 1 047 18% 194 235 21%
Uppsala län 84 112 33% 27 19 -30%
Södermanlands län 63 89 41% 21 24 14%
Östergötlands län 74 112 51% 22 17 -23%
Jönköpings län 58 79 36% 10 15 50%
Kronobergs län 53 50 -6% 16 11 -31%
Kalmar län 50 54 8% 15 22 47%
Gotlands län 5 10 100% 3 4 33%
Blekinge län 27 30 11% 7 11 57%
Skåne län 319 404 27% 76 83 9%
Hallands län 56 85 52% 13 29 123%
Västra Götalands län 337 480 42% 70 107 53%
Värmlands län 60 71 18% 17 13 -24%
Örebro län 56 88 57% 14 20 43%
Västmanlands län 56 67 20% 8 12 50%
Dalarnas län 55 64 16% 10 13 30%
Gävleborgs län 62 82 32% 14 28 100%
Västernorrlands län 51 59 16% 13 12 -8%
Jämtlands län 22 25 14% 3 9 200%
Västerbottens län 28 49 75% 4 6 50%
Norrbottens län 43 42 -2% 9 13 44%
Sverige 2 447 3 099 27% 566 703 24%