Information

Just nu ringer personer i bedrägligt syfte och utger sig för att vara från UC. Var vaksam på detta och kom ihåg att UC aldrig ringer enskilda personer och ber dem att identifiera sig med BankID.

Juli

Företagskonkurser fördelade per län de fem senaste åren (YTD)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2015 Jan-juli 2016 Jan-juli 2017 Jan-juli 2018 Jan-juli 2019
Stockholms län 1 184 1 206 1 277 1 397 1 446
Uppsala län 125 109 104 138 127
Södermanlands län 92 82 88 99 102
Östergötlands län 102 98 112 108 120
Jönköpings län 89 66 92 82 84
Kronobergs län 44 54 45 49 57
Kalmar län 68 72 58 78 81
Gotlands län 21 15 26 21 17
Blekinge län 34 28 39 50 37
Skåne län 573 471 503 557 517
Hallands län 91 85 78 91 89
Västra Götalands län 548 487 480 542 514
Värmlands län 95 114 72 112 74
Örebro län 89 91 84 119 110
Västmanlands län 79 44 90 88 90
Dalarnas län 88 60 91 92 85
Gävleborgs län 95 67 100 95 94
Västernorrlands län 77 77 84 90 89
Jämtlands län 51 35 41 36 46
Västerbottens län 65 59 73 69 62
Norrbottens län 75 82 80 82 65
Sverige 3 685 3 402 3 617 3 995 3 906

Samtliga konkurser fördelade på juridisk form/fysisk person (YTD & senaste månaden)

Alla juridiska och fysiska personer

Juridisk form/typ av fysisk person Jan-juli 2018 Jan-juli 2019 Skillnad procent Juli 2018 Juli 2019 Skillnad procent
Företag/juridiska personer 3 995 3 906 -2% 587 455 -22%
Enskilda näringsverksamheter 324 428 32% 38 44 16%
Privatpersoner 159 125 -21% 20 10 -50%
Dödsbon 109 79 -28% 15 1 -93%
Summa 4 587 4 538 -1% 660 510 -23%

Företagskonkurser fördelade per län jämfört med föregående år (YTD & senaste månaden)

Aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer

Län Jan-juli 2018 Jan-juli 2019 Skillnad procent Juli 2018 Juli 2019 Skillnad procent
Stockholms län 1 397 1 446 4% 236 154 -35%
Uppsala län 138 127 -8% 13 9 -31%
Södermanlands län 99 102 3% 13 17 31%
Östergötlands län 108 120 11% 15 14 -7%
Jönköpings län 82 84 2% 12 9 -25%
Kronobergs län 49 57 16% 6 7 17%
Kalmar län 78 81 4% 6 8 33%
Gotlands län 21 17 -19% 4 2 -50%
Blekinge län 50 37 -26% 8 4 -50%
Skåne län 557 517 -7% 99 62 -37%
Hallands län 91 89 -2% 12 10 -17%
Västra Götalands län 542 514 -5% 71 64 -10%
Värmlands län 112 74 -34% 16 10 -38%
Örebro län 119 110 -8% 11 15 36%
Västmanlands län 88 90 2% 8 11 38%
Dalarnas län 92 85 -8% 9 8 -11%
Gävleborgs län 95 94 -1% 12 13 8%
Västernorrlands län 90 89 -1% 17 16 -6%
Jämtlands län 36 46 28% 4 5 25%
Västerbottens län 69 62 -10% 7 7 0 %
Norrbottens län 82 65 -21% 8 10 25%
Sverige 3 995 3 906 -2% 587 455 -22%