Juni

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2019 Jan-juni 2020 Jan-juni 2021 Jan-juni 2022 Jan-juni 2023
Stockholms län 1 292 1 354 1 183 1 141 1 406
Uppsala län 118 132 91 109 140
Södermanlands län 85 106 82 78 107
Östergötlands län 106 97 82 95 137
Jönköpings län 75 99 67 65 106
Kronobergs län 50 57 56 60 57
Kalmar län 73 64 57 58 63
Gotlands län 15 14 14 6 11
Blekinge län 33 44 36 33 34
Skåne län 455 587 443 398 523
Hallands län 79 93 68 71 96
Västra Götalands län 450 552 453 405 597
Värmlands län 64 88 64 71 86
Örebro län 95 105 63 71 102
Västmanlands län 79 98 67 68 88
Dalarnas län 77 80 67 66 76
Gävleborgs län 81 90 78 68 98
Västernorrlands län 73 67 64 60 73
Jämtlands län 41 47 39 26 32
Västerbottens län 55 66 44 40 65
Norrbottens län 55 75 54 58 52
Sverige 3 451 3 915 3 172 3 047 3 949

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juni 2022 Jan-juni 2023 Skillnad procent Juni 2022 Juni 2023 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 047 3 949 30% 600 784 31%
Enskilda näringsverksamheter 179 260 45% 26 49 88%
Privatpersoner 36 30 -17% 6 9 50%
Summa 3 262 4 239 30% 632 842 33%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juni 2022 Jan-juni 2023 Skillnad procent Juni 2022 Juni 2023 Skillnad procent
Stockholms län 1 141 1 406 23% 253 329 30%
Uppsala län 109 140 28% 25 28 12%
Södermanlands län 78 107 37% 15 17 13%
Östergötlands län 95 137 44% 21 23 10%
Jönköpings län 65 106 63% 7 25 257%
Kronobergs län 60 57 -5% 7 7 0 %
Kalmar län 58 63 9% 8 8 0 %
Gotlands län 6 11 83% 1 1 0 %
Blekinge län 33 34 3% 6 4 -33%
Skåne län 398 523 31% 79 107 35%
Hallands län 71 96 35% 15 11 -27%
Västra Götalands län 405 597 47% 68 112 65%
Värmlands län 71 86 21% 11 14 27%
Örebro län 71 102 44% 15 14 -7%
Västmanlands län 68 88 29% 12 17 42%
Dalarnas län 66 76 15% 11 11 0 %
Gävleborgs län 68 98 44% 6 16 167%
Västernorrlands län 60 73 22% 9 11 22%
Jämtlands län 26 32 23% 4 7 75%
Västerbottens län 40 65 63% 12 13 8%
Norrbottens län 58 52 -10% 15 9 -40%
Sverige 3 047 3 949 30% 600 784 31%